WESTROGOTHIA

Hofmann, Johann Jacob: Lexicon Universale. - Leiden, 1698, 722.
form
VVESTROGOTHIA
lblGrp
equivalent: WESTROGOTHLAND
etymGrp
refGrp
Visigothi
2011-02-11 02:27:51