25 April 2006 Reinhard Gruhl
text typed - structural tagging completed - no semantic tagging - no spell check


page 1055, image: s0528

F

FLITERA sola adiecto punctulo non solum filium, Prat.

F. C. fideicommissum denotat, Prat.

FABER tignarius intelligitur omnis qui aedisicat, Spieg.

FARIANA formula, Prat.

FAE, ANA actio ea dicitur

FABRE, pro artificiose: Spieg.

FABRI dicuntur manu artificium aliquod facientes: Prat. Briss.

FAFRICARE latinis idem qnod facere signisicat.


page 1056

FABRICA generale nomen est in Aut. et Atmis. Got. Spieg.

FABRICA item, Prat.

FABRICA apud pontisicios pro structura, Prat. Cuiac.

FABBICAM docere, Briss.

FAERICENSES in Impp. Constitutionib. Briss.

FABRILES operae sunt, Prat.

FABRORUM collegia ea de causa instituta, Spieg.

FABRORUM praefectos quorum multa est mentio apud auctores in l. divus. ff. de bonis damnat. Spieg.

FABULARES passim vulgata,


page 1057, image: s0529

Spieg.

FAC ita esse, Spieg.

FACERE verbum, Goedd. Hot.

FACERE videtur

FACERE, quandoque pro dare interpretamur. Briss.

FACERE, plus est quam pronuntiare. Prat.

FACERE pro laudare

FACEAB item est numerare. Spieg.

FACERE denique pro solvere accipitur. Spieg.

FACERE, id est, Spieg.

FACERE etiam accipitur

FACERE, procreare etiam fignisicat, Spieg.

FACERE, Bart. interpretans leg. naturalis.

FACERE ad rem, vide l. eum qui bonis. 4.

FACERE, aliud est quam resicere. l. 3. Prat.

FACERE aequi boni, Spieg.

FACERE annum in fuga pro consumere, Briss. Goedd.

FACDRE certiorem. Vide Certifico.

FACERE cenaculariam. Lege;


page 1058

FACERE contumeliam. Spieg.

FACERE damnum, Prat.

FACERE exemplum in davum, Spieg.

FACERE exheredatum

FACERE fraudem creditoribus: Spieg.

FACERE fraudem legi

FACERE heredem dicitur is

FACERE impressionem

FACERE inducias

FACERE ad invidiam alicuius

FACERE iter

FACPRE iudicem


page 1059, image: s0530

FACERE iudicatum, Hot.

FACERE iussus, Prat.

FACERE iustitiam, Hot. Prat.

FACERE litem suam apud Ulpian. Prat.

FACERE mecum, Prat.

FACERE medicinam, Prat.

FACERE navim

FACERE negotium

FACERE nomen cum vineis, Hot.


page 1060

FACERE nolle videtur is, Got.

FACERE non oportere, Spieg.

FACERE oportere, Goedd.

FACERE occasionem, Spieg.

FACERE palam, Spieg.

FACERE paria non est verbum Hispanicum, Prat.

FACERE partem coniuncto, Prat.

FACERE posse vel aon posse intelligitur, Briss.


page 1061, image: s0531

IACERB posse dicimur illud, Prat.

FACERE potestatem iudicandi, Spieg.

FACERE promissa pro stare conventis.

FACERE rapinam, Prat.

FACERE remissionem.

fACERE Reum, Spieg.

FACERE securitatem

FACERE sic esse, Prat.

FACERE sponsionem dicimus, Prat.

FACERE stipendia, Prat.

FACERE sumptum

FACERE syngraphas

FACERE totum, Hot. Prat.

FACERE testamentum l. 4. 5. Spieg.

FACESSERE negotium

FACIES metaforikw=s2, Briss.

FACIES eadem

FACIFERI dadofo/roi, Got.

FACILITAS. *to\n e)uh/qh Ammianus Marcellin.


page 1062

Spieg. Briss.

FACTA transacta omnia:

FACTI esse censentur, Prat.


page 1063, image: s0532

FACTI esse dicuntur, Hot.

FACTI ignorantia. ignorantia facti est


page 1064

FACTI evidentiam.

FACTIONIS signisicatio alias honesta est, Old. Prat.

FACTIONES faciendi Cicero in Topic. cui testamenti factio nulla esser, Prat. Prat.

FACTIONES agitatorum in contrarias partes divisos greges accipe in leg. 1. de equis curulib. in Codic. Theod. F. stus lib. 6. Briss.

Hinc FACTIONARII in leg. ultim. de equis curulibus.


page 1065, image: s0533

Briss.

FACTITARE, est frequenter facere.

In FACTO consistunt, Got.

FACTOr non signisicat eum, Spieg.

FACTORES, verbo nondum recepto a [Orig: à] latinitatis professoribus, Spieg.

FACTORES, pro criminum auctores, Hot.

FACTUM, idem nostris quod casus, Prat.

FACTUM substantive, Spieg.

FACTUM, vel simplex, Prat.

FACTUM verbum et facere duplici modo accipitur:


page 1066

Goedd.

FACTUM in pactis versatur, Spieg. Prat.

FACTUM quod non durat, Spieg. Prat.

FACTUM iuri opponi solet. leg. 38. Goedd. Briss.

FACTUm in §. si res legata. Instit. de lega. interpretatur ibidem Accursius, Prat.

In FACTUM actiones dicuntur ide, Got.

In FACTUM actiones ex edictis Praetorum oriuntur. l. 3.Briss.

FACTUM umbraticum dicitur, Spieg.

FACTUM a [Orig: à] poena quid differat, Got.


page 1067, image: s0534

FACTUM a [Orig: à] datione nil discrepat, Got.

FACTUM, et gestum, Prat.

FACTUS ex fraude, Spieg.

FACTUS in possessionem pro actus et missus, Briss.

FACTUM notare, Spieg. Prat.

FACUL, ut annotant Grammatici pro facile antique ponitur

FACULTAS est libera quaedam et plena potestas rerumque pro arbitrio gerendarum facilitas

FACULTAS est personae commodum incommodumque, Old.

FACULTAS, pro facili potestate. l. si quis posthumus.

FACULTATEM dare

FACULTATEM restituendi rem habere

FACULTATIUM ponitur in leg. 78. Briss.

FACULTAS accusandi

FACULTAS testandi

FACULTATES in plurali tantum, Prat.

FAC UNDIA, facultas disserendi cum gratia.

FACUNDIA canina veterib. dicebatur quae fotensioblatratione adivocatorum, Spieg.

FAECEM civitatis eleganter appellat Cicero, Prat.

FAENUS in P. Floren. semper scribitur,


page 1068

Briss.

FAIDAM, vocem origine Teutonicam

FAIDOSUS, qui alibi diffidatus est, Prat.

FALCARII sunt qui falce metunt

FALCARII Prateo sunt

FALCES sunt messoriae, Spieg.

FALCIDIA. Duplex est Falcidia

FALCIDIA lex,


page 1069, image: s0535

Prat. Briss.

FALCIDIAM pacto remitti posse affirmat Cuia. in l. pactum. ff. de. pact. ducto argumento a [Orig: à] testamento ad pactum.

FALCIDIAE ratio quibus deductis ineatur?

FALLA, veteres dixerunt pro fallacia: Prat.

FALLACIA simulationi annexa est: Alcia. Prat.

FALLACIA a [Orig: à] fando dicta, Prat.

FALLACIAM item accipi pro cavillatione, Spieg.

FALLACITER incusare, Spieg.

FALLERE sidem

FALLERE promissum, Spieg.


page 1070

FALLONIA, alias Felonia. cuius vocis originem plerique a [Orig: à] praeterito perfecto verbi fallo repetunt; Spieg.

FALSA adseveratio

FALSA sententia, Spieg.

FALSARE pondera ac mensuras

FALSARIUS, qui decipiendi gratia, Spieg.

FALSARII et aliorum quorundam poena.

FALSI crimen dicitur proprie

FALSI, vel quasi falsi poena, Prat.


page 1071, image: s0536

FALSI proprie ad delictum pertinentis exempla sunt apud Iulianum in l. 2.

FALSI machinatores, vide leg. 8.

FALSI species sunt, Got.

FALSITAS nihil aliad est, Spieg.

FALSITAS verbis, Prat.

FALSITATIS ad esse tria requiruntur, Prat.

FALSO parentes instimulari apud Marcellum. Spieg.

FALSO adverbium, Spieg.

FALSO negationem additam in leg. legatus. Spieg.

FALSUM, est immutatio veritatis cum dolo. auth. de instr. ex caus. in prin. Ut haec vox varie accipitur

FALSUM vocatur etiam id quod suspectum est. in l. iubemus. C. de falsis. l. Paulus respondit. Prat.

FALSUM committit

FALSUM committitur, Prat. Brisson.

FALSUM testamentum, Spieg. Prat. Briss.

FALSUM, non est iniuriae verbum, Old. Prat.

FALSUM testimonium,


page 1072

Old. Spieg.

FALSUM accipitur tribus modis. Prat.

FALSUS procurator dicitur, Briss.

FALSUM procuratorem, Briss. Spieg.

FALSUS titulus est, Got.

FALSUS tutor a [Orig: à] Paulo interpretatur, Spieg.

FALX messoria, Nebr.

FAMA, sive existimatio hominis, Spieg.

FAMA item,


page 1073, image: s0537

Briss. Prat.

FAMA constaus ea acci pienda est, Spieg.

FAMA differt a [Orig: à] rumore: Old. Prat.

FAMAE probandae modum docet Bart. l. de minore. Prat.

FAMES omnium suppliciorum ultimum.

FAMILIA Aristoteli lib. 1.

FAMILIA, inquit Festus, Prat.

FAMILIA a [Orig: à] gente differt fignisicatione:


page 1074

Briss.

Ad personas vero cum refertur, Briss.

Hinc Patresfam. matresfam. Briss.

Plane in edicto de Publicanis familia corpus quoddam signisicat paratum vectigalie causa. d. l. 195.


page 1075, image: s0538

Briss.

FAMILIAM ducere, Prat.

FAMILAM servilem accipimus et in tit. Si famil. furtum fecisse. l. 9. Briss.

FAMILIAM publicam in l. 1. Briss.

Est igitur una Familia


page 1076

FAMILIAE erciscundae iudicium est, Hot.

FAMILIAE erciscundae Iudicii requisita sunt

FAMILIAE appellatione et ipse princeps familiae continetur. Briss. Briss.

FAMILIARES olim dicebantur, Hot.

FAMILIARIA sepulcra dicimus, Briss.

FAMILIARIS res publicae opponitur.


page 1077, image: s0539

Briss.

FAMILIA legata, Prat.

FAMILIA urbana ct rustica non loco

FAMILIARICA vestimenta sunt, Briss.

FAMILIARITAS, amicitia vel domesticitas, Prat.

FAMOSAE actiones dicuntur, Prat.

FAMOSA iudicia

FAMOSA causa l 7. de solut.

MAMOSI homines infamia. notati. l. 2. Briss.

FAMOSI libelli, Prat.

FAMOSI latrones, Briss.

FAMOSO iudicio condemnatus, Spieg.

FAMOSUM carmen quod in alterius iniuriam conseribitur, Briss.

FAMOSUM non tam esse malae, Spieg.

FAMOSUM, vocabulum medium, Prat.

FAMOSUS libellus. Famosus libellus quid sit,


page 1078

Prat.

FAMULITIUM aulicum Spartianus appellat, Spieg.

FAMULUS a [Orig: à] servo hoc distat, Prat.

FANATICI, proprie sacerdotes, Prat. Hot.

FANUM alii dictum putant a [Orig: à] Faunis diis

FAR apud Ulp. in Inst. tit. 9. Georg. Prat.

FARI, nihil aliud est, Spieg.

FARRAGO, inquit Festus,


page 1079, image: s0540

Prat.

FAS ad Deum, Spieg.

FAS proprie est

FAS ac nefas omne miscere, Spieg.

FACIUM nomine, Spieg.

FASCIAe crurales, Briss.

FACIIS in calciatu usos esse priscos


page 1080

FASCINUM deflectunt a [Orig: à] fando, Hot.

FASTI dies dicuntur, Spieg.

FASTIGIUM attollere, Prat.

FATALE apud Papin. in l. 3. Spieg.

FATALE damnum,


page 1081, image: s0541

Hot. Briss.

FATALIS dies secundum Az. in sum. C. de temp. appel. dicitur spatium temporis, Old.

In FATA sua decedere

FATALITAS in l. 1. C. de iur. emphyt. pro fortuito casu. Prat.

FATALITER quid sieri, Briss.

FATIDICI a [Orig: à] fato et dico, Old. Prat.

FATO facere. Ulp. in l. a. de condit. et demon. in fin. Spieg.

FATUM divinationis genus est, Prat.

FATUM Graecis ei)marme/nh a [Orig: à] fando dictum vult Varro li. 5. de ling. Latin. ab eo scilicet tempore, Prat.

FATUM, pro casu calamitatis.

FATVITAs, pro simplicitate,


page 1082

Prat.

FATVOS insulsos interpretatur Donat. in Eunuch. Briss.

FATVUM, Caius l. 2. Prat. Spieg.

FAVERE, est bene precari alicui, Prat. Briss.

FAVERE linguis. Hoc verbum (inquit Erasmus) non

FAVERE autem linguis non tantum est tacere

FAVERE naturali aequitati

FAVIA lex, Prat.

FAVI quos apes faciunt, Briss.

FAVORABILR non est, Spieg.

FAVORABILIS. Oppon. Infavorabilis. l. dotem dedit. ff. de collat. bonor. Old.

FAVORABILIS iudex. Irroboravit, Spieg.

FAVORABILIORES rei potius,


page 1083, image: s0542

Prat.

FAVORABILITBR rescribete, Spieg.

FAVORE constitutionis. Briss.

FAVORIS quoties mentionem facit lex, Old. Prat.

FAVORI quisque suo renuntiare potest. l. si quis in conscribendo.

FAUTISNAE Augustae Papin. meminit in l. quod principi. de leg. 2.

FAUSTINUS: vide l. Statius Florus. 48.

FAUTOR appelationis tardus

FAX accusationis, Spieg.

FE

FABRICULAM levem, Spieg.

FEBRICULA lenis. quantula libet. Briss. ex titu. de aedilit. Edict.

FEBRIS. Servius Febrem a [Orig: à] feruore dici ait. Iulia. in l. quaesitum. Spieg.

FEBRIS tertiana, Spieg.

FEBRIUM differentiae et genera tria praecipua sunt:


page 1084

Got.

Levissima FEBRE correptus. d. l. 60.

BEBRVARIAE Calendae Briss. ex ff.

FECEM civitatis eleganter adpellat Cicero, Old.

FECI, quia praetor vel iudex iussit: Spieg.

FELACIALES Graecis fhtia/leis2, Hot. Prat.

FECISSE dolo malo

FECISSE sideliter,


page 1085, image: s0543

Spieg.

FELICES arbores

FELICEs dici divites, Spieg.

FELICES, lurisconsultus nobilis, Hot. Prat.

FELONIA vox Feudistarum: Spieg.

FELONIAM contra dominum exercere

FELONIA, non praecise contumaciam vasalli in dominum, Prat.

FEEEBRIS pecunia, Prat.

EN EBRIS pecunia quae sit,


page 1086

Prat. Hot.

FENERARE pecuniam dicimur

FENERATIO est occupatio pecuniae, Hot. Prat.


page 1087, image: s0544

FENERATITIA res quae data est fenori, Spieg.

FENERATOR, sicut M. Varro in li. 3. Hot.

FENESTRAE luciferae prospectivae, Got.

FENESTRAM facere in pariete, Briss.

FENESTRAS immittere in parietem recte dicimus et usitate

Fer FENESTRAM monstrare

FENUS appellatur naturalis terrae fetus, Hot.

FENUS nauticum est, Hot. Prat.

FERA natura, Spieg.

FERAE bestiae dictae, Spieg.

FERAE dicuntur in iurenostro, Hot. Briss. Briss.

FERAS exercere. Venari. Briss.

FERALES angustiae, Briss.

FERALIS pestis quae dicatur Constantino.


page 1088

FERUM est (inquit Varro) quod a [Orig: à] cicure discretum est

FERCULUM. vas ad ferendum obsonium, Prat.

FERE nota est modeste loquendi, Prat.

FERE idem quod plerumque

FERE, id est, Briss.

FERE Theophilus putat hanc voculam otiosarr esse et superfluam.

FERIA. Apud antiquos multa erant feriarum genera


page 1090, image: s0545

FERIAE sunt quaedam in honorem Dei constitutae: Prat.

FERIARUM Latinaruma a [Orig: à] Latinis popuiis dictarum, Prat.

FERIA quarta quae sit, Got.

FFRIAE: tempus illud quo forensibus negotiis ac iuri dicundo vacabant Briss.

FERIAE sunt repentinae,


page 1091, image: s0546

Hot.

FFRIAE novem dierum erant

FFRIARUM publicarum genera sunt quatuor. Hot.

FERIAE Camerales quae sint vide part.

FERIAE de Iure Saxon. quae sint vide Landtrecht lib. 2.

FERIATICI des, Hot.

FERIRE foedus, Spieg.

FERIRI muscte, Briss.

FERRAMENTA, dicuntur instrumenta ferrea, Spieg.

FERRARII in l. ult. ff. de iut. imm l. 1. Briss.

FERRARIA, absolute

FERRE, pro accipere. Indeferre puncta et tribum, Prat.

FERRE ad populum

FERRE conditionem


page 1092

FERRE suffragium

FERRE testimonium

FERRE saepius

FFRRE crebro est pati. Quis id ferat?

FERRE sententiam

FERRE conditionem, Briss.

FERRI ac duci separantur.

FERRE iudicem, inquit Budaeus, Spieg.

FERRE iudicem antiqua indiciaria locutio, Hot. Prat.

FERRE legem

FERRE primas est primum locum habere.

FERRE quaestionem, Spieg.

FERRE sententiam iudicis est:

FERRE signa milites dicuntur

FERRE ventum

FERRI, Caius in l. 235 de verb. sig. inquit, Spieg.

FERICULUM legit Haloand in l. 29.

FERRO damnati, Hot. Prat.

FERRUM Indicum in l. ult. Briss.

FERRIA manus. De manibus ferreis coruisque nihil dicerenecesse est. Vide Bayfium de re navali de hisce.

FERREAE manicae:

FERREUS annulus olim danatur sponsae a [Orig: à] sponso Got.. ad rub. C. de sponsal. et arrh.

FERRUMINARE, est per eandem materiam conglutinare: Nebriss.

FERRUMINATIO est eiusdem generis materiarum solidatio et coniunctiout si scypho argenteo fundus ferreus apponatur.


page 1093, image: s0547

Prat.

FERUMEN in d. l. quicquid. Prat.

FERTON vel Verton, Prat.

FESTA convivia, Prat.

FESTINANT properare,

FESTINARE et properare idem significare atque in eandem rem dici videntur.

FESTINATIONEM praecipitem et subitam. Prat.

FESTI d es, Briss.

FESTOS d es, Spieg.

FESTUCA, Prat.

FISTUCARIAM et civilem vim dicebant tunc,

FETUS vocabulum nunc vocali pura, Briss. Briss.

*f*e*u*g*w*n in l. propetandum. Prat.

FEUDUM vocabulum est Got. et Langobardicum:


page 1094

Prat. Cuiac.

FEUDUM quotuplex sit, Old. Prat.

FEUDUM,

FEUDUM proptie est,


page 1095, image: s0548

FEUDUM improprie censetur, Old. Prat.

FEUDUM improprium et feudum temporale vocant nostri quod ad annum vel quinquennium conceditur. Prat.

FEUDUM aliud est regale,

FEUDUM regale est,

FEUDUM non Regale, Old. Prat.

FEUDUM, aut nobile est aut ignobile.

FEUDUM nobile censetur,

FEUDUM ignobile est, Old. Prat.

FEUDUM aliud est ligium,

FEUDUM ligium est pro quo Vasallus fidelitatem debet contra omnes,

FEUDUM non ligium,

FEUDUM, aut Ecclesiasticum est, aut saeculare.

FEUDUM Ecclesiasticum dicitur,

FEUDUM saeculare, Old. Prat.

FEUDUM vel reale est,

FEUDUM Reale,

FEUDUM personale aesti matur bifariam. Old. Prat.

FEUDUM plerumque est masculinum, Old. Prat.

FEUDUM aliud est temporale,

FEUDUM, aut est antiquum,

FEUDUM antiquum est,


page 1096

Old. Prat.

FEUDUM paternum, Prat.

FEUDI novi et fraterni natura est,

FEUDUM alias dividi non potest, Old. Prat.

FEUDUM dare, Prat.

FEUDUM auferte, Prat.

FEUDUM accipere, Prat.

FEUDUM vendere, Prat.

FEUDA domino aperta, Old. Prat.

FEUDUM qu od dom ino aperictur, Prat.

FEUDUM Episcopale, Prat.

FEUDUM emptum.


page 1097, image: s0549

Prat.

FEUDUM Advocatiae est feudum mercedis,

FEUDUM Castalidae,

FEUDUM conditionatum, Spieg.

FEUDUM de Camera est, Cuiac. Got. Hot.

FEUDUM degenerans,

FEUDUM francum,


page 1098

Spieg.

FEUDUM ligium dicitur,

FEUDUM Soldatae,


page 1099, image: s0550

Spieg.

FEUDUM habitationis est ius domum aliquam iure feudi inhabitandi,

FEUDATARIUS, qui feudum a [Orig: à] patrono sibi commissum accepit, Prat.

FEUDISTA dicitur interpres iuris feudalis,

FI

FIBULAE dicuntur proprie ornamenta cinguli ad vestem sub igandam. Prat.

FICTAE adulationes,

FICTILIA vasa ex terra factal, Prat. Briss.

FICTIO, est legis adversus veritatem in re possibili ex iusta causa dispositio.


page 1100

Prat.

FICTIO a [Orig: à] praesumptione differt, Got.

FICTIO privata in perniciem. Old. Spieg. Prat.

FICTIO Licet lex nonnulla interdum fingat,


page 1101, image: s0551

FICTITIUM tabulatum quid sit,

FICTUM divortium.

FICTUM absolute praesupponitur falsum: Spieg.

FICTUS Barbaro vocabulo pro emphyteutica pensione mercedeque meliorationis accipitur videturque Alciato latine dici posse Colonarium. Spieg.

FICTUS caelibatus,

FICUS, seu ficos, Briss.

FICUS rumialis.


page 1102

FICVUM varias species, Got.

FIDELITAS est iusiurandum,

FIDES olim a [Orig: à] Roman is pro Dea cult a est,

FIDES Catholica.


page 1103, image: s0552

FIDES, pro cautione, Spieg.

FIDES bwna est, Prat.

FIDES quandoque sumitur pro promissione.

FIDES sincera quid, Prat.

FIDES testium ex quibus colligatur, Prat.

FIDES mera, Got.

FIDES contractus, Got.

FIDES. in l. 1.

FIDES iudici facta esse dicitur, Spieg.

FIDES labefactata,

FIDES publica est, Spieg.

FIDES publica in l. 24. Prat. Briss.

FIDES tacita,

FIDES accommodari, Prat. Briss.

FIDES emptori haberi dicirur etiam sine satisfactione. Prat. Briss.

FIDES tuitionem,


page 1104

FIDES servanda est.

FIDE dominica agros colunt, Prat. Briss.

FIDE alterius pecuniam mutuam sumere, Hot.

FIDE fua iubere, Prat.

FIDE sua promittere, Spieg.

FIDEM alicuius secuti tum vere dicimur,

FIDEM suam astringere.

FIDEM Fallere.

FIDEM frangere. Spieg.

FIDEM suam liberare fideiussor dicitur, Hot.

FIDEM suam obligare,

FIDEM rumpere debitori, Got.

FIDEM mutare,

FIDEM bonam praestare, Spieg.

FIDEM licitae transactionis rumpere apud Hermogenianum in l. pen. de transact. Briss.

FIDEM sequi alicuius, Got.

FIDEICOMMISSA dicuntur,


page 1105, image: s0553

Got. Spieg. Prat.

FIDEICOMMISSARIAE et directae libertates differunt 1.

FIDEICOMMISSI appellatione venit confessio testatoris,

FIDEICOMMISSI appellatione venit substitutio in donatione,

FIDEICOMMISSARIA libertas est illa,

FIDEICOMMISSARIUS non est haeres defuncti,

FIDEICOMMISSARIA substitutio.

FIDEICOMMISSUM set liberalitas, Prat. Briss.

FIDEICOMMISSORUM alia sunt universalia,


page 1106

Prat. Hot.

FIDECOMMISSI appellatione et universale et singulare continetur. Prat.

FIDECOMMISSUM generale,

FIDEICOMMISSORUM in codicillis relictorum favor magnus est, Cuiac.

FIDEICOMMISSARIUS universalis, Tiraq.

FIDEICOMMISSARIUS heres proprie hereditatis dominus non est: Got.

FIDEICOMMISSARIUS haeres appellatur fiduciarius a [Orig: à] laboleno,

FIDEICOMMISSARIUS Praeter l. 4.


page 1107, image: s0554

Briss.

FIDEICOMMISSARIA hereditas, Prat. Briss.

FIDEICOMMISSARIA verba. Prat. Briss.

FIDEICOMMITTERE est fideicommissum dare, Briss.

FIDEIUBERES est suo periculo fore id, Cuiac. Prat.

FIDEIUSSIO sola verborum stipulatione nititur,

FIDEIUSSIO non fit nisi per stipulationem,

FIDEIUSSOR dicitur,

FIDEIUSSOR indemnitatis non potest conveniri ante


page 1108

principalem:

FIDEIUSSOR proprie dicitur debitor.


page 1109, image: s0555

FIDEIUSSOR exercitationis litis a [Orig: à] fideiu ssore iudicati actionis separatur, Prat. Briss.

FIDEIUSSOR sine cessone propriam actionem habet ad???ersus debitorem mandati vel neg. gest. nec usquam legitur cogi creditorem fideiusson cedere actionib. Prat.

FIDEIUSSOR minime doneus dicitur is qui alienum sortitur forum.

FIDEIUSSOR in omnem causam accipi dicitur, Prat. Briss.

FIDEIUSSOR et MANDATOR quid sit,

FIDEIUSSOR et praecedere et sequi obligationem potest §. fideiussor inst. de fideruss l. 6. 7. et 8. Got.

FIDEIUSSOR dicitur,


page 1110

Hot. Cuiac.

FIDEIUSSOR sive intercessor non est conveniendus, Prat.

FIDEIUSSORES a [Orig: à] correis ita differunt,

FIDEIUSSOREM autem veteres Sponsorem appellabant uti nominatur etiam in l. ???eiussores, Hot.

FIDEIUSSORIA causa.

FIDEIUSSOR in tem dicitur,

FIDEIUSSOR conditionalis, Spieg.

FIDEIUSSORIA obligatio.

FIDELES interdum generaliter, Prat.

FIDELES liberti l. 5.

FIDELIS tutor.

FIDELISSIMUS amicus l. 10.

FIDELITAS generaliter interdum pro fide et oboedientia omnium subicetorum.


page 1111, image: s0556

Prat.

FIDICULAE in l. 1. et 2. Prat. Briss. Got.

FIDUCIA doctrinae, Briss.

FIDUCIA, est contractus quo fidem alterius secuti rem ei aliquam simulandi tantum causa mancipamus.


page 1112

Hot. Cuiac.

FIDUCIA praeter vulgatam significationem pro pignore accipitur proprie, Prat.

FIDUCIAM accipere apud Cic in Topic Si tutor fidem praessaredebet, Prat. Briss.

FIDVICAM Cicero lib. 3.

FIDUCIAE datio, Briss.

Inter FIDVICAM et pignus hoc interfuisse isidorus lib. 5. Prat. Briss. Cuiac.

FIDUCIAE famosae meminit Cicere pro Flacco et Got.

FIDUCIARIA hereditas, Hot.

FIDUCIARIA res est, Prat.

FIDUCIARAIA tutela. Prat.


page 1113, image: s0557

FIDUCIAS distrahere.

FIDICIAE iudicium, Briss.

FIDUCIARIUM alteri restituere regnum Hirtius lib. Briss.

FIDUCIARIUS contractus.

FIDUCIARIUS haeres proprie dicitur, Spieg. Tiraq.

FIDUCIARIUS dicitur is, Hot.

FIDUCIARIUS servus, Hot.

FIDUCIARIUS pater antiquo inte nominabatur, Spieg. Tiraq. Prat.

FIERI; vide paulo post.

FIGERE proprie est legum. Spieg.

FIGERE tabulam, Briss.

FIGULINAE pro figilinis, Briss.

FIGULI, qui in figlinis opus faciunt, Briss.

FIGLINA, officina figuli. Hot.

FIGLINUM opus arte figuli perfectum. Hot.


page 1114

FIGMENTUM falsi tituli.

FIGURA pro specie et forma accipitur, Prat. Briss.

FIGURA iudicii,

FIGURATE loqui.

FIGURATUM, contra quam vulgo putant, Spieg.

FIGURATA donatio, Briss.

FIGURAE etiam, Briss.

FIGURATIO monteae l. 7. Briss.

FIGARATUS solidus. Briss.

FIERI, id est, Prat.

FIERI dicitur extra iudicium agere iniudicio. Prat.

FIERI quid per aliquem qui dicatur. Prat.

FIERI in contienti dicitur, Spieg. Prat.

FIERI non videtur, Spieg. Prat.

FIERI iniuriam contra bonos mores,

FIERI bona fide, Spieg.

FIERI patrefamilias Der eygen feur und rauch verhommer. Spieg.

FILIA maior et minor.

FILIABUS in testamentis ob discrimen sexus, Hot.

FILIASTER, Filiastra, Prat.

FILIASTER, quo quidam utuntur pro privigno

FILIATIO ut per doctores in l. 1. Prat.

FILII appellatione omnes liberos intelligirnus,


page 1115, image: s0558

Old. Prat.

FILII dicti sunt ab amore quasi fi/loi,

FILII ideo liberi dict sunt, Spieg. Old. Prat.

FILIUM plerique a)po\ tou= fi/lou dictum existimant quod nullus aeque censeatur amor,


page 1116

FILIUS differt a [Orig: à] servo Nam invito filio libertas non datur, Got.

FILII naturales secundum Azonem in sum. Old. Prat.

FILIORUM appellatione in feudis, Briss. Cuiac.

FITIIFAMILIARUM dicuntur, Briss.

FILIUS est,


page 1117, image: s0559

Spieg.

FILIUS regis potest dici rex vivente patre. Spieg. Prat.

FILIUS emancipatus est,

FILIUM cum dicimus, Prat.

FILIUM spurium, Prat.

FILIUM senatoris accipere debem us non tantum eum, Hot. Prat.

FILIFPI nummi genus. Briss. Prat.

FINALIS quaestio quaestro de finibus, Hot. Got.

FINGE, id est pone.


page 1118

FINGI lites posse,

FINGITUR receptum, Spieg.

FINEM saepe Iureconsulit pro modo accipiunt, Briss. Prat.

FINEM rei quaerere, Goedd.

FINES, agrorum termini et limites appellantur. l. 16. Briss.

FINES, ut Agennius Urbicus notavit,

FINIS pro de finitione quandoque accipitur, Briss. Prat.

FINIS pro exitu. Briss.

FINIS vitae longaevi hominis.

FINITA, transactave intelligere debemus

FINITOR, agtorum mensor dicitur.

FINITUM intelligitur, Spieg.

FINITUM ius esse potest et debet. Briss.

FINITUM dicitur, Got.

FINIUN regundorum.


page 1119, image: s0560

Old.

FINIUM regundorum actie datur ei qui usumfructum habet:

FIRMAMENTUM et continens causae, Prat.

FIRMARE Dominum.

FIRMARI causa.

FIRMATUR legatum Ulp. tit. 25. Briss.

FIRME respondere.

FIRMUM et ritum differunt: Spieg.

FISCUS est instrumentum ad qualli fortassis similitudienm, Cuiac.


page 1120

Cuiac.

FISCUS ab Aerario,

FISCUS a [Orig: à] Repub. Prat.

FISCI, fiscellae iunceae, Hot.

FISCI etiam nomnie Ecclesiam intelligi, Prat.

FISCALES res, Prat.

FISCALES poenae Rub.

FISCALIA, absolute, Briss.


page 1121, image: s0561

FISCALIS debitor.

FISCALIS Ancilla l. 2.

FISCHARII a [Orig: à] Firmico dicuntur.

FISCUS est saccus regius.

FISCUS ex suis causis et contractibus usuras non dat, Briss.

FISTUCA, instrumenti nomen est, Spieg.

FISTULAE tubi sunt vel canales, Old. Briss.

FISIULAE et canales: Briss.

FISIULAE porro interdum fictiles, Briss. Prat.

FISTULA etiam genus morbi est, Briss.

FL.

FLAGELLARE annonam in leg. 6.


page 1122

Prat. Briss.

FLAGRIS rumpere servum. Briss.

FLAGRIONES. serui: Briss.

FLAGELLA pro rhedis. Briss.

FLAGITARE. proprie est, Prat.

FLAGITARE auxilium provocationis,

FLAGITANS ancillam,

FLAGITIUM, more militari, Spieg.

FLAGITII vocem Cuiac. Got.

FLAGITIUM facere, Spieg.

FLAGITOSAE res. Briss.

FLAGITIOSAE rei societas coitae nullam vim habet l. 70.

FLAGRANS crimen dicitur veterum Iurisconsult. Prat.

FLAGRUM, idem quod flagellum, Spieg.

FLAMINES ex eo dicit sunt, Prat.

FLAMINES olim non nisi ex confarreato matrimenio nati eligebantur,

FLAMINIS mat rimonium sola morte solvebatur,


page 1123, image: s0562

Prat.

FLAMMA consumptus l. 45. Briss.

FLAMMEUM, vestis vel tegmen,

FLAMMEOLUM diminutivum apud Iuvenalem Sat. 10.

FLAMMULAB rufae, Got.

FLARE numos. Briss.

FLATULARII. ex ff. et C. Thoeod. Briss.

FLATORES auri apud Pomponium in l. 2. Old.

FLAVIANA actio ad ea revocanda pertinet,

FLAVIANUM ius civile, Prat.

FLAVIANUS Episcopus Constantinopolitanus, Got.

FLAVII. Vide, Spieg.

FLAVIUS cognominatus est Iustinianus Imperator,


page 1124

Got. Got. Got.

FLAVISSAE ab antiquis Latinis dicebantur, Hot. Prat.

FLEBILE cessionis adiutorium,

FLECTERE. Si offensam istam clementia flexit l. 5.

FLOCI nomine intelligitur habitus habens manicas longas et amplas: Prat.

FLORET res publica, Spieg.

FLORENTII qui Consulatum et praefecturam Praetorianam gessit,

FLORENTINUS I C. Institutionum libros scripseratiex quibus complura in Pandectas capita descripta sunt. Briss.

FLORENTISSIMA civitas,

FLORENTISSIMUS ordo,

FLUCTUS, est maris in unam partem agitatio. Spieg.

FLUCTVARE, i. dubitare. Prat.

FLVERE dicitur tempus in l. 1. Briss.

FLUMEN Varroni li. 4. Prat.

FLUMINA a [Orig: à] rivis magnitudine discernenda sunt, Hot. Prat.

FLUMINA quaedam sunt perennia, Prat.

FLUMINUM quoque quaedam sunt publica,


page 1125, image: s0563

FLUMEN privatum, Spieg. Prat.

*f*l*u*a*r*i*a*s nomine, Cuiac. Prat.

FlUXA fides,

FLUXA vestimenta, Spieg.

FO.

FOCARIA, quae socum colit, Briss.

FOCARIAS vocat Ant. amicas militum, Tiraq.

FOCARII, qui et mediastini dicti sunt a [Orig: à] I. C. inter species servotum numerantur. Spieg.

FODINAE dicuntur loca, Prat.

FODRUM, Germanica vox est,


page 1126

Hot. Prat.

FOEDERATI, liberi erant, Spieg.

FOEDERATI militum ex foederatis populis conscriptorum genus in 1. si. C. de locat. Briss.

FOEDUM ut ait Non.

FOEDUS (ut Grammatici putant) ex eo dictum est,

FOEDUS pactio quaedam societatis populi Rom. Hot.

FODERIS autem duo tantum facio genera,


page 1127, image: s0564

Hot.

FOEDUS pro Foeditas. Hot.

FOEDUS a [Orig: à] fide deriunt nonnulli: Spieg.

FEMINA. Feminas plerique dictas a [Orig: à] femore aut femine existimant, Tiraq.

FEMININO vocabulo masculos contineri, Old. Prat.

FEMINAE ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt.


page 1128

Old. Prat.

FOENICES pro Phoenices legitur in l. 1. et l. ult. ff. Briss.

FOENUN herbe appellatione non continetur. Prat.

FOENISECAE, qui foenariis falcibus foenum in pratis secant, Prat.

FOENUS quod vocabulum vulgo per OE at in Pandectis Florent.

FOENERARI pecuniam ab aliquo, Briss.

FETAB, absoluto vocabulo dicuntur puerperae, Spieg.

FOLLIS in leg. 82. ff. Prat. Briss.

FOLLIS nummi aurei genus est, Cuiac. Prat.

FOLLERALES dicti sunt Graecis, Cuiac. Prat.

FOLIUM pentasphaerum,


page 1129, image: s0565

Prat.

FOLIIS in l. plenum. Cuiac. Prat.

FOMENTA, sunt medicamenta, Nebriss.

FOMENTA calumniarum,

FOMITEM frumentarii tituli dicunt Impp. l. fi. C. de frumen. Briss. Prat.

FOMES carnis est languor naturae, Prat.

FONS a [Orig: à] fundendo dicitur, Spieg. Prat.

FONTEM memoriae Ulpianus,

FORAMEN in imo pariete conclavis,

FORAMINA, quasi diminutina a [Orig: à] foribus dicta Non. Briss.

FORANEOS, forenses substantive pro extraneis et peregrinis.

FORANEUS. Vide Officialis foraneus.

FORBANNUM pro relegatione, Prat.

FORCICULA quid sit, Got.

FORENSIS homo,

FORENSES actiones,


page 1130

Hot.

FORENSIA instrumenta quae dicantur, Prat.

FORENSIA precia dicuntur ea quae sunt usitata eo in loco in quo distrahuntur. Got.

FORENSIS iudex, Prat.

FORI praescriptiones, Prat.

FORI exceptioni renuntiari videtur, Got.

FORESTA est locus ubi ferae inhabitant vel includuntur. Prat.

FOREBII, Lege,

FORICARII, l. 17.

FORINSECUS, idem est quod foris. Prat.

FORIS facta, Prat.

FORMA significat modo faciem cuiusque rei, Tiraq.

FORMA est, Prat.

FORMA, facies cuiusque rei.

FORMA modus, Prat.


page 1131, image: s0566

FORMA in plerisque rebusmateriae praestat. Spieg.

FORMA quoque, Nebriss.

FORMA causae. Alcia.

FORMA mutui.

FORMA pristina.

FORMAE, pro ordinibus et decuriis quibusdam intelliguntur. Prat.

FORMA iuris l. 5. Briss.

FORMA iuris fiscalis pactis privatorum convellenda non est, Spieg.

FORMAM Senatusconsulti, Spieg.

FORMA iurisdictionis, Hot.

FORMAE nomen latissime pater. Briss.

FORMAE actionum et effectus eis a [Orig: à] lege attributi, Got.

FORMA censualis. Prat.

FORMA agrorum. Briss.

FORMAE aquaeductus,


page 1132

FORMA Edicti l. 8.

FORMA perpetui Edicit l. 1. Briss.

FORMAS in quibus aera fundantur, Briss.

FORMALB pretium in l. 63. Briss. Prat.

FORMALIA iustificari dicuntur, Spieg. Prat.

FORMARE actionem. Briss.

FORMARE nummos,

Formare punctum vocat Bartolus, Prat.

FORMICAPES. Got.

FORMIDOLOSUS, qui formidat

FORMITER iuratur,


page 1133, image: s0567

Old. Old. Old.

FORMULA a forma diminutivum est, Prat.

FORMULAS latini auctores pro actionibus accipiunt:


page 1134

Briss.

FORMULAM intendere pro dictare actionem, Prat.

FORMULAE iuris, Prat.

FORMULAE, quae et actiones diccbantur, Hot.

FORMULA familiae erciscundae, Briss.

FORMULA de dolo malo apud Cic. lib. 3.

FORMULA Fabiana apud Paul. lib. 3.

FORMULA ad exhibendum apud Plin. epist. 11. Briss.

FORNACARIUS servus, Hot. Torneb.

FORNACATOR, l. 14. Briss.

FORNICARI, non est proprie stuprum inferre, Spieg.

FORNICARII in l. 17.


page 1135, image: s0568

Prat.

FORNICATIO cum meretrice vel concubina est mortale peccatum, Old. Prat.

FORNICATIO est cuiuslibet illi citi coitus genus, Prat.

FORNICATUM opus dicimus, Spieg.

FORO cedere,

FORO Interdicere. plus est quam advocationibus,

FORO te para haec est ad forenses actiones, Spieg.

FORPICEM, cuius meminit ca. unic. Prat.

FORTE, id est, Briss.

FORTB non est nota dubitationis,

FORTIDIANUS fundus vide lege septima.

FORTIUS, pro multo magis, Briss.

FORTVITO, item fortuitu,

FORTVITUS casus, Spieg.

FORTUNA vocabulum medium est:


page 1136

Prat.

FORTUNA singulari numero pro facultatibus et opibus. Prat. Briss.

FORTUNAE regnum,

FORTUNAM curiae subire.

FORUM. Seneca auctor est,

FORUM autem non dictum est a [Orig: à] fando, Prat.

FORUM appellat Quintilianus,

FORUM Boarium, Prat.


page 1137, image: s0569

FORUM, conciliabulum.

FORUM suarium in l. 1. Spieg.

FORUM competens.

FORUM competens, Got.

FORUM competens,

FORUM diadematicum apud Varronem videtur esse appellatum illud Pisaeum iudicium, Prat.

FORUM neutrius generis est, Old.

FORUM agere seu conventum, Briss.

FORI disputationem Pomponius in nobili illa leg. 2. Old. Spieg. Prat.

FOSSA est receptaculum aquae manu factum. Briss.

FOSSARII qui sint, Got.


page 1138

FOSSATUM pro fossa et vallo, Prat. Got.

FOSSATUM recentiores scriptores vocaverunt castra,

FOTINIANI. leg. 5. Briss. Prat.

FOVEA pro scrobe ferarum venandarum causa facta. Spieg.

FR.

FRACES. lege Amurca.

FRACTUM, interdum dissolutum significat, Spieg. Prat.

FRACANAE, plagiarii, Got.

FRAGILE consilium. l. 1.

FRAGILITAS humana.

FRAGILITAS muliebris l. 12.

FRAGILITAS sexus lege vicefimaoctava 28.

FRAGMENTUM, pars fractae rei. Spieg.

FRAGOR, sonum rei duntaxat fractae proprie significat. Spieg.

FRAMEA penultim. Got.

FRANCI Alberic.


page 1139, image: s0570

Spieg.

FRANCISCUS Accursius, Prat. Hot.

FRANGBRE fidem,

FRATER et soror, Spieg. Prat.

FRATER per utrumque parentem accipitur, Old. Prat.

FRATERNE, id est ex officio fratrum,

FRATRES vocamus,

FRATES etiam codem patre geniti consanguinei dicuntur,

FRATRES, Hebraei suo quodam more quoslibet consangnineos et cognationis propinquos appellant,


page 1140

Spieg.

FRATRBM dici, Spieg.

FRATRES arvales dicebantur, Prat.

FRATRES germani dicuntur,

FRATRES gemini, Spieg.

FRATRES Imperatores l. 33. Briss.

FRATER patruelis, Spieg.

FRATRIAE, duorum fratrum uxores dicuntur, Prat.

FRATRIMONIUM, id est fraterna bona, Got.

FRATRIS appellatione iurisconsult. Spieg. Prat.

FRATRUM alii consanguinei sunt, Briss. Cuiac..

FEATVELIS, materterae filius.

FRATRVELES eitam consobrini Iacob. Cuiac. Spieg. Prat.

FRAUDARE hereditate, Prat.

FRAUDARR nemo videtur eos qui sciunt et consentiunt. Briss. Prat.

FRAUDAT vectigal, Brisso.


page 1141, image: s0571

FRAUDATIO et fides contraria.

FRAUDATIONIS causa latitat, Briss.

FRAUDATOR, tam qui fraude alienat, Prat.

FRAUDATOR in l. ult. C. de revoc. Prat.

FRAUDATORIUM interdictum, Briss.

FRAUS multa significat.

FRAUS a [Orig: à] poena quomodo differat,

FRAUS damnum est, Cuiac.

FRAUDIS interpretatio, Old. Spieg. Prat.

FRAUDIS solius si mentio siat,

FRAUDIS significatio latior est quam doli,


page 1142

Goedd.

FRAUS, a [Orig: à] ferendo, Hot.

FRAUS quando et per quae fieri dicatur,

FRAUS dolum significat, Goedd.

FRAUDIS (ut ait Tertullianus in libr. de idololatr.) conditio ea est, Prat.

FRAUDEM pro damno accipi quidam putant, Prat.

FRAUS fit legi. senatusconsulto, Briss.

FRAUS fit legibus, Got. Got.


page 1143, image: s0572

Briss.

FRAUS capitalis pro crimine sumitur a Iuris consultis in leg. 23. Prat.

FRAV Dropponitur fides apud Cicer. Prat.

FRAUDIS causa adscripta conditio in leg 27. Briss. Got.

FRAUS etiam creditoribus et patronis fit. Briss.

FRAUDEM in alienationibus manumissionibusve, Briss.

FRAUDEM facit, Prat.

FRAUDVIENTA venditio est, Got.

FRAUDULENTER et segniter separantur l. 5. Briss.

FRAUDULENTER donare intelligitur, Got.


page 1144

FRAUDULENTUS usurpator, Prat.

FRENARE, translate pro cohibere et continere.

FREQUENS est.

FREQUENTARI dicitur quod frequens est atque usitatum. Briss.

FREQUENTARI Rem publicam,

FREQUENTEM populum et Senatum dicimus,

FREQUENTER fieri dicitur, Prat.

FREQUENTES ire in alia omnia, Spieg. Prat.

FREQUENTIA, assidua frequentia, Spieg.

FREQUENTER freri dicitur,

FREQUENTISSIMA est haec causa possessionis.

FRIBOLA quidam legunt in leg. solutum.

FRIBUSCULUM in leg. 32. Briss.

FRICTRICES mulieres, Got.

FRIGIDUS. Frigidi dicuntur,

FRITILLUS. Interesse nonnulli putant nihil inter turriculam et fritillum,


page 1145, image: s0573

Got.

FRIVICULUM videtur dictum a frio,

FRIVOLA vasa sunt proprie fictilia quassa.

FRONDATOR, et qui arbores amputat, Spieg.

FRONS fundi, Hot. Prat. Briss. Briss.

FRONS integra metaphorice per translaationem sumitur pro integra persona, Cuiac.

FRUCTVARIUS ager idem qui vectigalis intelligi potest, Spieg. Prat.

TRUCTVARIA stipulatio est, Briss.

FRUCTVARIA villa dicta, Spieg.

FRUCTVARIUS, civis est fructus. Spieg.

FRXCTVARII iuris esse apud Scaevolam. Spieg.

FRUCTVARIUS seruns. Spieg.

FRUCTVARIUS et bonae fidei possessor quomodo differant,


page 1146

FRUCTVARIUM, et Usufructuarium aiunt quidam eosdem esse. Prat.

FRUCTUS generis nomen est, Prat.

FRUCTUS a fruendo,

FRUCTUS proprie est, Goedd.

FRUCTUS, qnantum ex Celso et aliis colligi potest,

FRUCTUS in rub. ff. de usur. et fructibus intellige, Got.

FRUCTUS appellatione interesse quoque contineiur.


page 1147, image: s0574

Spieg. Prat. Cuiac.

FRACTUS dupli, Cuiac.

FrUCTUS aridi sunt, Prat.

In FRUCTV, partum ancillae non asse,

FRUCTUS omnis in omni actione definiendus est, Spieg.

FRUCTUS annui fundi Corneliani. Spieg.

FRUCTUS paternus in l. generaliter. 6.

FRUCTUS civiles sunt,

FRUCTUS communiter in naturales, Prat.

FRUCTUS fructum qui sint, Prat.

FRUCTUS hominis in operis est, Spieg. Prat.

FRUCTUS fundi venatio non est, Prat.

FRUCTVUM vicem usuras obtinere scribit Ulpianus in l. usurae.


page 1148

Hot.

FRUCTUS artificiales sunt, Got.

FRUCTUS verbum interdum ius, Briss. Prat.

FRUCTUS percipere id est a solo separare:

FRUCTUM percipi, Spieg. Prat.

FRUCTUS percipiendi sunt, Spieg. Prat.

FRUCTVUM alii pendentes, Prat. Briss.

FRUCTUS portionis instar obtinet.

FRACTUS quaeruntur,

FRUCTVUM cousque habenda ratio, Spieg.

FRUCTVUM autem fundo cohaerentiu! alii maturi, Spieg.


page 1149, image: s0575

Prat.

FRUCTUS et usus hoc differunt Hot. Prat.

FRUGALIS, Maxilla, Spieg.

FRUGALITATIS nomen tamquam ad caput referre volumus quod nisi eo nomine virtutes continerentur,

FRUGALITATEM Cicero pro Deiotaro modestiam et temperantiam interpretatur: Hot.

FRUGES, Varrone,

FRUGES sunt quae culturam et industriam humanam requiruat, Briss. Goedd.

FRUGES, a fruendo dictae sunt:


page 1150

FRUGI bonae servus, Spieg.

FRVI idem est,

FRVIMUR nostris rebus,

FRVI plus est, Briss.

FRUMENTA aut cibariis villicorum aut seminando fundo legato destinata instrumenti vicem habent.

FRUMENTA in herbis esse censentur,

FRUMRNTARIA machina.

FRUMENTARIA tessera. Spieg.

FRUMENTARIA apud Spartianum ii sunt,


page 1151, image: s0576

Prat.

FRUMENTATIO, labor milit um in frumento intra castra praeraesidiave congerendo. Hot. Prat.

FRUMENTATORRS Latine dicuntur, Old. Prat.

FRUMENTI ap, Briss.

FRUMENTUM, a [Orig: à] frumine dictum quod ex eo panis confici et per frumen in ventrem dimitti solet, Goedd.

FRUMENTO arenam vel aliud miscere,

FRUSTRA esse, Spieg.

FRUSTRANDAE dilationis causa

FRUSTRARI est trahere moram Cuiacius leg. 4.

FRUSTRARI significat morari,


page 1152

Prat. Briss.

FRUSTRARI tempus,

FRUSTRATIM, pro frustra,

FRUSTRATIONEM, pro fallacia, Spieg.

FRUSTRATOR, qui in iudiscio deest, Prat. Briss.

FRUSTRATOR etiam pro moroso debitore sumitur.

FRUSTRATOR quis dicatur, Spieg.

FU.

FUCARE [(transcriber); sic: FACARE] est tingere et colorare, Cuiac.

FUCATUM, pro falso

FUCUS herbae genus,

FUCI appellatione in leg. Briss. Prat.

FUCUM facere, Spieg.

FUCUS, color est arte additus.

FUERIT. Hoc verbum scriptum in testamentis (quum et praeterium et futurum tempus respiciat. l. si fuerit. ff. de reb. dub. l. si non fuerint. ff. pro socio.) quomodo accipiendum sit, Prat.

FUFIDIUS fuit Iurisconsultus,


page 1153, image: s0577

Cuiac.

FUGA, est abscessus cum celeritate. Spieg. Prat.

FUGA lata.

FUGAM facere videtur liber homo, Spieg.

FUGAM facere pro fugere, Prat.

FUGA quandoque pro exilio l. 4. Cuiac. Briss.

FUGA quomodo puniatur, Cuiac.

FUGAM veteres properantium iter appellarunt, Briss.

FUGAM vendere dicebantur, Briss.

FUGARE, atmentum,

FUGAX, qui propter timiditatem facile fugit.

FUGERE, pro non intelligere. Spieg.

FUGIENS quomodo non morari dicitur, Spieg.

FUGIENTES ad Graecorum exemplum, Prat.

FUGITARE quaestionem,

FUGITIVI appellatione Labeoni ex fugitiva natus non continetur, Spieg. Prat.

FUGITIVARII apud antiquos fugitivorum deprehensores crant:


page 1154

Cuiac. Spieg.

FUGATIVUN iumentum, Spieg.

FUGITIVUS non est,

FUGITIVUS quid sit, Briss. Goedd.

FUGITIVUS, secundum Caelium in l. 17.

FUGITIVORUM notae et supplicia.


page 1155, image: s0578

Cuiac.

FULCIRE, est veteri operi instituendo remedium adhibere. Spieg. Briss.

FULCIMENTUM, fultura, et sustentaculum:

FULCRA sunt, Prat.

FULLO qui vestimenta polienda, Prat.

FULLONICA, dicitur ars et exercitium fullonum, Spieg.

FULLONICA meritoria,

FULLONICAS instituere. Briss.

FULMINIS ictu deusta armamenta.

FULTURA quoque, Nebriss.

FUMUS, a [Orig: à] furuo, Spieg.

FUMI, sicut aquae immissio est. Spieg.

FUNAMBULI seu Funerpi dicuntur ii homines,

FUNCTIO nostris est usus, Prat.

FUNCTIONEM res in suo genere recipere dicuntur

FUNCTIO publica, id est,


page 1156

FUNCTIO annonaria,

FUNTCIO personalis, Prat.

FUNCTUS vita l. 1.

FUNDA. Fundam pro retis genere dici non est ita infrequens:

FUNDAMENTUM proprie in aedificiis dicitur.

FANDARE est fundamentum ponere,

FUNDUS integrum aliquid est, Prat. Briss.

FUNDUS, est definita pars agri, Spieg.

FUNDUS generis nomen est,

FUNDUS inquit Iabolenus in leg.

FUNDUS varias recipit qualitates:


page 1157, image: s0579

FUNDUS a possessione, Hot.

FUNDI appellatione plena proprietas, Hot. Cuiac.

FUNDUS dicitur populus esse rei quam alienat: Hot. Turneb.

FUNDUS instructus.

FUNDI instructi appellatione veniunt tam villicus hominesone quam omnia quae vel ipse parerfamilias cum ibi ageret,

FUNDUS limitrophus.


page 1158

Cuiac. Cuiac.

FUNDI confines. Spieg.

FUNDUM cum instrumento,

FUNDUS Puteolananus,

FUNDORUM Principis, Prat.

FUNDUS serviens.

FUNDI saltuenses sunt pastioni deputata nemora, Cuiac.

FUNDITUS. de hoc adverbio vide Bar.

FUNDI vectigales sunt, Spieg. Prat.

FUNDI emphyteuticarii sunt, Got.

FUNDUM in Appia cum villico suo,

FUNDUM Cornelianum Spieg.

FUNDUS Sacer,

FUNDUM Trebatianum, Spieg.

FUNDUS pestilis, Got. Cuiac.

FUNDI Trebatiani reditus uxori,

FUNDUS, Grund und Boden.

FUNDI agonotherici, Cuiac.

FUNDORUM Cuiac.

FUNERARE, pro sepelire,

FUNEBRIS vestis.

FUNERARI. Satius est de suo testatorem funerari quam alios legata consequi


page 1159, image: s0580

FUNERARIA sive Funeratitia actio ideo dicitur, Briss. Hot.

FUNERO, pro funeror, Hot.

FUNERARI passive accipitur, Briss.

FUNESTARE se secundis nuptiis,

FUNESTARE sese nuptiis incesti vetitique coniugii vide l. 6.

FUNESTA familia in l. ult. ff. de stip. ser. cuius dominus mortuus est. Briss.

FUNESTA itaque familia dicebatur, Got.

FUNGI Vallae dicitur officium et munus aliquod obire,

FUNGI est id, Briss.


page 1160

FRANCISCUS autem Duarenus lib. Hot.


page 1161, image: s0581

FUNGI magistratui pro magistratu, Briss.

FUNGI diem suum. 9. Baiss.

DEFUNGI pretio aestimationeque,


page 1162

Briss.

FUNGI pignoribus in vicem satisdationis, Briss. Briss.

FUNGIBILES res dicimus, Prat.

FUNUS generalius est, Spieg. Old.

FUNUS ducere.

FUNUS facere,

FUNUS familiare Ulpianus in l. 2.

FUNUS imaginarium, Spieg.

FANUS publicum erat, Spieg. Prat.

FUNERIS sumptus pro facultatibus vel dignitate defuncti arbirrantur.


page 1163, image: s0582

Spieg. Prat.

FURCA, patibulum ex eo dictum putat Isidor. Prat.

FURCAM illam quam circumferre serui pro poena cogebantur, Prat.

FURCA. Callistratus de Poenis, Spieg. Turneb.

FURCAE supplicii quoque fit mentio in leg. 38.

FURCIFER, qui servus in furto aut eiusmodi aliquo flagitio deprehensus fuerit, Spieg.

FURENTI gladium porrigere apud Ulpian.

FURERE id est furore vexari vel torqueri. Briss.

FURIOSUM Iurisconsulti appellant, Got. Briss. Hot.

FURIOSUS dicitur,


page 1164

FURIOSUS in conspectu inumbratae quietis constitutus l. 18.

FURIOSI cum mentis compotes non sint, Prat. Briss.

FURIOSORUM duo genera in libris nostris leguntur:

FURNARIUS, qui furno exercendo, Hot.

FUROR, impetus animi sine ratione, Spieg.

FUROR alius perpetuus est, Got.

FUROR est morbnus seu adversa valetudo,

FUROREM Cic. 3. Briss.

FUROR dupliciter contingit:

FUREX eo dictus, Prat.

FUREM ab abigeo quantitas discernit:


page 1165, image: s0583

Prat.

FUR quandoque dicitur, Spieg.

FUR improbus, Spie. Prat.

FUR nocturnus, Spieg. Cuiac.

FUREM non esse, Prat. Briss.

FURTA domestica vocantur, Prat. Hot.

FURTA apud veteres Aegyptios omnia fuisse licita et impunita: Prat.

FURTA per lancem et licium perquirere, Spieg.

FURTIM arbores caedit, Prat. Hot. Got.

FURTIVAE operae,

FURTIVA res, Spieg.

FURTIVA coniunctio in l. 7.

FURTIVUM est non solum quod noctu, Hot.

FURTO abesse rem dicunt Iuriscoss. Prat. Briss.

FURTO subtrahere,

FURTO noxaque solutus dicitur,


page 1166

FRUCTUM est contrectatio rei alienae fraudulosa lucri faciendi gratia,


page 1167, image: s0584

FURTUM a [Orig: à] furuo, Cuiac.

FURTUM facit,


page 1168

FURTUM manifestum, Prat.

FURTUM nec manifestum est, Prat.

FURIA Caninia lex, Briss.

FUSIONES eodem sensu accipit Raevard. Cuiac.

FUSIONES in l. 27.

FUSORES quinam sint,

FUSTE percuti, Briss.

FUSTES bacillos interpretatur Briss.

FUSTIBUS item castigari, Briss.

FUSTIS aliud Got.

FUSTIAR autem ictus a [Orig: à] flagellorum, Briss.


page 1169, image: s0585

Briss.

FUSTIB. caedebantur liberti contumcliosi in patronum. Got.

FUSTVARIUM merri sic dicebant, Got.

FUTILIS causa,

FUTURUM indicativi quo dister a [Orig: à] Futuro subiunctivi, Spieg.

FUTURUM opus et quod nondum fa et um est, Spieg.

FUTURUM tempus id regulariter accipimus, Spieg.

FUTURUM pro praeterito et praesenti smul ponitur.