25 April 2006 Reinhard Gruhl
text typed - structural tagging completed - no semantic tagging - no spell check


page 1169, image: s0585

GA

GAAS, praedium;

GABELLS, Dacia, Spieg.


page 1170

GAD Palaestinorum, Got.

GADIEUS habere. Spieg.

GAIUS Cassius,

GAII nomine hunc ipsum Gaium Cassium, Briss.

*galaktofa/goi qui sint vide, Got.

GALLATIA. hanc regionem, Spieg.

GALATIAE meminit Imp.

GALBANUM, vel Chalbane nascitur in Amomo vel Amano Got.

GALBINAE genus est vestimentorum: Cuiac. Got.

GALEATI, galeis tecti milites sunt. Spieg.

GALEATUM principium quomodo accipendum


page 1171, image: s0586

exposuit Adrian. Turneb.

GALECTAE in Sicilia dicebantur portentorum interpretes, Spieg. Prat.

GALLICANA lingua. Spieg.

GALLUS gallinaceus, Spieg. Briss.

GALLICINIUM secundum diei civilis divisionem, Spieg. Prat.

GALLINARIUM, locus in quo gallinae nutriuntur.

GALLINA domestica, Spieg.

GALLINARUM Iustin.


page 1172

GALLOGEAECOS apud Suidam Bucellarios esse: Got.

GALLOS Graece,

GAMOS, Latine nuptiae.

GANEA, amica non est, Spieg.

GANGRAENA morb. Got.

GARENTIGIA dicitur praeceptum factum a notario partib.

*gargarew/n, id est,

GARIOPHILLUM. Haud scio, Spieg. Prat.

GARRITUM avium percipere.

GARUM salsugo erat ex certis quibusdam piscib. Got. Cuiac.

GAULUS, inter onerarias magis, Spieg. Got.

GAUSAPINAM penulam, Spieg.

GASTALDIA, in tit, Prat.

GAZAM, in nu. tantum singulari Persicam vocem esse,


page 1173, image: s0587

GAZO PHYLACIUM, gazae reposi torium, Spieg.

GE.

GEBETHON, Gebettharat, Got.

Geldt vor, Recht nach, Old. Spieg.

CELV, glaciei nomine continetur. Spieg.

GEMINA, id est,

GEMINA soror,

GEMINA suspicio,

GEMINA Arbor. Briss.

CEMINATA, hoc est, Spieg.

GBMINI. Spieg.

GEMINI tramites.

GEMINUM facinus,

GEMMA, vocabulum generale, Spieg. Prat.

GEMMAS Pompon. Spieg. Prat.

GEMMAS inclusas argento auroque,

GEMMAE, secundum Pomp. in leg. si non sunt.


page 1174

GEMMIS porro legatis,

GEMMATOS loctos, Spieg. Prat.

GEMONIAE scalae,


page 1175, image: s0588

Spieg.

GENEALOGIA, sermo de otigine generationis.

GENBARGHICA praedia dicuntur in Nou. Cuiac.

GENER, maritus est filiae meae. Spieg. Prat.

GENER, inquit Servius ad illa 2. Hot.

GENERI qnoque nomine et neptis, Prat. Briss.

GENERI liberorum loco sunt, Got.

GENERI et nurus appellatione sponsus et sponsa quoque continentur.

GENERA, pro frugibus sumi vult Hot. apud Ulp. leg. 8. Prat.

GENERA corporum tria sunt: Spieg.

GENERALE omne obscurum est: Spieg. Prat.

GENERALE delictum, Spieg.

GENERALIA verba.


page 1176

Spieg.

GENERALIS allegatio quando, Prat.

GENERALIS conventio est cum sine volla rerum notatione generaliter res omnes obligantur,

GENERALIS confirmatio non confirmat, Prat.

GENERALIS lex dicitur, Spieg. Prat.

GENERALES actiones dicuntur, Spieg.

GENERALITER dicta generaliter intelligi debent. Spieg.

GENERALITER dicitur, Prat.

GENERALIA iudicia, Prat.

GENERALI lo cutione loquentis personam exceptam intelligi regulare est. cap. petitio. Prat.

GENERALEM locutionem generaliter accipi, Prat.

GENERARE, id est, suscipere liberos. Briss.

GENERE quodam, Hot. Prat. Briss.


page 1177, image: s0589

GENERIS voce abutitur Tribonian. Spieg. Prat.

GENEROSI dicuntur, Spieg.

GENESIS est,

GENBTHLIACI, dicti Mathematici, Spieg.

GENIALIS, id est, Briss.

GENICULUS in quibusdam feudor. Prat.

GENII dicti,


page 1178

Spieg.

GENITAI. Is feritas, Prat.

GENILALE solum, Briss.

GENITIVOS pro ablativis non raro Iurisconsulti ponunt, Prat. Briss.

GENITIVO deminium et proprietatem significari liquet ex leg. locum. Prat.

GENITOR, id est,


page 1179, image: s0590

GENITUR, pro gignitur,

GENO, pro gigno. Hot. Prat.

GENTES sunt, Cuiac.

CENS et genus,

GENS dicitur quasi genus,

GENS et familia differunt quod gens ad nomen, Prat. Hot.

GENS et Natio, Prat.

GENTILES dicti,

GENTILES Accursius pro cognatis accipi estimavit,


page 1180

Alcia. Spieg.

GENTILBS etiam dicuntur, Briss.

GENTILIS a Graecis o( e) qniko\s2 dicitur, kai\ e)qnisth\s2,

GENTILITIUM dicitur,

GENTILITIUM ius erat, Prat.

GENTILITAS est iuris civilis,

GENTILITAS nobilium fuit,


page 1181, image: s0591

Prat.

GENTILITAS, dictum ius,


page 1182

Hot.

GENTIUM IUS est, Briss.

GENUS appellatum esse uniuscuiusque generationis principium, Hot. Prat.

GENERA dicimus,


page 1183, image: s0592

Cuiac.

GENUS id Iurisconsulti appellant, Prat.

GENERIS propinquitas duplex est,

GENVINA pietas: Spieg. Prat.

GEOMETRAE, l. 22. Briss.

GEOMETRIA dicitur esse triplex.


page 1184

*gewrgoi\, coloni,

GERARIA. Gerariae appellatione venit navis oneraria:

GERERE verbum polysemum est, Briss,

GERERE etiam administrare sigmficat. Briss.

GERERS. Inde sella gestoria, Old.

GERERE, pro adserere, existimare,


page 1185, image: s0593

Old. Prat.

GERERE proherede videtur, Hot. Prat.

GERERE pro herede non videtur,

GERERE non pro herede dicitur, Hot.

GERERE pro tutore negotia videtur,

GERITIO, pro Gestio. Hot.

GERMANIA, dum Romani rerum potirentur,


page 1186

Old. Spieg.

GERMANICUS, Drusi Neronis filius ex iuniore Antonia, Nebriss.

GERMANI fratres dicuntur ex utroque parente: Spieg.

GIRMINA dicuntur virgulta, Spieg.

PEPONTEZ a [Orig: à] Graecis dicuntur senes,

GERONTOCOMIUM gerontokome=ion,


page 1187, image: s0594

Hot.

GERUNDIA, a [Orig: à] gerenda duplici significatione activa et passiva quidam dicta esse exiftimant: Spieg.

GERVISIA Quod Senatus Romae,

GESA, Gallorum propriertela,

GESTA Gloss. Spieg.

GESTA fraudationio causa quae dicantur,

GESTAM rem, pro actam, Spieg.

GESTANDI ius habere, Spieg.

GESTARI dicebantur veteres, Prat. Briss.

GESTATIONES appellantur loci,


page 1188

Hot.

GESTATORIUM, appellamus lecticim sellamve, Spieg.

GESTIRE, procupere, Spieg. Prat.

GESTOR negotiorum similis est procuratorl: Spieg.

GESTORES negotiorum triplicis sunt differentiae, Spieg. Prat.

GESTUM in Rep. municipium, Prat.

GESTUS, huius gestus,

GI

GIABOSI. qui gibbos hnbent. Spieg.

GIBELINI. Vide Guelphorum.

GIEZI lepra, Prat.

GIGNENDI casus proprie denotat proprietatem.

GIGNERE et Parere factum et operationem quandam important.

GILDONIS meminit leg. Prat.

GI.

GLABRIO. Isidorus,


page 1189, image: s0595

GLADIATOR, Originem et causam gladiatorum Capitolinus,

CLADIATOR. ut Quintilian.

GLADIATORES, in l. 6.

GLADII inter arma referuntur,

GLADII poena, l. 1. Briss. Briss. Briss.

GLADIUS, non simpliciter pro telo usurpatur ab Ulpiano, Spieg.

GLADIO puniri,

GLADIO uleteriore feriri,

GLADIO repellere,

GLANDARIA silva, Spieg.

GLANDEM caducam,


page 1190

Spieg. Prat.

GLANDIS autem nomen non tantum ex quercu,

GLANDATIO, est glandium collectio,

GLAREA, terra est lapillis permixta. Prat.

GLAUCINAM Pomponius in l. 21. Hot.

GLEBA. Alcia. ad titulum De Praetoribus,


page 1191, image: s0596

Alcia.

GLEBAE professio,

GLEBA, et Gleba senatoria,

GLEBA etiam qusloibet privatos fundos significat.

GLEBAM utique munus fuisse patrimoniorum, Briss.

GLEBAE adscriptitli dicuntur a [Orig: à] Iureconsultis ii, Prat.

GLLBAE canon apud Sidon. Prat.

GLICIA lex ex una inscriptione. Prat.

GLORIA appellatur consentiens laus bonorum. Spieg.

GLORIA vivere dicitur, Spieg. Prat.

GLORIARIV, bere urbis sacratissimae dicitur,

GLORIOSISSIMI viri titulus tribuitur Triboniano l. vit. C. de lib.

GLORIOSI titulus tribuitur Magistris militum, Briss.

GLORIOSUS et celebtis dicitur, Spieg.

GLOS viri soror dicitur a [Orig: à] Graeco ga/ltes2.


page 1192

Prat. Briss.

*g*l*w*s*s*a Latine lingna dicitur. Spieg.

GN

GNAVUS, melius Navus scribitur. Spieg.

GNOTICI, qui et eu)xe/tai vocantur, quo pacto,

GO

GONATICI saltus fit mentio in l. 2 C. Cuiac. Alcia. Cuiac. Prat. Got.

*th=s2 gonh=s2 xa/rin, id est,

GORTHENI heretici.

GOSSIPIUM frutex,

GR

GRACULORUM edacitas an faciat remitti pensione in contractu locationis.

GRADUS, inquit Paul. in l. Iurisc. Prat. Briss.

GRADUS, ut ait Hostiens.


page 1193, image: s0597

Prat.

GRADUM pro existimatione. Spieg. Prat.

GRADUS arctissimi dicuntur esse, primus, Spieg. Prat.

GRADUS etiam ordinem successionis significat. Prat. Briss.

GRADUS etiam in heredum institutionibus et substitutionibus vocatur locus ex odine,

GRADUS aetatum iuxta sententiam Iuriscons. Prat.

GRADUS etiam est gradientium pedum spatium,

GRADUS in agnone literario tres sunt.

GRADVUM alii sunt superiores, alii inferiores, Prat.

GRADVUM consanguinitatis computatio dissimilites numeratur iure civili et canonico.


page 1194

Prat.

GRAECA mercari fide, Prat.

GRAECA religio pro Paganismo: Prat.

GRAECIAM exoticam Plautus in Menaechmis Graeciam peregrinam dixit,

GRAECITAS, in l. unic. Briss.

GRAECISMOS in ff. varios vide apud Anton. Augustin.

GRAECUM vinum inter dulcia numerat Iurisconsult. Prat. Spieg.

GRAMMATA. lege Budae. Got.

GRAMMATICI, hoc est, Spieg. Prat.

GRAMMATOPHYLACIUM, ubi tabulae et instrumenta publica. Spieg. Prat.

GRANARIA. l. 93. Prat.

GRANDAEVUM accipit Albericus, Spieg. Prat.


page 1195, image: s0598

GRANDI beneficium,

GRANDIS commodi,

GRANDIS natu, Spieg. Prat.

GRANDICUBl pueri, Prat.

GRANDO consueta an inter casus fortuitos computetur, Got.

GRAPHARII sunt tabelliones,

GRASSARI dicuntur, qui ex insidiis viatores impetu gradiendi adoriuntur. Spieg. Prat.

GRASSATORES, ut ait Callistrat de poen. Prat.

GRATA brevitas, Spieg.

GRATIA pro favore accipitur, in l. 7. Prat.

GRATIA, beneficium, Spieg.

GRATIA bona, et mala dicitur.

GRATIAM canonis legisuqe facere, Spieg Prat.

GRATIAM iurisiurandi facere.

GRATIAM facers edicti,


page 1196

GRATIFICATUS tutor solverit,

GRATIOR prospectus et liber.

GRATIOSA sententia. Spieg.

CRATIOSA emptio, Prat.

GRATIOSE, per gratiam et favorem, Prat.

GRATIOSI dicuntur Latinis, Spieg. Prat.

GRATIOSISSIMUS adversarius apud Cic. pro P. Quintio in princ.

GRATITUDO naturalis, Prat.

GRATIS, et pretio, Prat.

GRATVITA libertas, Spieg. Prat.

GRATVITUM, id est,

GRATVITUM officium, Spieg.

GRATULARI. Qui missi sunt ad gratulandum principi, Briss.

GRATUM cum esse Cicero de Orator. Spieg.

GRATUS, qui gratiam pro beneficio refert, Spieg.

GRAVES controve: Spiege. Prat.

GRAVES personae sunt nostris,


page 1197, image: s0599

Spieg. Prat.

GRAVE est fidem fallere.

GRAVISCANORUM meminit Cels. Spieg.

GRAVIA delicti quae siut, Spieg.

GRAVIOR seruitus, Briss.

GRAVIDA est, Spieg.

GRAVIO vel Gtaphio apud auctores barbaricos iudicem signisicat: Prat.

GREGARII mil tes dicuntur ii, Spiegel.

GREGATIM haberi oves,

GREMIA, virgulae tenues, Briss.

GREMIALES arbores, Hot.

GRESSUS duos pedes et semissem continet.

GREX unum corpus,

GREX, inquit Festus lib. 7. Spieg.

GREGEM minor quam decem ovium numerus non facit.

GREX meta phoricos [Orig: phoricôs] pro populo Christiano,


page 1198

Grex cohortalium,

GROMA, est ratio metandi castra et loca in bello capiendi opportuna. Spieg.

GROMATILA disciplina,

GRVARII apud Gallos dicuntur a [Orig: à] iure gruariae.

GRUNDAE et subgrundae partes sunt tecti eminentes longius,

GV.

GVADIA est pignus: Prat.

GVARDIAE feudum est, Prat.

GVARDIA apud Caelium Rhodigin.

GVARENDA, est terminus iuris Saxonici,

GVARENTARE, vel (ut est in aliis libris) Guarentisare, Prat.

GVASTALDUS, praefectus sive custos curtis,


page 1199, image: s0600

Prat.

GUBERNACULA navis, Briss.

GUBERNATOR navis, Briss.

GVERRA sive Werra, Prat.

GVIDAGIA, quasi pedagia, Prat.

GVIDAGIUM est, Prat.

GUNDULAE, navigii genus, Hat. Prat.

GULA est meatus a [Orig: à] faucibus in ventriculum, Briss.

GULOSI, id est,

GUMMI, vocabuli exotici fit mentio in l. Prat.

GUNETHETICI saltus ii sunt,

GURGES, omnis aquarum congeries dicitur. Spieg.

GURGULIO sivid sit. Got.

GUSTARS, est breviser quippiam attingere. Spieg.

GUTTUR, spititus causa est,


page 1200

Spieg.

GUTTURNIUM Festo libro 7. Prat.

GY.

GYMNASIA Anton. Prat.

*gumnasiarxi/as2, in d. §. o(moi/eos2. Prat.

GYMNRSIARCHAE sunt,

CYMNICI agones, Spieg.

GYNAECONOMI, aut Gynaecocosmi vocabantur,

GYNECIARIUS Gynaeciarii (opinor) erant, Cuiac.

GYNAECIUM sive Gynaeceum dicitur locus aedium secretior,


page 1201, image: s0601

Gynaeciorum procuratores, Briss. Prat.

*gunaikokrati/a dominium uxorium, Spieg.

GYPSUS, in novell.