25 April 2006 Reinhard Gruhl
text typed - structural tagging completed - no semantic tagging - no spell check


page 2432, image: s1216

S

SF. S. Sine fraude sua, Hot. Prat.

*sa/bana, Sabana, Prat. Cuiac.

SABBATARII, qui sabbatum observant:

SABBATUM, *sa/bbaton Hebraeis quietem significat. Prat.

SABBATUM Iudaeis significabat totum tempus septem dierum:


page 2433, image: s1217

Old.

SABINUS notas scripserat, Briss.

SABINIANI et Proculeiani sectae et familiae eramt iuritconsultofrum inter se pugnantium, Briss.

SACCARIUS, baiulus, Prat.

SACCONES apud Cicer. Prat.

SACCULARII in l. sacculatii 7. Cuiac. Got.

SACCUM et Sacculum pro marsupio,


page 2434

Briss. Alcia. Spieg.

INSACCULO povere, Briss.

SACELLUM vulgus Capellam vocat. Spieg.

SACER cognitor in l. 3. Briss. Prat.

SACERDOS dignitatis et honoris nomen Panorm. Prat.

SACERDOS, vox Latina significat ministrum sacrorum, Spieg.

SACERDOTES curatores sacrorum, Old.

SACERDOTIUM, et sacerdotis dignitatem,


page 2435, image: s1218

Spieg.

SACERDOTIUM non tantum honoti personarum, Spieg.

SACERDOTIUM in l. 37. Briss. Prat.

SACERDOTUM duo genera erant apud Romanos: Old. Prat.

SACER locus, Spieg.

SACRA ala Caelius li. 9.

SACRA Ancora dicitur

SACRA a [Orig: à] sanct s et religiosis separantur l. 1. Briss.

SACRA certamina sunt,


page 2436

Briss.

SACRAE res sunt, Hot. Prat. Briss.

SACRAE res sunt, Hot. Prat.

In SACRA et familiam transire dicebantur, Briss.

SACRARE, apud Livium lib. 2.

SACRA evocare in l. 9. Briss.

SACRA evo care stulti o lim tum dicebant, Old.

SACRA loca ea sunt quae publice dedicata sunt

SACRA mens, Spieg.

SACRAMENTALES a [Orig: à] Sacramento id est iuramento dicegantur ii,


page 2437, image: s1219

Hot. Prat.

SACRAMENTO dicere

SACRAMENTO rogati, Spieg.

SACRAMFNTUM veteres appellabant iusiurandum

SACRAMENTUM dicitur ea pecunia, Hot.


page 2438

Prat. Briss.

SACRAMENTUM etiam dicitur militare iusiurandum, Prat.

SACRAMENTI vocem


page 2439, image: s1220

SACRAMENTUM militare

SACRA privata gentis cuiusque fuisse quae diis penatibus paterfamilias faceret, Hot. Prat.

SACRARIUM et sacer locus differunt: Old.

SACRARIUM ptincipis in l. ult. Briss.

SACRARUM cognitionum iudex

SACRAS res vocant Impp. ad se pertinentes. Prat. Briss.

SACRATISSIMAE leges im leg. leges. Prat.

SACRATA lex apud Livium libr. 2.


page 2440

SACRA via, cur id nominis obtinuerit, Spieg.

SACRI affatus l. sacri. Prat.

SACRIFICIUM visibile

SACRILEGI sunt, Briss.

SACRILEGIUM Impp appellant suarum constitutienum violatarum crimen l. un. Cod. de crimi. sacri. l. 6. Briss. Prat. Cuiac.

SACRI commissi ex Pontisicam legibus apud Romanos arguebatur

In SACRIS paternis constituti manereve d:cuntur, Briss.

SACRISTA sive thesaurarius is est

SACROSANCTAE possessiones, Spieg.

SACROSANCTOS Magistratus esse:


page 2441, image: s1221

SACROSANCTUM Festo lib. 18.

SACROSANCTUM id quoque signisicat, Old.

SACRUM, substantive

SACRUM pro templo. Spieg.

SACRUM cubiculum.

SACRUM cubiculum est duplex

SACRUM patrimonium vocatur vulgo dominium regis

SACRUM quandoque plenius accipitur, Prat.

SACRUM et profanum opponuntut in l. 6.

SAEVERA interlocutio

SAEVERISSIMAM dicere sententiam, Spieg.

SAEVERITATIS, hoc est, Spieg.

SAEVIRE, crudeliter in aliquem agere §. sed hoc tempore. Prat.

SAEVITIA pro inconcessa castigatione. Spieg. Prat.

*sa)kwma est aequipondium

SAG in l. 12. Cuiac.

SAGARIA dicitur quaedam negotiatio


page 2442

SAGARIUS, sagorum venditor

SAGENA, quam alii plagam

SAGUM vide Saga.

SAGITTA, a [Orig: à] lagaci ictu, Spieg.

SAGITTARIUS. In titulo

SAGMINA, inquit Marcianus in l. sanctum.


page 2443, image: s1222

Prat.

SAL. quam utile condimentum sir

SAL Ammoniacus

SAL AMANDRA in l. 3. Briss. Prat.

SALARIUM annuam erogationem significat, Briss.

SALARIA ait Cuia. ad l. 1.


page 2444

Prat.

SAEARIARIUS apud Ulp. in l. 10. Prat.

SALES apud Paulum in l. cotem. ff. de public. Ipro condimentis ponun tur:

SALGAMA appellantur herbae, Prat.

SALICA lege uxorem ducere dicitur, Prat.

SALICTUM, salicetum


page 2445, image: s1223

SALIENTES. fontes tubulis, Prat.

SALIGNEUS, a

SALII, ut tradit Corras.

SALINAE locus ubi sal fit, Prat. Cuiac.

SALINAE publicae fuerunt, Prat. Cuiac.

SALINAE quaedam publicae,


page 2446

Briss.

SALINARUM vectigal in dl. l. 17. Briss.

SALINARUM conductores in l. 11. Briss.

SALINARIA dicuntur

SALIS vectigal apud Rom. fuisse constat. Prat.

SALITOR, qui salis tributum colligit.

SALIX, arbor dicta, Spieg.

SALONITANORUM portus in l. 3. Briss.

SALSAMENTA dici pisces salsos aut laridum

SALSAMENTUM, vide Gloss.

SALSAMENTARII salem vendentes

SALTEM particula

SALTVARIUS, qui vel fructuum conservandorum gratia,


page 2447, image: s1224

SALTVARIUS, custos fundi est. Briss.

SALTVENSES vocantur qui saltibus adscripti sunt,

SALTVENSRS fundi in rub. et l. 13. Prat.

SALTUS est densior sylma,

SALTUS appellabam veteres pascua loca et pastionibus accommodata l. penult. Briss.

SALTUS alii aestivi, Briss.

SALTVOSUS locus,

SALVA dignitate mea, Spieg.

SALVA meliori sententia leg. Claudius. Spieg.

SALVA ratione recti sermonis l. Plautius, Spieg.

SALVATOR. Quum servater (ut ait Eras.) idem significet quod salvator,


page 2448

Spieg.

SALUBRIS finis dicitur,

SALUBRITAS fundi consislit in segetum, Goedd.

SALUBRITAS praediorum est in terrae sertilitate et qualitate. Goedd.

SALVIANUM interdictum a [Orig: à] Saluio Iuliano profectum est,

SALVIANUM interdictum, Briss.

SALVIS verbis legis fieri quid dicitur, Briss.

SALVO iure meo, Spieg.

SALVO officio quem absolvere,

SALUS, incolumitas, Spieg.

SALUS communis, Spieg.

SALUS agitur,

SALUSTIANI horti fuerunt Romae, Nebriss.

SALVUM fore qui recipit, Spieg.

SAMARIA civitas tegalis in Israel.

SAMIA in genere dicuntur siglina,


page 2449, image: s1225

SAMIATA ferramenta in Aureliam Augusti epistola de off. trib.

SANA mens,

SANATES dicti sunt, Hot. Prat.

SANCIRE proprie est, Spieg.

SANCTA proprie sunt, Briss.

SANCTAE crucis imago eleganter ab Honorio et Theo dosio pientissimis Imperatoribus fidei nostrae signum dicitur in l. Iudaeis. Spieg.

SANCTAE res sunt ut in civitatibus et oppidis muri et portae. l. 1. Briss Prat.

SANCTIMONIALES appellant Impp. Got. Got.


page 2450

SANCTIO legum triplex est. summa, Prat. Hot.

SANCTIONES pragmaticae in rubr. Cuiac. Got.

SANCTIONES vocamus eas legum partes quibus poenas constituimus adversus eos qui contra leges fecerint: Hot. Prat.

SANCTIUS aerarium ab antiquis dicebatur, Prat.

SANCTORUM nomine olim Christiani accipiebantur, Spieg.

SANCTVARIUM principis libros atque commentarios,


page 2451, image: s1226

Briss. Prat.

SANCTUM est,


page 2452

Hot. Prat.

SANDAPILARII, Poll nctores et Libitinarii dicebantur,

SANDALARIUM ea foripars sive locus esse dicitur,

SANGVINE contingere. l. vel si sanguine. Spieg.


page 2453, image: s1227

SANGVINEAS (non sagmineas) virgas legi putat Prat. Prat.

SANGVINOLENTUS l. 2. Prat. Briss.

SANGVIS filii, sanguis patris est,

SANGVIS in iure longe aliud.

SANGVIS natura! Briss.

SANITAS apud Ciceronem fere semper aniomorum dici tur,

SANOS, ait Cicero,

SANUS non est, Prat.

SANUS qui non longe videt.

SAPA mustum dicitur, Prat.


page 2454

SAPIENS a [Orig: à] populo primus Publius Attilius ppellatus est, Prat.

SAPIENTIA terrestris vocatur humana:

SAPIENTIAM pro philosophia dixit Pompc. Briss.

SARABITAE sacerdotes apud Aegyptios in foraminibus pectarum habitantes,

SARACENUS. Exstatin iure pontificio tit.

SARCINA, est proprie uteasilium simul


page 2455, image: s1228

compositerum. Nebriss.

SARCINATOR, sarcinatrix, Prat. Briss.

SARCIRE in 12. Prat. Briss.

SARCOFAGUS sepulcrum et capulum significat, Briss. Prat.

SARCULUS, vel sarculum, Nebriss.

SARDIANI Graecis, Spieg.

SARDICENSIS synodus, Spieg.

SARDI venales.


page 2456

SARDONYX, gemma Plin. li 37. Hot. Prat.

SARDONYX est gemma ex duorum nominum focietate sic vocata. Briss.

SARCOGALLA in l. ult. § species. Briss. Got.

SARMATAE, sive sauromatae, Nebriss.

SARMENTA sarpere antiqui pro purgare ponebant. Spieg. Prat.

SARRACUM vehiculum estanquit [Orig: estánquit] Festus,

SARTA tecta Festus sic interpretatur: Hot. Prat.

SARTA tecta eo modo locari,

SARTOR dicitur,

SAT, pro satis, Spieg.


page 2457, image: s1229

SATIUS ptoeligibi lius atq. melius, Nebriss.

SATAGERE, est vehementer,

SATI fructus.

SATIO est species quatta accessionis industrialis.

SATIS pro valde in leg. 4. Briss. Prat.

SATIS, dictio, Briss.

SATIS, dictio, Briss.

SATIS acceptio, Briss.

SATIS accipere dictum est eodem modo quo satisfacere. Prat. Briss.

SATISAGERE pro satagere,

SATISDARE proprie est ei sponsores date, Hot. Prat.

SATISDARE proprie est fideiussores dare, Cuiac.


page 2458

SATISDARE damni infecti est, Hot. Prat.

SATISDATIO in titul. Briss. Prat.

SATISDRE tutores vel curatores diunturtunc,

SATISDARE ctiam satis praestare dicitur l. 8. Briss.

SATISDARE certae pecuniae in l. 6. Briss.

SATISDATIO cautio est fideiussoria vel etiam iuratoria, Briss.

SATISDATIO eodem modo appellara est, Hot. Prat.

SATISDATIO nihil aliud est, Goedd.

SATISDATIO iudicatum solvi, Hot. Prat. Cuiac.

sATISDATIO necessaria est,


page 2459, image: s1230

Spieg.

SATISDATIO nadae cautioni repromissionique sempet opponitur l. 1. Briss. Prat.

SATISDATIO rem ratam dominum habiturum, Hot. Prat.

SATISDATIO voluntaria quam partes ex conventione sibi praestant, Spieg.

SATISDATIONE relevare, Spieg.

SATISDATIONES secudum mancipium Paulus Manutius scribit eas esse, Hot. Cuiac.

SATISDATO adverbialiter, Briss.

SATISDATO debete, Hot. Prat.

SATISDATUM verbum dicitur idoneam cautionem de siderare. Briss. Prat.

SATIS est,

SATIS exigere. Briss. Prat.

SATISFACERE dicimur ei,


page 2460

SATISFACERE et solvere tamquam differentia separantur: Hot. Prat.

SATISFACERE, est tantum facere, Hot. Prat.

SATISFACIT, qui idoneum expromissorem volenti dat l. 4. Briss. Prat.

SATISFACTIO est pignoris vel fideiufsotisexhibitio, Briss Prat.

SATISFACTIO est pars paenitentiae: Briss.

SATISFACTIO et satisdatio differunt. Goedd.

SATIS tibi facio, Spieg.

SATISFIERI voluntati defuucti videtur, Spieg. Briss.

SATISFIERE verberibus de servo dicitur in l. 17.


page 2461, image: s1231

SATIS offerre dicitur debitor in l. 1. Briss.

SATIS petere et satis desiderare dicitur is, Briss. Prat.

SATRAPIA, dictio, Got.

SATRIANI fundi meminit scaevola in l. patronus 35.

SATRICUM, urbs fuit antiquissima Italiae: Nebriss.

SATURA, ut Fest. Briss. Prat. Got.

SAXUM Tatpeium mirae altitudinis erat, Old. Prat.

SC

SCABINI, Schefsen. Spieg.

SCAEIOSI, qui scabie, Spieg.


page 2462

SCABRO dicitur, Prat. Got.

SCAENA, vide scena.

SCAEVA dicitur qui manu sinistra sic utitur, Prat. Hot. Briss.

SCAEVUM dogma, Prat. Briss.

SCALAE, l. 7. Spieg.

SCALAE Gemoniae carceris quoddam genus fuit apud Romanos, Got.

SCALPRUM Corn.

SCANDALUM deducunt á Graeco s1ka/zw,


page 2463, image: s1232

SCANDIANUM species quaedam pomi est, Got.

SCANDULAE sunt quasi scindulae tabellae,

SCANDULARIUS, faber est lignarius,

SCAPHA quae vulgo ba/lka et konte/las2 dicitur Herme no. 2.

SCAPHISMUS etat supplicii genus apud Peisas.

SCAPHIUM, vas est, Nebriss. Prat.

SCATEBRA, ebullitio aquae surgentis.

SCELERATUM, in quo scelus est constitutum,


page 2464

SCELERITAS a [Orig: à] Martiano in l. 3. Prat. Got.

SCELEROSUS proprie dicitur,

SCELESTA factio apud Imp. in. l. 3.

SCELESTUM conturbernium,

SCELESTUS contractus,

SCELUS est,

SCENA est, Prat.

SCENICI sunt ludiones seu ludii, Prat. Briss.

SCEPERUM aliquando,

SCHEDA folium chartae, Spieg.

SCHEDA in l. contractus. Briss.

SCHEDIA, id est,


page 2465, image: s1233

Spieg.

SCHEMA, vox, Spieg.

SCHEMATA cognationum, Old.

*sxiliarxos2, inquit Ulp. Hot.

*skhnh\ non solum scenam sed tentorium quoque,

*skopelis1mo\s2 est crimen in Atabia, Briss.

SCHISMATICUS, Graece dicitru a [Orig: à] sxi/zw, Spieg.

SCHOLA dicta est a [Orig: à] Graeco verbo sxola/zw,

SCHOLAE in libris C. sunt corpora sive ordines officialium:


page 2466

SCHOLA agentium in rebus l. pen. C. de offic. Briss.

SCHOLA domesticorum. l. 3. Briss.

SCHOLA cquitum et peditum in l. 6. Briss.

SCHOLA gentilium apud Marcellin. Briss.

SCHOLAS militum undecim fuisse Iustin. Briss.

SCHOLA palatina. Briss.

Et SCHOLA scutariorum et clibanariorum in l. 9. Briss.

SCHOLA silentiariorum.

Et SCHOLA societatis sacrarum largitionum in 13. Birss.

SCHOLARES militantes sunt in sacro Palatio.

SCHOLARIUM fit mentio in l. un. C. Theod.

SCHOLARIS, continuis literarum studiis, Old. Old.


page 2467, image: s1234

SCHOLARIS militia. Briss.

SCHOLASTER, vel scholiarchus recte dicitur, Spieg.

SCHOLASTICI in l. 2. Prat.

SCIENS est, Spieg.

SCIENTE, in edicto fraudatorio significat, Briss.

SCIENTIA, est alicuius rei cognitio.

SCIENTIA, ut vult Herillus philosophus,

SCIENTIA, id est,

SCIENTIA interdum solam notitiam desiderat, Briss. Prat.


page 2468

SCIENTIA iuris est non ignorare, Spieg.

SCINDERE hereditatem,

SCINDITUR actio,

SCIOLUM non debet se quis fingere.

SCIRE dicimur, quod ab aliis audimus. Spieg. Prat.

SCIRE, est rem per causas cognoscere Aristoteli, Old. Spiegel. Part.

SCIRE, et seire debere, Goedd.

SCIRE, iruis: Spieg.

SCIRE leges non est verba earum tenere, Old. Prat.

SCIRE quis praesumitur illud, Old. Prat.

SCIRE verbum generaliter,

SCIRPUM pro serupo legitradit Crin.

SCISCERE et iubere quid differant, Alcia. Spieg.

SCITA plebeia appellantur ea, Prat.

SCITUm sciti,

SCOLION apud Graecos convivale carmen erat,


page 2469, image: s1235

SCOPAREUS minister, Spieg.

*skopelis1mo\s2 criminis genus in Arabia, Prat.

SCOPUScausae in iure civili, Spieg.

SCORIA purgamentum argenti est,

SCORPIUS, vel ut alii legunt,

SCORTEUM dicitur omne id,

SCORTI nomine appellantur omnes mulieres,

SCORTATIO donationis genus in Dacia usurpatum,

SCORTATIO omnem citum illicitum, significat,

SCORTA sive Scrota apud Paul Prat.

SCRIBA. Vide rub. Spieg.

SCRIBAE dicuntur scriptores,


page 2470

SCRIBA clarissimus, Prat.

SCRIBAE vetreribus et librarios, Prat.

SCRIBAM, non tantum scribendi agilitas, Old.

SCRIBARUM officium apud populum Romanum quale fuerit, Hot.

SCRIBERE, complures habet singulares, Briss.

SCRIBERE etiam proprium Iureconsultorum muneris verbum fuit,


page 2471, image: s1236

Prat. Briss.

SCRIBERE testamento dare relinquereque signisicar. Briss. Prat.

SCRIBERE heredem tantum tritum est quam quod trit issimum. Briss. Prat.

SCRIBERE apud Horatium li. 2. Prat.

SCREBERE quoque, Briss. Prat.

SCRIBERE sibi legatum videtur non solum qui sua manu id facit, Briss. Prat.

Sic SCRIBERE sibi,


page 2472

Briss. Prat.

SCRIBERE sua manu, Spieg.

SCRIBERE milites, Briss. Prat.

SCRIBITUS in l. 1.

SCRINIA in libris C. dicuntur capsae et loculi,


page 2473, image: s1237

SCRINIUM auri ad Responsum l. 7. Briss. Prat.

SCRINIARII in l. ult. C. de castr. pecul. li. 12. l. 8.


page 2474

Briss. Prat. Got.

SCRIPTAE rationes pro subscriptis et subsignatis l. Thais. 41. Briss. Prat.

SCRIPTI heredes qui testamento instituti sunt,

SCRIPTORUM nomine accipimus scripturas, Old. Prat.

SCRIPTVARIUS ager, Prat.

SCRIPTUM facere,


page 2475, image: s1238

Prat. Briss.

SCRIPTTM Ius. Vetus est disputatio, Old.

SCRIPTURA et Pictura hoc differunt inter se, Goedd.

SCRIPTURA vestigal dicitur, Prat.

SCRIPULI in l. 1. Briss. Prat.

SCRUPULOSA inquisitio,

SCRUPULOSUM dicitur, Nebriss.

SCRUPULI, sunt minuti lapilli, Spieg.

SCRUPULUS. Lege,

SCRUTA. Hoc verbo Caelius putat veteramenta omnivaria significari, Spieg.


page 2476

Turneb.

SCRUTARI, hoc est, Briss.

SCRUTINIUM dicitur examen.

SCULCATIS in l. 11. Briss. Prat.

SCULNAE et saeculnae olim erant tales, Got.

SCULPERE, cudendo imaginem aliquam effingere. Spieg.

SCULPTORES in l. 1. C. de excus. Prat.

SCURREA videntur priscis fuisse,


page 2477, image: s1239

Turneb.

SCURRILITAS est vitium urbanitati oppositum. Spieg.

SCUTUM a)po\ tou= s1ku/tos a [Orig: à] pelle, quod non sine pellibus fiat.

SCYPHUS est vas potorium ab inventoribus suis Scythis, Goedd.

SCYPHUS sexta pars sextarii, Briss.

SCYRPI dicuntut iunci,

SE.

SEBASTA, civitas,

SEBASTANI, sive sebastiani populi sunt Sebastae urbis incolae,


page 2478

Nebriss.

SEGARE proprie quis serris dicitur, Cuiac.

SECARE proprie est subsecuisse. Prat. Cuiac.

SECARE, ut ex probatis constat auctoribus, Goedd.

SECESSUS, rus amoenum et suburbanum, Hot. Prat.

SECESSUS et secessio diffcrunt. Old. Spieg.

SECESSUS causa habere, Spieg.

SECRETA nobis communicata, Spieg.

SECRETARIUM locus est, Prat.

SECRETA loca, Spieg.

SECRETO fieri, Part.

SECRETO pronuntiare, Got.

SECRETUM, pro sigillo minuto,


page 2479, image: s1240

Spieg.

SECRETUM petere,

SECTA, Graecis ai(res1is2, Briss.

SECTA pro ratione videtur sumi, Prat.

SECTATORES, in lege Fabia de ambitu dicebantur, Prat.

SECTIO Latine dicitur, Prat. Hot.

SECTORES dictio sunt, Hot.

SECTOR est, Hot. Prat.

SECULUM, Hebrai [Gap desc: Greek word] Olim,


page 2480

SECUM potestatem agendi facere.

SECUNDAE tabulae dicuntur, Hot. Prat.

SECUNDAE, arum, Spieg.

SECUNDARUM nuptiarum nomine veniunt et tertiae, Spieg. Prat.

SECUNDARIUS. Lege,

SECANDI fructus, Prat. Hot.

SECUNDO loco scriptum, Briss.

SECUNDOCERIUS in l. 7. Briss. Prat.

SECUNDUM, pro, Spieg.

SECUNDUM dictio non facit conditionem.

SECUNDUM bonos mores sit, Spieg.

SECUNDUM praesentem pronuntiara,

SECUNDUM ripam in leg. 25. Briss. Prat.


page 2481, image: s1241

SECUNDUM stylum,

SECUNDUM heredem scribere, Briss.

SECUNCUS, quamvis sequitur primum,

SECVEDUS haeres dicitur quisecundo gradu institutus est, Prat. Briss.

SECURITAS in l. si quando 35.

SECURITATIS nomen quod usurpatur ab Ulp. Prat.

SECURItATIS publicae cetera dicitur, Old.

SECURUM testamentum, Spieg.

SECURUS, est dissolutus, Spieg.

SECURUM esse, Briss.

SECUS, adverbium alteri significat, Spieg.

SECUS, male, Prat.

SED particula,

SED pro. tamen, Briss.

SED, pro sed et,


page 2482

Prat.

SECUTORES, vide infra post verbum sequella.

SED et si. Vide Bart.

SED dictio iuncta copulae et,

SEDENTARSI qui dicantur, Got.

SEDEO, Hot. Prat.

SEDERR, pro placere.

SEDERE dicitur Praetor, Briss.

SEDERE iudices dicuntur. Briss.

SEDEs ordinaria in l. 4.

SEDES in §. illis aute m. Inst.

SEDETA in l. 18. Got.

SEDITIO, est quietis publicae perturbatio. Spieg.

SEDULAKIA in l. 4. Prat.

SEGES, proprie fruges eorum seminum, Cuiac.

SEGMENTA pro margaritis et murenulis,

SEGMENIA q andoq. fignificant purpurean vestem


page 2483, image: s1242

lanceolis, Turneb. Cuiac.

SEGNITIA, tarditas ac negligentia ad agendum, Briss.

*seis1a(xqeian interpretatur Budaeus greokopi/an,

*seis1a)xqeia in legibus solonis tabularum omnium abolitio. Prat.

SELINIS nomen est duarum civitatum, Nebriss.

SELIQUASTRA, genus est sedilium antiqui generis, Turneb. Got.

SELLA, a [Orig: à] sedendo, Old. Nebriss. Spieg.

SELIA balnearis. Briss.

SELLAE curules, Briss.

SELLA gestatoria quae sit, Briss.


page 2484

SELIAE praetoriae sit mentio in l. 1. Briss.

SELLULARII, dici operarii, Spieg.

SEMEL, de voo intelligendum. Spieg.

SEMEL pro simul positum videtur. Briss.

SEMES, semissis, Spieg.

SEMESTRES libri dicebantur,

SEMESTRIA Divi Marci in libris nostris saepius citantur, Prat.

SEMIARII, heretici,

SEMICINCTIUM vestis quaedam praeparatoria est, Cuiac. Got.

SEMIMITRA inter ornamenta muliebria ponitur ab Ulpiano in l. argumento.

SEMINARIUM appeilant fructns sementis causa repositos.


page 2485, image: s1243

Briss.

SEMINARIUM, locus est subactus, Got.

SEMINARIUM, est locus ille quem vulgus vivarium vocat et de eo meminit Ulp. in l. 3.

SEMINARIUM appellant fructus sementis cansa repositos. Briss.

SEMINECIS lingua,

SEMIPLENA probatio,

SEMIPULLATI, dicuntur ii,

SEMIS sex uncias continet, Briss. Prat.

SEMISSAIES usurae pro semisse, Hot. Prat.

SEMISSARIUS haeres, Hot. Prat.

SENISSES usurae sunt, Briss.

SEMISSES usurae quae dicantur ostendit Hermolaus Barbarus,


page 2486

Nebriss.

SEMISSES illi homines a [Orig: à] veteribus sunt nuncupati,

SEMITAM Graeci a)trapo\n vocant,

SEMITA, diversa a [Orig: à] plaustrorum via quam regiam vocant. Spieg.

SEMITA dicta est quasi semis ura et angustius spatium, Goedd. Cuiac.

SEMPER id est sine praesinitione temporis l. in cognitione 13. Spieg. Prat.

SEMPITERNUM, lege,

SEMUNCIA, unciae pars dimidia.


page 2487, image: s1244

Hot. Prat.

SENUNCIAS Turneb. adversarsorum li.

SENACULUM, stario senatorum, Spieg.

SENATOR vir est consularis,


page 2488

SENATORES pedarii dicebantur, Goedd.

SENATORRS praeteriti apud Festum dicuntur neglecti a [Orig: à] censoribus, quod erat ignominiosum, Got.

SENATORES Alexandrinae eivitatis pro curialibus seu Decurionibus. Briss.

SENATORUM tria sunt genera.

SENATORUM liberos (inquit Ulpian. in titul. de Senatoribus) accipere debemus,

SENATUM consule, Turneb. lib. 14.

SENATUM Romanorum hodie repraesentant in nostra Germania, Old.

SENATUM cogere,


page 2489, image: s1245

Old.

SENATV movere, Old.

SENATUS, et locum in quo ipsi senatores conveniunt, Spieg.

SENATUS alius maximus, Prat.

SENATUS est duplex,

SENATUSCONSULTI forma duplex erat: Old. Prat. Goedd.

SENATUSCONSULTO intercedere, Old. Prat.

SENATUSCONSULTUM vocatur, Spieg.


page 2490

SENATUSCONSULTUM. Quia ad rei publicae gubernationem legum sanctio supra alias res pernecessaria videbatur, Cuiac.

SENATUS edictus vel indictus erat, Old.

SENATUS haberi seu convocari non potnit, Old.

SENATUS mitti vel dimitti dicitur, Old.

SENATUS paulo post in duas velut factiones, Old.

SENATUS Romanus, Old.

SENECTUS sexta hominum aetas dicitur.


page 2491, image: s1246

SENES qui dicantur, Prat.

SENESCENTEM hiemen Cic. lib. 2.

SENESCMALLUS vetus dictio est,

SENIOR passim in libris Feudor.


page 2492

Prat.

SENSUM est, Prat. Hot.

SENSUS pro ratione apud ICtum in l. 1. Briss. Prat.

SENSUS pro voluntate testatoris in leg. 15. Briss. Prat.

SENSUS communis. Spieg.

SENTENTIA est firma et in dubitata responsio.

SENTANTIA, alias accipitur pro eo, Old. Prat.

SENTFNTIA aliquando verbis et scripturae opponitur sicut in l. Divus §. et quatenus.

SENTENTIA a [Orig: à] re iudicata differt: Got.

SENTENTIA autem iudicialis duplex est:


page 2493, image: s1247

Old. Prat.

SENTENTIA interlocutoria est, Prat.

SENTENTIA pro iudicato, Spieg.

SENTENTIA falla dicitur sine ulla inituria iudicis, Prat.

SENTENTIAM dicere existimaturis, Prat.

SENTENTIAM dare, Spieg.

SENTENTIAM dividere est singulis de rebus separatim referre.

SENTENTIAM clam ferre, est notam in urnam mittere: Spieg.

SEPARATIO iure nostro est boncrum hereditariorum ab his quae heredis sunt auctoritate Pratoris vel iudicis facta discretio. Old.

SEPARATIO bonorum,


page 2494

Prat. Briss.

SEPARATIONEM etiam bonorum praetor ei concedit, Briss.

SEPELIRS, in sepulcrum inferre, Spieg.

SEPOSITO eo, Briss.

SEPS aut Sepes est, Prat.

SEPTA sunt, ait Ulpianus, Hot. Prat.

SEPTA etiam est oppidum Aphricae, Nebriss.

SEPTUM, quod est a [Orig: à] sepiendo dictum: Nebriss.

SEPTUM transversum,

SEPTEMVIRALE iudicium, Cuiac.

SEPTEMVIRI erant, Spieg. Prat.

SEPTIMO mense nasci perfectum partum iam receptum est propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis,

SEPTVAGENARIUS l. 5.

SEPTUNX, id est, septem unciae,


page 2495, image: s1248

Prat.

SEPULCRA familiaria dicuntur, Prat.

SEPULCRA hereditaria sunt, Hot. Prat.

SEPULCRUM locus est,

SEPULCRUM Graece ta\fos, para\to\ qa/ptw,

SEQUELLA, pro accessione. Prat. Hot.

SECUTORES apud Cicer.


page 2496

Prat.

SEQUENS curator in l. 7. Briss.

SEQUENTI loco positum aedificium dicitu rin l. 20. Briss. Prat.

SEQUENTIA verba, Old. Spieg.

SEQUESTER (pro quo veteres Schulnam quasi saeculnam posuisse, testatur Gel. in historico M. Varronis) dicitur, Prat. Goedd.

SEQUESTER, Graecis mes1e/gguos hoc est,

SEQUESTRARE verbum a [Orig: à] sequestro dicitur:

SEQUESTRARIA actio,


page 2497, image: s1249

Briss.

SEQUESTRARIA convenire, Spieg.

SEQUESTRATIO, est rei, Spieg. Prat.

SEQUESTRATIO, ait Dn. Vulte.

SEQUESTRATIO regulariter prohibetur in titu. Spieg.

SEQUESTRATIO personae quoque non numquam fieri potest, Spieg.

SEQUESTRATIONIS tutissimum et praesentissimum est remedium in re dubla, Old.

SEQUESTRE deponere l. penult. Briss.

SEQUESTRO positum apud Caton. Prat.

SEQUESTROPOSITUM a [Orig: à] deposito hoc differt, Hot. Prat.

SEQUESTRUM, Depositi species est. Old.

SEQUI nomen alicuius,


page 2498

Briss. Prat.

SEQUI Iter, Briss.

SEQUI nuptias pro contrahere leg. 34. Briss. Prat.

SEQUI causam, Briss.

SEQUIOREM vitam frugi Ulp. Prat.

*sh=r apud Seres gentem Indicam, Spieg.

SERA et clavis inter domus partes connumeranturleg. Spieg. Prat.

SERA prece desiderare. Briss.

SERENISSIMO principi supplicare,

SERERS idem est quod spargere et fundere,

SERIAE (inquit Budaeus lib. 5. de Asse)erant grandia vasa,

SERIA vas fictile,

SERIARUM, quae vinaria vasa sunt meminit Ulp.

SERICOBAPTAE, id est, serici tinctores. Spieg.

SERICUM, lanae genus, Nebriss.

SERICA veteres dixere bh/rous2 ut nuc Galli verouts. Cuiac.

SERICUM nema in leg.


page 2499, image: s1250

SERO. Huius vocis propria significatio est,

SERILIA vetus poeta Pacuvius funes appellavit. Turneb.

SERMO, pro clausula in legatis. Briss.

SERMO superior pro tractatu superiore vel superiore parte edicti l. 2. Briss.

SERMONE pangere idem est quod verbis.

SERPENS. generale nomen est, Spieg.

SERPERASTRA Varro latina voce appellat ea instrumenta,


page 2500

SERACULUM (alii servaculum) phda/ est veteribus glossis, Cuiac. Prat.

SERRAM ducere cum aliquo est altercari. Prat.

SERVA id est ancilla. Briss.

SERVAR Etinterdum pro tueri, Prat. Old.

SERVARE pro custodire. Briss.

SERVARI ab aliquo posse dicitur,


page 2501, image: s1251

Prat. Briss.

SERVARI pro reservari.

SERVARUM seu ancillarum, Briss.

SERVIANA actio in rem praetoria, Prat. Briss.

SERVIANA actio et Interdictum Salnianum inter sedifferrev dentur.


page 2502

Cuiac.

SERVI dicuntur,

SERVI etiam Corpora a [Orig: à] Graecis dicti,

SERVORUM autem et addictorum differentia hoc loco notanda,

SERVI ad manum apud Cice. Prat.

SERVI adscriptitii,

SERVI agricolae duorum generum fuerunt:

SERVI atrienses dicuntur,


page 2503, image: s1252

Cuiac.

SERVI insularii proprie non dicuntur ii homines,

SERVI Literati olim sic dicti,

SRRVI poenae dicebantur, Cuiac. Prat.

SERVI poenae funt, Briss.

SERVAM etiam poenae mulierem factam legimus.


page 2504

Briss.

SERVI Topiarii dicuntur,

SERVI appellatio etiam ad ancillam refertur. Prat. Briss.

SERVILIA nomina haec in libris nostris referuntur: Briss.

SERVI publici dicebantur et in urbe et in provinciis homines libertini generis,


page 2505, image: s1253

Prat. Briss.

SERVITIUM munus obsequii clientelaris, Prat.

SERVILIS necessitas opponitur liberae voluntati. Spieg.

SERVIRE feudum dicitur, Prat.

SERVIRE seruitutem Iabolenus dicit in leg.

SERVIER nobis intelliguntur et hi, Briss.

SERVITUTIS nomen in iure varium,

SERVORUM cum una sit conditio,


page 2506

SERVITUTIS quae a [Orig: à] serviendo dicitur,

SERVITUS est ius,


page 2507, image: s1254

Spieg.

SERVITUS tum de homivibus dicitur, Hot. Prat.

SERVITUS aedificii non deprimendi,

SERVITUS confun ditur. Spieg.

SERV TUS continua dicitur, Spieg.

SERVITUS in quarto Praecepto divinarum Tabularum probatur, Old. Prat.

GERVITUS invasit. Spieg.

SERVITUS luminis,

SERVITUS perpetua respicit finalem causam, Spieg.

SERVITUS personalis est, Prat.

SERVITUS proiciendi protegendive urbana est, Old.


page 2508

Spieg.

SERVITUS prospiclendi ius urbanum, Spieg.

SERVITUS realis est, Prat.

SERVITUS rustica,

SERVITUS rustica quomodo sifferat ab urbana,

SERVITUTEM Doctores dividunt in personalem, Old.

SERVITUTEM constituere. Spieg.

SERVITUTES praediorum aliae in solo, Old.

SERVITUTES etiam appellantur praediorum iura l. 1. Briss.

SERVITUTES personales propterea dicuntur,


page 2509, image: s1255

Prat.

SERVITUTES praediorum dividi non possunt, Prat.

SERVITUTES reales dicuntur,

SERVITUTES rusticorum praediorum dicuntur, Prat.

SERVITUTES urbanorum praediorum dicuntur praedia eiu smodi qualitatibus affecta, Prat.

SERVITUTES, quae causam discontinuam habent,

SERVITUTES regulariter habere causam perpetuam, Spieg.

SERVITUTIS species est,

SERVITUTUM praediorum rusticorum et urbanorum natura haec est, Prat.

SERVORUM natura est eadem l. et servorum ff. de statu hominum. Prat.

SERVORUM porro est dominotum imperio obsequi eosque inde nomen accepisse cyprianus expresse conrendit.


page 2510

SERVUM cicatricibus deformare. Spieg.

SERVUS actor, Hot. Prat.

SERVUS artifex paul.

SERVUS dispensator,

SERVUS fundus, Hot. Prat.

SERVUS fructuarius cogi potest ut operetur.

SERVUS fugitivus proprie non dicitur,

SERVUS hereditarius.

SERVUS inregrae opinionis,

SERVUS mediastinus dicitur is,

SERVUS ordinarius est,

SERVUS originarius.

SERVUS peculiaris, Prat.

SERVUS pileatus is veterib,


page 2511, image: s1256

Spieg. Prat.

SERVUS poenae efficitur,

SERVUS publicus, Spieg.

SERVUS publicus dicebatur,

SERVUS publicus lictor, Hot.

SERVUS receptitius etiam dicitur, Spieg.

SERVUS urbanus is censetur,

SESCUNCIA, est uncia cum dimidia. Spieg.

SESQUI vocabulum, Spieg.

SESQUIPLUS id significat,

SESSIMONIUM est templum et sedes apud Vitruu.

SESSIO, vocabulum est allusionem habens ad concilia huius aetatis,

SESSIONVU dies dicuntur, Prat.

SESSIRE Galli continuare possessionem dicunt,

SESTERTIUS nummus, duos asses cum semisse valebat:


page 2512

SESTERTIUS, et nummus, Spieg.

SESTERTIUS apud Romanos nummus erat, Cuiac.

SEU dictio est augmentativa.

SEU dictio in dubio de proprietate sermonis disiungit verba: sed non sensum.

SEU, particula disiunctiva, Spieg.

SEVERISSIMA sententia l. 1.

SEVERITAS iuris. Briss.

SEVERIOR sententia et mitior opponuntur.

SEVERITER, idem quod severe, Prat.

SEVERIUS et clementius statuere,

SEVERUS, Augustus optimus maximusque princeps appellatur in l. qui solidum.

SEVERUS pletumque Septimium Severum apud nostros designat, Briss.

SEVERUS Valerius.

SEVIRI hi cant,


page 2513, image: s1257

Prat.

SEXAGENARIOS exactores quosdam appellatos, Briss. Prat.

SEXAGENARIUS potens est, Goedd.

SEXIES dies sine usuris credere pro creditae pecuniae pecuniam, Spieg.

SEXTANS duae totius assis partes sunt,

SEXTARIUS, quaere Medimnus.

SEXT. Pompon. Old.

SEXTUS Caecilius, Briss.

SEXTUS pedius. Briss.

SEXUS virilis liberos, Spieg.

SEXUS masculinus semper femininum continet. auctor Iulian.

SI.

SI, dictione uti solent Iurisconsulti in denotandis actio nibus, Goedd.

SI verbum actui necessario eventuro adiectum conditionem efficit.


page 2514

Cuiac. Prat.

SI pro etiamsi vel quamvis l. ita demum. Briss.

SIBI facere videtur,

SI certum petatur.

SI caelum digito non tetigeris. Spieg.

SI dius placet sermoni inseritur, propter rei indignitatem, Spieg.

SI eis pro quo Terent. Hot. Prat.

SI extestamento ad libertatem perveneris. Spieg.

SI fecerit, Briss.

SI pateret.

SI quid acciderit,

SI quis,


page 2515, image: s1258

SI quid in testamento, Spieg.

SI seiens fallo: Hot. Prat.

SIC pro non alio modo.

SICA significat ferreum cultrum.

SICARIUS, qui telum quocumque animo occidendi hominem gerit.

SICARII. suidas,

SICCARE retia.

*si/khnis2, saltatio satyrica est.

SICILICES, apud Ennium, Turneb.

SICILICUS in l. 21. Got.

SICLUS, [Gap desc: Greek word] nomen ponderis,

SICUBI, pro si alicubi. Spieg.

GICUT, sicuti,


page 2516

Spieg.

SICUT in structus est fundus:

SIGILLARE, et sigillum alicui rei apponere,

SIGILLA in aedificiis fuisse legimus, Briss. Prat.

SIGILLARIA pro sigillis deorum. Briss.

SIGILLARII, ut antiquae gloss. Prat. Cuiac.

SIGILLARIA, vicus Romae, Briss. Prat.

SIGILLATIM, id est,

SIGILLUM, parva statua.


page 2517, image: s1259

Spieg.

SIGILLUM etiam publicum sine subscriptione fidem non facit.

SIGLA vel singlae notae sunt, Hot. Got.

SIGMA apud Lampridium in Heliogabalo mensae genus est,

SIGNA, sig Ila, Briss.

SIGNA autem annulis xarakth=ra habent bus impressa accipimus in re test amentaria. Prat.

SIGNACULUM, in l. hac consultissina. Spieg.

SIGNA luctus haec ponuntur in l. 15 §. haec autem. Cuiac.

SIGNARE quid est,


page 2518

Spieg.

SIGNARE est sigillo obfirmare.

SIGNARE et subscribere differunt: Got.

SIGNATAE tabulae testamenti in edicto praetoris accipiuntur, Briss. Prat.

SIGNA praeterea vexilla militaria sunt. Briss. Prat.

SIGNA Romani,

SIGNATORES, testes ad testamenti, nuptiarum, Prat.

SIGNATORES etiam appellantur in l. ultima. Briss.

SIGNATORIUS annulus Voplsco dicitur sigillarieus.


page 2519, image: s1260

Cuiac.

SIGNATORIO anulo testamenta claudebantur. Goedd. Spieg.

SIGNATUM aurum,

SIGNATUS. Ulp. l. ad testium.

SIGNIFACERS, pro signific. Maetian. Prat. Hot.

SIGNIFICARE, id est,

SIGNIFICATIO, in rubric.

SIGNIFICATIO. Marcellus: Spieg.

SIGNINUM rivum lapideum interpretatur Ulpian.


page 2520

SIGNINAM fabricam. Briss. Prat. Got.

SIGNINUS, sign na Campaniae utbs,

SIGNUM, quo quid fidei causa obsignamus, Spieg.

SIGNUM est res praeser speciem,

SILANI, vel silvani: vide supra salientes.

SILENTIARII, qui audientiam faciunt, Prat.

SILENTIARII (ut inquit Procopius) ministri sunt ad ea,

SILENTIO convenisse videtur, Briss.

SILENTIUM, id est,

SILENTIUM longum, Got.

SILENTIUM, pro taciturnitate,

SILENTIUM, pro interdictione advocationis.

SILICERNIUM Latini dicebant.


page 2521, image: s1261

Cuiac. Got.

SILICARII, Lege,

SILIGINARIUS, custos siliginis, Prat. Hot.

SILIGO frumenti genus optimi, Prat. Hot.

SILIQUA erat primum et minimum pondus apud Roomanos: Cuiac.

SILIQUATICUM est mercatorum onus, Prat. Cuiac.

SILANIANUM senatusconsultum ad quaestionem familiae pertinebat. Cuiac.

SILVANI quid sint,

*shma/ntwr, signator,

SIMILIA dicuntur,

SIMILIA dicuntur quadrifariam.

SIMILIA existimanda sunt,


page 2522

Prat.

SIMILIA non sunt eadem Prat.

SIMILIA in diversis personis,

SIMILIA non sunt,

SIMILA, cuius meminit divus Hieronym.

SIMILI modo,

SIMILITUDO Aristoteli est unitas qualitatum,

SIMILITUDO autem duplex est. Old. Prat.

SIMILITUDO non procedit, Prat.

SIMONIA (quam Latini ambitum vocant, siquidem simonia Latinum non est) dicitur,


page 2523, image: s1262

Prat.

SIMONIAM definit Goffredus in summa,

SIMPLA et simplum idem sunt: Briss. Prat.

SIMPLAM et duplam a [Orig: à] Iureconsult. Briss.

SIMPLARIAE venditiones (ut in l. si tamen. §. ultim. ff. de aedil. edict.) sunt ex quibus actio simpli ob evictionem datur: Old. Prat.

SIMPLARIAE res idem significant,


page 2524

SIMPLEX alias [Orig: aliàs] est nomen numerale, Old. Old. Old. Prat.

SIMPLEX donatio, Briss. Prat.

SIMPLEX actio quae in simplum datur

SIMPLEX mors ea dicitur a [Orig: à] Iustino libro 44. Briss.

SIMPLEX iussio, Briss Prat.

SIMPLEX postulatio. Briss. Prat.

SIMPLEX exemplum est, Spieg.

SIMPLICES anni,

SIMPLICES fugitivi, Briss. Prat.

SIMPLICIA interdicta in quibus alter actor, Prat. Briss.

SIMPLICIORES homines, Hot. Prat.

SIMPLICITAS opponitur calliditati, Spieg. Prat.

SIMPLICITAS in l. 1. Got.

SIMPLICITAS legum, Spieg. Prat.

SIMPLICITER illud fieri dicitur, Prat.

SIMPLICITER pro generaliter, Briss. Prat.


page 2525, image: s1263

SIMPLICITER desistere,

SIMPLICITER dare servum,

SIMPLICITER, id est,

SIMPLICITER reiegari,

SIMPLIEITER concepta stipulatio,

SIMPLICITER acceptus fideiussor,

SIMPLICITER denuntiasse, Briss.

SIMPLICITER et simplicius, Briss. Prat.

SIMPLICIUS, apertius, Spieg. Prat.

SIMPULARIAE priscis etant res minutae, Spieg.

SIMPULUM vas quoddam exiguum est,

SIMUL ac, quamprimum. Spieg.

SIMUL atque, Spieg.

SIMUL fieri quae dicantur,

SIMUL in sacculo solvere. Spieg.

SIMULARE nihil aliud est, Spieg.

SIMULATE, sicte. Spieg.

SIMULATRICES, scribit Festus,

SIMULATUM dicitur,


page 2526

Spieg.

SIMULATUS contractus proprie dicitur, Prat. Spieg.

SIN autem, Hot. Prat.

SINE offensa esse,

SINE, vox privat, Prat.

SINE sacris hereditas. Spieg.

SINENDI modo relicta legata dicebantur, Briss. Prat.

SINGLAE notae sunt,

SINGULARE ius est, Briss.

SINGULARI numero saepe etiam pro plurali utlmut:

SINGULARIA quaedam, Briss.

SINGULARII, qui singulis scribunt, Cuiac.

SINGULARITER scriptum edictum,


page 2527, image: s1264

Briss. Prat.

SINGULARII milites quidam olim appellati, Briss.

SINGULA, sunt singulariae literae, Cuiac.

SINUS proprie dicitur illa pars corporis,

INSINV meo habui, Prat. Got.

SIPHONES canales seu tubi dicuntur, Prat.

SISTO plerumque significat stare facio.


page 2528

Prat.

SISTERE cum in dicio dicimus,

SISTERE reum, et exhibere reum. Prat.

SITA, cibaria etiam praeter fr???nenta, Prat.

SITICINES aut sicinnistae a [Orig: à] Romanis vocati,

SITOCOMIA nomen est magistratus, Alcia.

*sitw\nhs2, sitones, curator frumento comparando.

SITONIA, curatio frumento coemendo. Cuiac.

SITOSTASIUS erat, qui vendendo frumento praeerat:

SITULA, et cistam, qua populi suffragia in creandis


page 2529, image: s1265

magistratibus legibusque ferendis colligebantur: Turneb. Prat.

SITUM in nostra potestate dicitur,

SITUS, squalor, sive incultura cuiusque rei a [Orig: à] desinendo dictus: Nebriss. Prat.

SIVE dictio. utrum coniungat an disiungat, Prat.

SM.

SMARAGDUS gemma est, Prat.

SMYRNA a [Orig: à] Graecis appellatur,

SO.

SOBOLES, pro propagine, Spieg.

SOBRIE vivere, pro frugaliter. Spieg.

SOBRINI, sunt consobrinorum filii:


page 2530

Spieg.

SOBRINI Graecis dicuntur dis1eca/delfoi kai\ deu/eeres2 e)ca/delfois2 Consobrini, Cuiac. Got.

SOBRINI qui sint, Caius in l. 3. ff. de grad. Hot. Hot.

SOBRINO natus sobrini mei filius. Hot. Prat.

SOBRINUS est, ut ait Aelius Gallus, Hot. Prat.

SOCBR locum parentis obtinet. Spieg. Prat.

SOCBRI nomine, et viri, et uxoris pater communiter demonstratur.


page 2531, image: s1266

Briss. Prat.

SOCIA divinae atque humanae domus, Briss.

SOCIARE pro adiuvare dixit Iustin. Briss.

SOCIARE pro adiuvare dixit Iust in. in 1. epist. Prat.

SOCIETAS est contractus bonae fidei, de alicuius vel rei vel negotiationis communione sic institutus, Prat.

SOCIETAS, inquit Vult. in com. Inst. de societat.

SOCIETATIS duplex est consideratio:

SOCIETAS vero privata est, Prat. Spieg.

SOCIETAS conventionalis, Graecis koinoparaci/a, vel certae unius rei atque negotiationis est, Briss.

SOCIETAS leonina dicitur,


page 2532

SOCIETAS etiam inter ab entes contrahitur,

SOCIETAS solvitur ac finitur respectu personarum,

SOCIETAS coiri, contrahi, et inchoari dicitur. Briss.

SOCIETAS vitae, pro communione victus, Briss. Prat.

SOCIETATE vitae uxor quodammodo domina habetur,

SOCIETAS voluntaria dicitur, Cuiac.

SOCIETATES etiam collegia et corpora vocantur, Briss. Prat.

SOCIETATES vectigalium, Tac. li. 13. vocat, Briss. Prat.

SOCIETATIS conventio inter omnes hominum functiones ad naturalem illam charitatem proxime accedit. Prat.

SOCII dicuntur, tam qui tractatu habito societatem coierunt, Briss. Prat.

SOCII eriminis quando testes esse possint,


page 2533, image: s1267

SOCII navales dicebantur ii, Turneb.

PRO SOEIO actie est, Cuiac.


page 2534

SOCIUS socii mei, meus socius non est,

SOCORDIA, l. 1. ff. de furt.

SOCRUS appelatione non tantum uxoris meae mater,

SODALES dicuntur, qui eiusdem sunt collegii. Briss. Prat.

SODALITAS, verbum est ambiguum:tam in malana enim quam in bonam partem sumitur.

SODALITIUM interpretatur Ulp. in l. 2.

SOL ab Aegyptiis o(/ros,

SOLACIUM pro mercede et quasi pretio lapidum in alieno fundo pro loci consuetudine excisorum. Briss. Prat.

SOLARIUM apricus locus in snmma aedium parte,


page 2535, image: s1268

Briss. Prat.

SOLARIUM etiam instrumentum id significat, Briss. Prat.

SOLCARIUM etiam dicitur id, quod pro solo penditur, Prat.

SOLDATA dicitur, quia plerumque in solidorum donatione consistit,

SOLDATA est praestatio quaedam annua gratuita,

SOLDATA, vox corrupta, Old. Spieg.

SOLDURII. De solduriis Caesar li. 3.

SOLEA vulgo cognita,

SOLITAURILIA veteres appellabant sacra quaedam ab immolatione suum, Turneb.

SOLEMNE significat Anniversarium, Briss.

SOLEMNE inspro cinili et legitimo. Briss.


page 2536

SOLEMNE spatium, in leg. 1. ff. pro dote. Briss. Prat.

SOLEMNES actiones certis formulis conclusae, Briss. Prat.

SOLEMNES feriae, statae et certae, Briss. Prat.

SOLEMNIA accusationis, in leg. 11. 5. Briss. Prat. Cuiac.

SOLEMNIA iudiciorum, quae cdrtis legum institutis observantur. Briss. Prat.

SOLEMNIA, munera, id est, annua, quod singulis annis praestanda sint, Spieg.

SOLFMNIA patrimoniorum enera,

SOLEMNIA provocationis, in l. 11. C. de administ. Briss. Prat.

SOLEMNIA tempora, in l. ult. C. de excus. Briss. Prat.

SOLEMNIA testamenti, leg. 20. §. pen. et §. ult. ff. qui testam. Prat.

SOLEMNIA verba, in l. 23. ff. de manumiss. Briss. Prat.

SOLEMNIS emancipatio, in l. 9. C. de adopt. l. 3. C. de emanc liber. Briss. Prat.

SOLEMNIS numerus testium, Briss. Prat.

SOLEMNITAS dicitur certa observatio verborum, Spieg.

SOLEMNITAS etiam accoptilationibus, Briss. Prat.

SOLEMNITAS adoptionis, l. 25. in fin. ff. de de adopt. Prat.

SOLEMNITATUM necessitas ex ipsa rerum expeperientia deprehenditur. Old.

SOLEMNITER cavere, est satisdatione ordinaria et usitata cavere. l. 28. ff. de admnist. Briss. Prat.

SOLEMNIUM pensitationum fructuumque fit mentio in l. 4. C. quor. appell. Briss.


page 2537, image: s1269

SOLERS, inerti contrarius.

SOLERTIA, non cautelam, Spieg.

SOLET, pro consuevit, l. palam. ff. de ritu nupt.

SOLIDA legata, id est, Briss. Prat.

SOLIDA proprietas dicitur, Hot. Prat.

SOLIDA mensa argento ceopertae oppenitur.

SOLIDA pars et pars, quae deducto usufructu est,

SOLIDA res, id est, integra. l. decimaquinta.

SOLIDAM viam petere,

SOLIDA legata, l. 23. ff. de dolo. id est,

SOLIDORUM adulter, in l. 2. C. de fals.

SOLIDUM capere non posse dicuntur, Briss. Prat.

SOLIDUM non solvitur non minus quantitate, Briss. Prat.

SOLIDUM et aureum idem valere, Briss.

SOLIDUS est septuagesimasecunda pars librae auri, Briss.

SOLIDUS, ut ait Volusius Maetianus, Prat.

SOLIDUS substantive pro aureo sumitur:


page 2538

Spieg.

SOLIS dies, in l. 3. C. de feriis. Briss. Prat.

SOLITAURILI, legendum est apud Valer. Cuiac.

SOLITAURILIA veteres appellabant sacra quaedam ab immolatione suum, Turneb.

SOLITUM varie accipi, Spieg.

SOLLICITARE est instare et velut allicere,

SOLLICITARE ait Fest. libr. 17. Prat.

SOLLICITATOR, qui pro alio instat,

SOLLICITATOR, qui servum ad delinquendum impellit, Prat. Briss.

SOLLICITATORES arum nuptiarum (quos sollicitatores alieni affectus, Cass. lib, 5. var. vocat) itemque matrimoniorum interpellatores,


page 2539, image: s1270

SOLLICITUS, pro anxio,

SOLLICITUDO, inquietudo,

SOLLICITUDO tutelae non excusat a [Orig: à] muneribus publicis. Spieg. Briss.

SOLO cohaerent aedificia,

SOLOECISTA, qui vitiose loquitur, Spieg.

SOLONA, sive salonae, Spieg.

SOLONIS et Draconis legislatorum,

SOLVENDO est, qui solidum solvere potest, Got.

SOLVENDO esse, id est,


page 2540

Spieg.

SOLVERS verbum variam habet significationem:

SOLVENDO esse non videtur, Goedd. Briss.

SOLVENDO est hereditas, quae heredem invenit, Briss. Prat.

SOLVERRE, est eum, qui alligatus sit, Alcia. Spieg.

SOLVERE dicitur is, ait Ulpian. qui facit,

SOLVERE idem est quod liberare,


page 2541, image: s1271

SOLVERE, latissime patet: nam omnem debiti redditionem, Spieg.

SOLVERE paratus non videtur,

SOLVERE precarium l. 1. ff. de precario.

SOLVERE unionem, apud Marcellum, Hot. Prat.

SOLVI legibus dicebantur, Hot. Prat.

SOLVI matrimonium, et esse dotem, Spieg.

SOLVERE sacramento, id est,

SOLVISSE, in tractat. Hot. Prat.

SOLUM proprie terra, Spieg.

OLUM appellant Iureconsulti aream, Briss. Got. Prat. Prat. Briss.


page 2542

Briss. Prat.

SOLI dicuntur aedes, Briss. Prat.

SOLI pignora, in leg. 15. §. si pignora. Briss. Prat.

SOLVI morte, accusatio dicitur,

SOLVI contractus, id est,

SOLUM porro Servius in 5. Aeneid. Briss. Prat.

SOLUM etiam Tuscarum lingua significat totum et solidum.

SOLUS dictio licet taxativa,


page 2543, image: s1272

SOLUTA actio, id est,

SOLUTA margarita, in l. 25. Briss.

SOLUTA praedia, Cicero in orat. Briss. Prat.

SOLUTAE stipulationes, id est,

SOLUTI rei, id est,

SOLUTIO in genere est quivis actus,

SOLUTIO et acceptilatio differunt,

SOLUTIONIS appellatione omnis liberatio quoque modo facta, Briss. Cuiac.


page 2544

SOLUTIUS, pro facilius, Spieg. Prat.

SOLUTO matrimonio dotem reddi, Prat. Briss.

SOLUTUM proprie dicitur, Prat. Hot.

SOLUTUM, ait Caius, Briss. Prat. Briss.

SOLUTUM refertur non solum ad dandum

SOLUTUM, pro revocato accipitur,

SOLUTUM nihil aliud est, Goedd.

SOLUTUS is dicitur, Spieg.

SONTES proprie dicuntur, Spieg.

SONTIRE significat aliqua in re obesse,

SONTICUS existimandus est,

SONTICUS morbus, apud 12. Spieg.


page 2545, image: s1273

Goedd.

SONTICUS morbus in 12.

*sofis1ma est fraus, Goedd.

*sfis1ma cavillum, calumniam,

*sofistai\, in l. si daus. Cuiac. Got.

*sofo\s2 Graecis est, Prat.

SOLUTIO insta tri a requirit:


page 2546

SORDERE perpetua egestate,

SORDES, pro avaritia, Spieg.

SORDES, pro pecuniaria corruptione, Prat. Briss.

SORDIEUS moveri. Aggen.

SORDIDE facere, apud eundem svertonium in Demit.

SORDIDA concussio, id est, Prat.

SORDIDA munera quae habeantur in constitutionibus,

SORDIDA vestis, in l. 39. ff. de iniur. Briss. Prat.

SORDIDAE stipes, splendidis et ingenuis natalibus

SORDIDE agere, pro avare. l. 3. §. nunc videamus.

SORDIDE agit tutor, Spieg. Prat.

SORITAE dicuntur Elenchi,


page 2547, image: s1274

Goedd. Hot. Prat.

SOROR, teste Labeone, Spieg.

SOROR pro amica, Hot. Prat. Cuiac.

SORORUM aliae consanguineae. Briss.

SORORIUS, cui soror mea nupsit. Prat.

SORORIARE, apud Plautum,

SORS signum est sortitionis,


page 2548

Prat.

SORS, summa est, Spieg.

SORS a [Orig: à] serie, Old. Prat.

SORS, aleae, vel alterius rei, Old. Turneb.

SORS pro gratia, Old.

SORS dicitur patrimonium, Old. Prat.


page 2549, image: s1275

SORS adfini quadam significatione dicitur quaelibet pecunia, Old. Prat.

SORS, pro iudicio, Old. Prat.

SORTE res discerni soler.

SORTE soluta usurae peti non pessunt, Goedd.

SORTEM et usuram persolvere, Spieg.

SORTIS et usurarum ratio inter cetera vel in eo diversa est, Cuiac.

SORTES Praedestinae quae fuerint tradit Crinitus li. 22. cap. 3.

SORTES (inquit Prateius,) plurali numero responsa erant, Prat.

SORTES appellantur pecuniae ipsae principales, Briss.

SORTILEGIA dicuntur, quae pro inveniendis furtis,

SORTIRI est sortite capere,


page 2550

Prat.

SORTIRI pro sorte dirimere in l. 5. §. si omnes.

SORTIRI defensores, obtinere et adipisci,

SORTIRI filium, pro suscipere. Hot.

SORTIRI forum, pro acquirere.

SORTIRI, per sortem eligere, Spieg.

SORTIMI provincias dieebantur Praetores, Hot. Prat.

SORTITIONI et subsertitioni iudicum Praetor urbanus praeerat, Old. Prat.

SP.

SPACIARI, Spatia facere t deambulare, Prat.

SPACIUM, non solum de loco, Prat. Spieg.

SPACIUM temporis nec maximum nec minimum.

SPADONUM nomen a [Orig: à] Craeco s1pa/w deductum esse. Cuiac.


page 2551, image: s1276

Goedd. Cuiac.

SPADO in specie is dicitur,

SPARTA dictio graeca,

SPARTACUS famosissimus gladiator traditur,


page 2552

SPATHA. Vegetius gladios maiores, Spieg.

SPECIALE delictum videtur, Spieg. Prat.

SPECIALIA iudicia in l. 38. ff. lecat. Prat. Briss.

SPECIALIA iudicia, generalibus opponuntur.

SPECIALIS iudex, datus, Prat. Briss.

SPECIALES actiones censentur, Prat.

SPECIALITER, idem quod speciatim, Spieg.

SPECIALITER et generaliter opponuntur.

SPECIALITER praelegare. Claudius in l. alimenta. Spieg.

SPECIE communi contineri dicuntur, Prat.

SPECIE in leg. quaestio. Spieg.

SPECIES est vox,


page 2553, image: s1277

Spieg.

SPECIES Iurisconsulti appellant, Hot. Prat.

SPECIES apud Iureconsultos singula corpora significat, Briss.

SPECIES nulla effici porest sine materia.

SLECIES et corpus pro codem in l. plane.

SPECIES proforma, qua corpus id esse adgnoscitur quod est, Briss. Prat.

SPECIES adaeratae, quarum fit menrio in leg.

SPECIES adaerandae. in l. speciebus.

SPECIES pro annonariis corporibus seu quantitatibus in l. 10. et leg. 11. Cod de sactol.

Sic SPECIES annonariae in l. fin. Cod. de collat fund. Briss. Prat.

SPECIES, pro controversia. Ex eo deducta locutione quod finitam quaestionem Graeci hypothesin vocant. Hot. Prat.

SPECIES in plurali, pro aromatibus aliquando sumitur,


page 2554

Spieg.

SPECIES refistentes, in eadem l. pro restantes intelligit Budae. Spieg.

SPECIES semper generi derogat.

SPECIFICATIO est quando ex materia sive eadem sive diversa,

SPECIFICATIONE murator forma,


page 2555, image: s1278

SPECIMEN proprie est, Spieg.

SPECIOSAS personas accipere debemus, Goedd. Hot. Prat.

SPECTABILIS, titulus est dignitatis, Briss. Prat. Got.

SPECTABILITAS inferior erat illustri dignitate. Briss. Prat.

SPECTABITUR litis contestatae tempore,

SPRCTACULA, loca sunt exsecta, Spieg.

SPECTACULUM celebrare, apud Modestinum.

SPECTARE pro exspectare in leg. 5. §. Praetor. Briss. Prat.

SPECTARE pro pertinere et tangere Briss.

SPECTATIO apud Ciceron. Prat.

SPECULARIA appellabantur, quibus Lumen in cenacula inferebatur,


page 2556

Prat. Cuiac.

SPECULARII apud Tarruntenum in l. fin. ff. de iur. Prat.

SPECULATOR Iurisconsultus nobilis nomen habuit Guilielmi Durandi:sed cum anno 1271. Prat.

SPECULUTORES, veter. Gloss. Cuiac. Got.

SPECUS locus est,


page 2557, image: s1279

Briss.

SPECUS a [Orig: à] cuniculo quid dister, Cuiac.

SPEM futurae perceptionis deteriorem constituere licet. Spieg. Prat.

SPEM pretio emere est lucrum incertum et ineventu situm, Spieg.

SPENDOPHORUS, servus. l. 41. §. spendophorus.

SPERARE pro exspectare apud Ulp. accipitur in leg.

SPERARE pro timere in l. 3. §. si legatarius. Briss.

SPES aliqua durat. Vide Iuriscon. Spieg.

SPES, opinio futurorum: Spieg.

SPES praemiorum pignerari non potest. Prat.

SPHAERISTERIUM a [Orig: à] sphaera. id est,

SPICA illecta est, Briss.

SPICA nardi, quae spica quoque cilissa vocatur. Nebriss.

SPICILEGIUM, illectae spicae collectie dicitur Varroni lib. 5.


page 2558

Briss.

SPICULATORES, pro apparitoribus apud Callistr.

SPINOIV u aliquid in prato, Hot. Prat.

SPIRITV uno contincri dicuntur, Briss.

SPIRITUS vitalis est veluti flammula quaedam ex sanguine enata,

SPIRITUM emittere, pro mori, Spieg.

SPITHAMA Graeco vocabulo dicitur palmus maior,

SPOLIA appellabantur pannicularia ea, Prat. Briss. Goedd.

SPOLIA etiam, quae cui latre abstulit, Briss. Prat.

SPOLIARE, pro exuere bonis.

SPOLIARE ite pupillum dicitur tuter, Spieg. Prat.

SPOLIARIUM, locus ubi reservantur spolia, Spieg.

SPONDERE, inquit Varro libro quinto,


page 2559, image: s1280

Hot. Prat.

SPONDERE in incertum, est non in certam nummorum Prat.

SPONGIAE, quibus columnae, Prat. Cuiac.

SPONSALIA sunt promissio et repromissio futurarum nuptiarum,

SPONSALIA, inquit Modestinus,


page 2560

Hot. Prat.

SPONSALIA non minus inter impuberes,

SPONSALIA requiruntur ad nuptias,

SPONSALIA sic exponit. Hot. Prat.

SPONSALITIA largitas, hoc est, Got.

SPONSA patris, noverca filii dicitur.

SPONSARE, sponsalia contrahere, Hot. Prat.

SPONSIO dicta ab eo, Goedd.

SPONSIe apud antiquos genus erat stipulattionis,


page 2561, image: s1281

SPONSIO appellatur, inquit Paulus, Hot. Prat.

SPONSIO, pro cetatione pignotum ni ita se res habeat, Hot.

SPONSIO etiam in interdictis erat actio,

SPONSIO a [Orig: à] Sacramento sic differt (ut in Quintianam Hot. exponit) quod in Sacramentes deponebantur in sacro pecuniae: Hot. Prat.

SPONSIONEM facere in leg. Briss.

SPONSIO ludicra olim erat,


page 2562

SPONSOR est, ut recte Accursius existimavit, Alcia. Spieg.

SPONSORES sunt, quicumque spondent, Goedd.

SPONSORES dicebantur quos nostri fideiussores postea nominarunt, Hot. Prat.

SPONSUM, actio erat ex sponsione quae ab adversariis in privatis controversiiis fiebat, Hot. Prat.

SPONSUS hoc est,

SPONSUS. Servius in illud Aeneid. Hot. Prat.

SPONSUS, sui, idem quod sponsio,

SPONTE, adverbialiter positum, Spieg.

SPONTE et coactus opponuntur.

SPONTE venisse, aliud est, Spieg.

SPORTULA, erat apud Roman. Alcia. Old. Spieg.

SPORTULA, id est,


page 2563, image: s1282

Alcia. Briss. Prat.

SPORTVALE pro salariis annuis in leg. 120. ff. de leg. 1. Briss. Prat.

SPORTAE autem calathi sunt de vimine texti. Briss.

*spoudai=on in leg. 1. C. de veter. iur. enucl. Prat.

SPURCARE, foedare, corrumpere, Hot. Prat. Nebriss.


page 2564

SPURIUM esse an probrum sit, Goedd.

SPURIUS generale nomen est, Hot. Spieg.

SPURIUS appellatur, qui vulgo quaesitus et patre incerto natus est, Briss. Cuiac.

SPURIUS et Nothus sic differre videntur, Hot.

SPURIUS appellatur etiam is, Hot.


page 2565, image: s1283

SQ

SQUALIDUS ager, quasi excolidus, Prat. Hot.

SQUALOR reorum, Agellius li. 2. cap. 6.

ST

STABULA veteres appellatunt diversoria, Alcia. Spiege.

STABULA quid sint et quotuplicia, Goedd.

STASULUM i(pposta/s1ion, o)nosta/s1ion, locum ad stationem iumentorum paratum significat,

STABULUM etiam ad hominum mansionem constitutum diversorium sign. Briss. Prat.

STABULARIUS, qui stabulum exercet, Briss. Prat.

STADIUM Latine curriculum in quo equi hominesve curruat,


page 2566

STADIUM Lege mensurarum nomina.

Stand des Reichs vide Magistratus municipales.

STALIUS est, quod temporalem continet aquam, Prat. Cuiac.

STAMEN in choro c. dilectus. Prat.

STAMEN quicquid in colo ad nendum ponitur.

STANTES et subtemen sumuntur pro file staminis et subtem inis causa parato. Cuiac.

STAPHAS fructus,id est pendentes l. 7. §. interdum.

STARE, Itali vocant lora illa quib.

STARE, pro manere et firmum esse. leg. sancimus.

STARE de inanimatis etiam dicitur,

STARE cum aliquo,

STARE decreto, pro obedire,

STARE per me, perte, Spieg.

STARE sententiae arbitri nihil aliud est, Briss. Prat.

STATANUM, sive Statinam Deum vel Deam pueritiae praesi. Cuiac.

STATERA, iudicii aequalitas cap. Prat.

STATER, et siclus eadem sunt.

STATHMUS, id est, mansio, Prat.


page 2567, image: s1284

STATIM, cum temperamento temporis accipiendum in certis iuris nostri locis, Spieg. Prat.

STATIM aliquando idem significat quod perpetuo et perseveranter, Cuiac. Prat.

STATIM atque. Ulpian. l. si matitus. Spieg.

STATINA Dea, Prat. Cuiac.

STATIO a [Orig: à] stando, Briss.

STATIO, locus ubi quis sui muneris obeundi causa se sistit, Prat. Briss. Cuiac.

STATIONEM navium,


page 2568

Briss. Prat.

STATIO etiam iumentorum in l. 13. Prat. Briss.

STATIO aliquando accipitur pro vigilia.

STATIONES fiscales. l. 3. Briss. Cuiac.

STATIONARII sub rubr. Cuiac. Prat.

STATIONARII milites apud paulum in l. 4. Prat.

STATIONARII tabelliones, Alcia. Spieg.

STATIONARIORUM nomine apparitores Praesidum per provincias constitnti significantur, Briss.

STATIVA loca dicuntur, Alciat.

STATIVA, inquit Prat.


page 2569, image: s1285

STATIVA Eustathius a)llaga\s2 interpretatur et recte.

STATOR est,

STRATORES quoque sunt carcerum,

STATORES etiam videntur dici serui aut liberti, Prat.

STATVA dicitur opus sculptile et fusile in tit.


page 2570

Cuiac.

STATVAE affixae basibus structilibus:

STATVAS, et imagines quidam hoc inter se differre putant: Spieg.

STATVAS olim veteres, Old.

STATVARII, leg. 1. Prat.

STATVERE nihil aliud significat, Goedd.

STATVERE generalius est, Goedd.

STATVERE non dicitur, Prat. Hot.

STATVERE et statuta proprie ad praetorem et ius dicentem pertinent secundum sententiam edicti.


page 2571, image: s1286

Briss.

STATVIT verbum, Spieg.

STATULIBER appeilatur, Prat. Cuiac. Got.

STATUDIBER est, Spieg.

STATVIIBER, est qui testamente certa conditione proposita iubetur esse liber. Hot. Prat.

STATUMINA Lege Pedamentorum.

STATUM, participium a [Orig: à] verbo sisto, Spieg. Prat.

STATUM iri, Spieg.

STATUM obligationis, Briss. Prat.

STATUM quoque aetatis dicimus.

STATUR verbum rem perfestam significat,

STATUS duplex est,

STATUS, alias significat caput causae seu principalis quaestionis Iuris vel facti, Prat.

STATUS, alias accipitur, Old.

STATUS, pro stata et firmata aetate: Hot.


page 2572

Cuiac. Got.

STATUS causae pro liberalibus iudiciis, Briss. Prat.

STATUS dies cum hoste vocatur, Hot. Prat.

STATUS instrumenta quae sint in leg. 8. Got.

STATUS hominum dicitur conditio qualitasve personarum,

STATUS personarum conditionem significat. Briss. Prat.

STATUS Romani mutatio prima, Old. Prat.

STATUTI, ut scribit Balsamo. Cuiac.

STATUTA libertas dicitur, Briss. Prat.

STATUTUM pretium in leg. Got.

STATUTUM, idem quod lex civilis vel municipalis.


page 2573, image: s1287

Spieg. Prat.

STATUTUM tempus pro constituto seu praefinoto ad petendam in integrum restitutionem.

*stegonomi/a, in Novella, Cuiac. Prat.

STELAE, sth=lai, Prat.

STELLAM diurnam eleganter vocavit Catullus Luciferum, Turneb.

STELLATURA in l. 12. Prat.

STELLIO, animale est versutissimum, Prat.

STELLIONATUM Iureconsulti appellant,


page 2574

Briss. Cuiac.

*ste/mmata cognationum Paulus appellat picturam et descriptionem graduum cognationis, Hot. Prat.

STERCOLINIUM quod et Sterculinium, Spieg.

STERCORAND 1 agri. Spieg.

STERGRTHRUM dicitur a)po\ to=u ste/rgein, Tiraq.

STERILIS pecunia, Briss. Prat.

STERILITAS, opponitur Ubertati. Spieg.

STERNERE viam silice. Spieg.

STIBIUM id dicitur, Tiraq.

STIGMATA l. 3.


page 2575, image: s1288

Prat.

*stegmatiai serui dicebantur ob crimina in facie notati.

STILLICIDIUM dicitur a [Orig: à] stilla, Old. Spieg. Briss. Prat.

STILLICIDIA immittere. Briss. Prat.

STIMULOS naturales, Spieg.

STIPATORES, qui olim Latrones dicebantur oi( s1wmatefu/lakes2,

STIPATUS dicitur quasi valiatus,

STIPEM conferre. Spieg.

STIPEM spargere apud Romanos solebant,


page 2576

STIPENDIUM aes milirare est, Goedd. Cuiac.

STIPENDIA decem, Spieg.

STIPENDIA merere dicuntur, Briss. Prat.

STIPENDIARIA et tributaria praedia dicebantur,


page 2577, image: s1289

Hot. Prat.

STIPENDIARIAE civitates:

STIPENDIARII erant, Spieg.

STIPENDIARII populi,

STIPENDIARIOS milites vulgus vocat,

STIPENDIARII reditus dicebantur proventus earum rerum,

STIPES modica aera appellabantur: Briss.

STIPS, stipis, Prat.

STPIES e)/ranon

STIPULA cuius meminit ICtus in l. si usufruct. Spieg.

STIPULAM porro a [Orig: à] stipa dici credunt, Goedd.


page 2578

STIPULARI, est promittenti assentire.

STIPULARI verbum commune est, Briss.

STIPULARI de aliquo pro ab aliquo Iureconsulti dicunt. Briss. Prat.

STIPULARI stipulationem pro interponere, Briss. Prat.

STIPULATIO definitur contractus nominatus verbis initus,

STIPULATIO, inquit Pompon.

STIPULATIO est inventa a [Orig: à] iure civili.

STIPULATIO in iute nostro dicitur committi duobus modis:


page 2579, image: s1290

STIPULATIO cur introducta sit,

STIPULATIO hodie fit vorbis quibuslibet intelligibilibus,

STIPULATIO omnis, Prat.

STIPULATIO semper in personam est. Goedd.

STIPULATIO aut certa est, Cuiac.

STIPULATIO est species efficaeissimi contractus, Spieg.

STIPULATIO duplex est,


page 2580

Cuiac.

STIPULATIO, ait Cui. ad l. 2. Cuiac.

STIPULATIO cui deficit forma,

STIPULATIO Aquiliana, Hot. Prat.

STIPULATIO alternat est, Cuiac. Prat.

STIPULATIO iudicatum solvi,

STIPULATIO, iuris est: Prat.

STIPULATIO mortis causa existimatur fieri, Hot.

STIPULATIO praepostera est, Got.

STIPULATIO Tribunitia est quae ex iurisdictione Tribunorum venit: Hot. Prat. Cuiac.

STIPULATIONES per se solae non subsistunt,

STIPULATIONES antiquitus certis verbis sic concipiebantur,


page 2581, image: s1291

Cuiac. Old. Prat.

STIPULATIO praetoria. Cuiac.

STIPULATIONIS introducendae ratio fuit valde neces saria:


page 2582

Old.

STIPULATIONUM aliae iudiciales sunt, Old.

STIPULATIONUM causa efficiens, Old.

STIPULATIONUM praetoriatum inquit Ulp. tres videntur esse species:

STIPULATIONUM aliac sunt dividuae, Cuiac.

STIPULATIONUM quaedam in dando, Old. Prat.

STIPULATOR fere in legibus dici solet is, Old. Prat.

STIPULATUS pro stipulatio in l. 8. Prat.

STIPULOR, verbum iuris est postulare, Spieg.

STIPULUM apud veteres firmum appellabant,

STIRPES, sunt ferulae,


page 2583, image: s1292

Spieg.

STIRPES, si Grammaticis credimus, Spieg.

STITI, praeteritum a [Orig: à] verbo sisto, Spieg.

STIVA vocitatur manica aratri qua regitur et capulus teres et oblonguius.

STOICAE sapientiae summum philosophum Chrysippum, Spieg.

STOICIS in investigandis vocabulorum principiis fuit perquam familiare,

STOLA, vestis erat ad talos demissa, Prat.

STOLAM vetertes dixerunt omne quod corpus tegeret. Spieg.

STOLA dicitur a)po\ tou= ste/llomai,

STOLO pro stolido usurpatur in quadam Ausonii epist. Turneb.

STRABO nonnulli legunt in l. qui clavum §. is cui os oleat.

STRAGULA, non pro lecti operimento tantum, Spieg.


page 2584

STRAGULA etiam vestis accipitur protapetis et aulaeis, Goedd.

STRAMENTA, sunt calami frumentacei, Nebriss.

STRAMENTORUm item nomine significatur omne, Goedd.

STRANGULARI id est necessitate adigi. Briss.

STRATA lapide via l. 1. Prat.

*strathgoi\ praetores significantur nonnumquam, Cuiac.

STRATORES, tit. C. de stratorib.


page 2583, image: s1293

Prat. Cuiac.

STRATUM omne vestimentum est, Prat.

STRATURA species est structurae: Goedd.

STRENA, cuius meminit gl. in l. laudabile. Turneb.

STRENVUS, efficax,

STRICTAm rationem habemus, Briss.

STRICTI Iuris vocabulum peculiare est ICtis.


page 2586

Spieg.

STRICTI iuris aciones dicuntur in quibus ita ad praescriptam formulam ac summam aditricti erant iudices, Briss. Prat

STRICTUm ius nostri appellant, Briss. Prat.

STRIGA, l. fin. Lang. de hom. Prat.

STRIGARF est in strigam equos vel mulos'iunctos agere et recta dirigere ne divesi abeant, Turneb.

STROBYLI, teste Dioscor.

STROPHA excusationem dolosam fignificat teste Catanaeo com.


page 2587, image: s1294

Spieg.

STROPHIUM fascia est pectoralis,

STRUCTILE dicitur,

STRUCTILE opus dicitur, Goedd.

STRUCTILES columnae, Hot. Prat.

STRUCTILIS lapis: Hot. Prat.

STRUCTORES interpretantur ipsi Impp. Spieg.

STRUCTORES bucularum in l. ult. ff. de iure immunit. Briss. Prat.

STRUCTURAE nomine intelligitur opus factum a [Orig: à] caementis seu laterculis Brechaeus in l. Carbonum.

STRUCTUM in l. 3. Prat.


page 2588

STRUMA exstantia quaedam in tergo:

STUBA, vel stupha, Spieg.

STUDIA liberalia, Spieg.

STUDIORUM cavia alibi agere. l. 5.

STUDIOSE pro data opera, Prat.

STUDIOSI iuris olim his nominibus appellabantur. Old. Prat.

STUDIOSI iuris pro iuris petitis l. 1. Briss. Cuiac.

STUDIOSUM pro expetendum apud Iustinianum Constit. Spieg.

STUDIOSUS in eo loco ubi literis incumbit,


page 2589, image: s1295

Goedd.

STULTA est opinio tua l. Domit.

STULTITIA est inconstantia sanitate vacans,

STULTUS, imprudens. Spieg. Prat.

STULTUS imperitum significat. Prat.

STUPRATUS. Ulp. l. 1. Spieg.

STUPRUM dictum videtur quasiturpis stupor, Goedd.

STUPRUM in masculum quoque committitur, Briss.

STUPRUM committit, Old.

STUPRUM, inquit Marcel.

STUPRUM generaliter coitus est lege vetitus, Prat.

STUPRI crimen committum liberi qui parentum uxores concubinas ducum l. 4.

STYLUS, instrumentum ferruum,


page 2590

STYLUS, graphium quo seribitur significat: Spieg.

STYLUM proscriptionis incutrore.

*stupthri/a alumen, a\stu/ptw aftringo. Spieg.

SVA mala mente ad hoc procedete, Spieg.

SVADERE, suavius verbis aliquem hortari ad id quod intendimus l. 1.

SVAE aetatis esse,

SVAE potestatis esse, Hot.

SVARLI, id est,

SUAVIUM dicitur lascivus oris motus adamorem alliciens, Turneb.

SUB pro post, Prat.

SUB conditione,

SUB corona venite,


page 2591, image: s1296

SUB pedibus durare,

SUB tempus venditionis, Spieg. Prat.

SUB titulo exsequi, Spieg. Prat.

SUBADIUVAE in l 4.5 et ult. Cuiac.

SUBARRATIO fit annuli datione, Prat.

SUBAUDITIO, tropus, Prat.

SUBCURATOR, adiutor curatori cum minore tamen potestate datus. Hot. Prat.

SUBDERE se sententiae,


page 2592

SUBDIACONUS, qui subiacet praeceptis et officiis Levitarum. Prat.

SUBDIALIA comitia apud A henienses erant quibus publica iudicia ultro citroque causis agitatis tractabam tur a [Orig: à] mille,

SUBDISIUNCTIVA coniunctio a [Orig: à] Grammaticis sic desnitur, Goedd. Nebriss.

SUBDISIUNCTIVORUM duo sunt genera. Prat.

SUBDITUM testamentum dicitur, Prat.

SUBDITUS. sicus superiores non debe nt nimia famili aritate contemptos se reddere l observan dum. Old. Prat.

SUBDITUS iudex interprece Festo lib. 17. Briss. Prat.

SUBDITUS ratione domicilii, Prat. Got.

SUBDOLE, caute,

SUBDOLUS, occulte decipiens.

SUBDUCERE se iudex,

SUBDUCTIONES, Cic, vocat lib. 2. Old. Spieg.

SUBDUCTUS reus. l. si pendem.

SUBESSE causa dicitur l. 7.

SUFFEUDATIO, nominatur vulgo Affterlehen.

SUBGRUNDATIO, prominentium tectorum constructio, Spieg.

SUBGRUNDIA, sunt tegulae propendentes extra tectum domus,


page 2593, image: s1297

Nrbriss.

SUBHASTARE est sub hasta mittere,

SUB hasta venire dicuntur ea, Cuiac.

SUBIACERE voci praeconis dicebatur,

SUBIECTAE sibi personae. Spieg.

SUBIECTUS partus, pro subdito, Spieg.

SUBIICBRE, pro loco alterius ponere, Spieg.

SUBIICERE delatorem vel accusatorem, Briss. Prat.

SUBIICERE testamentum est pro vero falsum suponere, Prat.

SUBIICI etiam partus, Prat. Briss.

SUBIICI bestiis, pro obici. Prat. Briss.

SUBIICi quaestioni l. 11. Prat. Briss.

SUBIICI fustib. l. 18. Prat. Briss.

SUBIICI poenis leg 1. Prat. Briss.

SUBIICI vectigalium praestationi dicuntur ea pro quibus vectigal praestatur et penditur l. 9. Prat. Briss.


page 2594

SUBIICI usuris dicuntur, Briss.

SUBINDE, pro frequenter, Spieg.

SUBINTRODUCTA mulier quid sit, Spiegl. Prat.

SUBINVESTITUS, est vasallus vasalli. Old. Old. Prat.

SUBIRE defensionem, Spieg.

SUBIRE instructionem est coeptum opus instruere,


page 2595, image: s1298

SUBIRE iudicium,

SUBITA seruitus l. 6.

SUBITARIOS milites,

SUBITO pro improviso, Spieg. Prat.

SUBIUGALIUM nomine (quorum fit mentio in Nou. 30. c. 7. §. 2) intelliguntur iumenta. Got.

SUBIUGARE gravamini restitutionis dicitur in l. 30.

SUBIUGATA bona, Spieg. Prat.

SUBIUGUM mitti.

SUBLATUM habere dicimur quod altius extulimus l. 7.

SUBLEGERE est in locum mortui substituere:

SUBLEVARE testimonio aliquem, Spieg.

SUBLIMISSIMI iudices sunt praefecti praetorio, Briss. Prat.

SUBLIMITAS tua, Spieg.

SUBLUCARE arbores, Prat.

SUBMINISTRARE l. 50.

SUBMISSAVOX, concitatae opponitur, Spieg.

SUBMITTERE, est propagandae sobolis gratia matricib.

SUBMITTERE preita,

SUBMOVERE a [Orig: à] magistratu officio,

SUBMOVERE clam, Spieg.

SUBMOVERI exceptione.


page 2596

Spieg.

SUBNIXI privilegio, Spieg.

SUBNOTARE dicimur, Prat.

SUBOLES pro Sobole saepe in Pand. Prat.

SUBORNARE, est falsum instruere aliquem, Spieg.

SUBORNARE delatorem,

SUBORNATIO est latens seductio,

SUBRIGERE, corrigere, Prat.

SVERIPERE, nostris usur patur, Spieg. Got.

SUBROGANDUS, pro substituendus, Spieg. Prat.

SUBROGATIONES dicuntur quum aliquis alii cedit officium suum,

SUBSCRIBERE, est querelam una experiri:


page 2597, image: s1299

Got.

SUBSCRIBERE, pro consentire l. non aliter. Prat. Briss.

SUBSCRIBERE rationibus l. 40. Briss. Prat.

SUBSCRIBENDARII. actuarii et optiones aderant divisioni annonarum, Cuiac. Cuiac.

SUBSCRIPTIO, est exempli ab alio scripti notarii,

SUBSCRIPTIO interdum appellatur quod a [Orig: à] Principe vel praeside,

SUBSCRIPTIONES, quarum mentio fit in Nou. 126. Got.

SUBSCRIPTIO in crimen pro inscriptione l. 7. Briss. Prat.

SUBSCRIPTIONES principum dicebantur eorum Constitutiones, Hot. Prat.

SUBSCRIPTORES dicebantur, Hot. Prat.

SUBSCRIPTORES (ait Pedianus) non solum charrarum causa,


page 2598

SUBSECIVA sunt proprie, Briss. Prat.

SUBSEDISSE pars soli dicitur, Briss. Prat.

SUB se habere praeses provinciae dicitur,

SUBSELLIA sunt tribunorum, Prat.

SUBSEQUI legis voluntatem l. 10.

SUBSIDIARIA actio ea vocatur, Prat. Briss.

SUBSIDIARIAE literae, Spieg. Prat.

SUBSIDIUM bonorum possessionis, Prat.

SUBSIDIUM vitae,

SUBSIGNARE res in leg. 18.

SUBSIGNARE praedia,


page 2599, image: s1300

Hot. Prat.

SUBSIGNATAE fisco facultates conductorum vectigalium sisci dicuntur, Briss.

SUBSIGNATUm dicitur, Briss. Prat.

SUBSISTERE pro herede et dubitare ponitur a [Orig: à] nostris auctoribus, Prat. Briss.

SUBSISTERE in l. 81.

SUBSISTIT iuris ratione sententia,

SUBSORTITIO in reiectione suspecti iudicis quomodo fiebat, Spieg.

SUBSTANTIA, pro patrimonio l. si. C. de Verb. sign. Spieg. Prat.

SUBSTANTIA generaliter definitur, Alcia. Spieg.

SUBSTANTIA pro bonis et facultatib. Prat.

SUBSTANTIA hereditatis l. 58. Prat.

SUBSTANTIA et res opinioni et existimationi opponuntur in l. 2 Briss. Prat.

SUBSTANTIA pro sustentamento, Prat.

SUBSTANTIA inanimata dividitur in fungibilem.

SUBSTANTIALIA contractus ea dicimus,

SUBSTITVENDI verbum ea comprehendit,


page 2600

Spieg.

SUBSTITVERE proprie est in eius qui iam certum locum obtinet,

SUBSTITVI dicuntur heredes, Prat. Briss.

SUBSTITUTIO dari, Briss.

SUBSTITUTIO est,

SUBSTITUTIO est secundi heredis in loeum prioris de ficientis institutio. Prat.


page 2601, image: s1301

SUBSTITUTIO, inquit Zesius, Old. Prat.

SUBSTITUTIO Compendiosa, Old. Prat.

SUBSTITUTIO, directe facta tunc dicitur, Old. Prat.

SUBSTITUTIO exemplaris est illa,


page 2602

Old. Prat.

SUBSTITUTIO pupillaris, Old. Prat. Goedd. Cuiac. Prat.

SUBSTITUTIO pupillaris dividitur in generalem, Old. Prat.

SUBSTITUTIO pupillaris generalis est illa quam sub reciproca contineri Lex declaravit in leg. Old. Prat.

SUBSTITUTIO pupillaris opponitur vulgari,

SUBSTITUTI reciproca, Old. Prat.

SUBSTITUTIO vulgaris est,


page 2603, image: s1302

Old. Prat. Goedd. Prat.

SUBSITUTIO vulgaris generalis, Old. Prat.

SUBSTITUTIO vulgaris expressa, Old. Prat.

SUBSTITUTIO vulgaris tacita, Old. Prat.

SUBSTITUTIO pupillaris et vulgaris quomodo discernantur,


page 2604

Cuiac.

SUBSTITUTIONES ideo adinuentas fuisse tradit Corr. 1.

SUBSTITUTIONUM, ratione successionis duo tantum sunt genera. Cuiac.

SUBSTITUTIO et fidei commissum differunt, Cuiac.

SUBSTRUCTIO, est fabrica,

SUBSTRVERE ergo, Nebriss.

SUBTEOMEN. l. si cui. ff. de leg.

SUBTEMEN. vide supra in dictione Stamen.

SUBTILE aut a [Orig: à] telo aut a [Orig: à] tela deductum videtur,

SUBTILE ingenium in leg. Prat.

SUBTILITAS iudicialis. Spieg.

SUBTILITAS benignitati opponitur, Prat.

SUBTILITAS iuris,

SUBTILITAS iuris,


page 2605, image: s1303

Old. Prat.

SUBTILITER id est,

SUBTRAHERE furto id est,

SUBTRAHERE pecora. Briss.

SUBVASSALLUS, ein affter Lehenmann, Old.

SUBVENIRE dicitur praetor.

SUBVERTERE libertatem.

SUBVERBUSTAE, sunt stigmatiae, Got.

SUBULO, ut inquit Festus Pompeius,

SUBUREANA possessio.

SUBURBICARIAE regiones, Prat.


page 2606

SUCCEDANEA hostia olim dicebatur, Prat.

SUCCEDANEUS culpae, Prat.

SUCCEDANEUS alieni periculi, Hot. Prat.

SUCCESSIO dicitur, Briss. Prat.

SUCCESSIO generalissime accepta,


page 2607, image: s1304

SUCCESSIO quaedam est,

SUCCESSIO graduum dicitur, Hot.

SUCCESSIO naturalis est ex parte matris: Prat.

SUCCESSIO ordinum, Hot. Prat.

SUCCESSIO personarum, Hot. Prat.

SUCCESSIO rerum,


page 2608

Hot. Prat.

SUCCESSIONUM gradus tres, Spieg.

SUCCESSOR universitatis ure civili est, Goedd.

SUCCESSOREM dare, Spieg.

SUCCESSORES alii in universum ius, Briss. Prat.

SUCCESSORIUM edictum et Successorium caput dicitur,

SUCCESSORES heredum Modest.

SUCCESSOR simpliciter pro eo qui succedit in magistratum.

SUCCIDA lana, Spieg.

SUCCIDERE arbores.


page 2609, image: s1305

Briss.

SUCCIDIUM, Quaere,

SUCCINUM, gemma est ex gummi arboris glessariae congelara, Nebriss.

SUCCINCTUS pro homine armato,

SUCCISIVIS operi fieri dicitur, Spieg.

SUCCUMBERE, non obtinere,

SUCCURRERE dicitur praetor l. 20. Briss.

SUCULA (inquit Budaeus) machina est tractoria quae vectib. Spieg. Prat.

SUDOREM aquae in legibus vocari Seneca lib. 3. Briss. Got. Briss. Prat.

SVES pecorum appellatione continentur, Spieg. Prat.

SUFFECTUS Consul ait Isidor.


page 2610

Briss.

SUFFERRE litis aestimationem.

SUFFICERE, pro satis esse, Spieg.

SUFFICERE operi, Prat. Briss.

SUFFICERE dicuntur fructus quando competenter sufficiunt, Prat.

SUFFICIENS portio quae sit, Prat.

SUFFICIENS substantia, Spieg.

SUFFICIT maritum indem nem praestari,

SUFFICIT, hoc verbum denotat,

SUFFICIUNT tibi vineae, Spieg.

SUFFICIENTER, clate et evidenter, Prat.

SUFFLAMEN litis: Prat.

SUFFODERE l. 11.

SUFFRAGIA pro voc bus et scitis, Briss.

SUFFRAGIUM dicitur vox illa,


page 2611, image: s1306

Old.

SUFFRAGIUM etiam in constitutionib. Briss.

SUFFRAGIA emendicata dicit Imp. Gord.


page 2612

Prat.

SUFFRAGIUM quoque, Cuiac. Cuiac.

SUFFUGIUM, locus ad evitandum imbrem, Spieg.

SUFFULTURA species est accessionis,

SUGGERERE et requirere opponuntur ita, Briss.

SUGGESRUM est. Spieg.

SUGGILLARE, proprie est livido colore inquinare: Nebriss. Prat.

SUGGRUNDA, vels Suggruenda (varie enim im Pandectis Florentinis hoc verbum scribitur) sunt proiecta ex aedibus quae ita prouchuntur et protenduntur, Briss. Prat.


page 2613, image: s1307

SUGGRUNDIA reliqua sunt proiecta quae vel in tecto vel qualibet alia aedium parte sunt, Goedd.

SVI heredes defuncto esse, Spieg.

SVI heredes etiam agnati dicuntur leg. Cuiac. Cuiac.

SVI quoque heredes ab extraneis distant hoc modo: Cuiac.

SVITAS apud Dd. nostros est sui heredis qualitas.

SVITAS est ius quoddam intellectuale et directum propter patriam potestatem,

SVI heredes appellantur,

SVI heredes non fiunt sed exsistunt heredes,


page 2614

Cuiac.

SULCI aquarii, Spieg.

SULPURARIA, Sulpuris fodinam significat, Briss. Prat.

SULPURATA sunt fomenta ad ignem suscipiendum sulpure in summo oblita.

SULPURATA de ligno, Briss.

SUME (teste Servio 5. Aeneid.) verbum est Iurisconsultorum, Cuiac.

SUMI dicitur iudex arbiterve, Briss. Prat.

SUMITO verbum usitatum in legatis.

SUMMA generaliter accipitur pro collectione omnium rerum quaeubi de valore fuerit. quaesitum, Old. Prat.

SUMMA dies, Briss.

SUMMA dies,


page 2615, image: s1308

SUMMA divisio primam et praecipuam ac generaliorem divisionem signisicat. Briss. Prat.

SUMMA pecunia quantitatem significat. Briss. Prat.

SUMMA pecuniae, Spieg.

SUMMA pignoris id significat quanti pignus valet, Briss. Prat.

SUMMA possessionis. Briss.

SUMMA providentia, Spieg.

SUMMA quaestionis. Briss.

SUMMA Reip. Locutio est idem significans, Hot. Prat.

SUMMA summarum apud Plaut. Prat.

SUMMAM esse rationem, Spieg.

SUMMARII dicuntur qui faciendae rationis summarum quaruncumque periti sunt. Cuiac. Cuiac. Got.

SUMMARIAE, non aliud est, Alica. Spieg.

SUMMARUM scripta. Spieg.

SUMMATES, qui et optimates et primates


page 2616

appellantur. Prat.

SUMMATIM cognoscere Praetor iudexve dicitur in leg. Briss. Prat.

SUMMATIM existimandum iudici.

SUMMINISTRARE. leg. 3.

SUMMITTERE delatorem, Briss. Prat.

SUMMITTERE vim in l. 9. Briss. Prat.

SUMMITTERE fasces.

SUMMITTI dicuntur pecora, Briss. Prat.

SUMMO iure agere, Spieg.

SUMMO iure agere, Prat.

SUMMOVERE dicebantur magistratus,


page 2617, image: s1309

Hot. Prat.

SUMMOVERI actio dicitur praescriptione pro excludi,

SUMMUM pro praecipuo potioreque, Spieg.

SUMMUM digitum, Spieg. Prat.

SUMMUM iur, Spieg.

SUMMUM supplicium mortem significat. Briss. Prat.

SUORUM appellatione venit singulatis amicus.

SUORUM appellatione,


page 2618

SUOS heredes accipere debemus filios,

SUMPTUS, impensa. Spieg.

SUMPTIBUS inanibus vexare.

SUPELLECTICARIUS quis sit,

SUPELLECTILEM Pompen. Briss. Goedd.

SUPELLECTILI legara secundum Paul.

SUPELLECTILIS originem fuisse, Alcia.

SUPELLECTILIS, ait Papin.

SUPELTECTILIS (ait Iabol. eod. tit.) non esse vasa aenea salientis aquae posita.

SUPELIEX licet videatur tantum dici de stragula,

SUPERAEQUATIO perperam legitur in vulgatis codicibus in l. si quis deserta. Old. Prat.

SUPERAMENTA materiarum,


page 2619, image: s1310

Old. Prat.

SUPERCILIA, inquit Hygenus, Cuiac.

SUPERDICERE est praeter id quod dictum est,

SUPERDICI pro praedicari per praeconem: Prat. Cuiac.

SUPERDUCERE novercam dicitur pater, Briss.

SUPERESSE rebus suis, Prat. Hot.

SUPEREXACTORES dicuntur, Prat.

SUPEREXCURRERE apud ICtum Ulp. in l. 1. Prat.

SUPERFICIARIA praedia, Briss.

SUPERFICIARIAS aedes appellamus,

SUPERFICIARIUM interpretatur Paulus,


page 2620

Briss.

SUPERFICIARIUS, ait Vulte.

SUPERFICIES quod super soli faciem est,

SUPERFICIUM pro Superficie legitur in Pand. Briss. Cuiac. Prat.

SUPERFICIO, supero, Hot. Prat.

SUPERFLVA dicuntur, Got.

SUPERFLVI, id est,

SUPERFLVUM pretii,

SUPERFLVUM. Ulpian.

SUPERFLVUS sumptus restituendus.

SUPERFETATIO, secundarius conceptus est praegnantis:


page 2621, image: s1311

Spieg. Prat.

SUPERILLUSTRES, senatotes,

SUPERINDICTUM extraordinarium munus ultra solitam et canonicam collationem indictum significat, Briss. Cuiac. Cuiac. Prat.

SUPERINDICTUM, In ti. C de supetindicto.

SUPERIOR cognatio patentum est,

SUPERIORES, positive, Prat.

SUPERLATA nomina, Spieg.

SUPERNUMERARII, l. 7. Prat.

SUPERSEDERIT, pro omiserit,

SUPER somnum, Spieg.

SUPERSTES, duo, Hot. Prat.


page 2622

SUPERSTITIONEM inducit, Got.

SUPERSTITIOSUS, vano et inani metu Dei affectus: Hot. Prat.

SUPERSTITIOSAM, hoc est,

SUPERVACVAS impensas facere.

SUPERVIVERE est superstitem alicui vivere, Cuiac.

SUPINA ignorantia, Spieg.

SUPINA vero Steicis dicuntur quae cum particula passius,

SUPINUS, dissolutus, Prat. Hot.

SUPPARA non tam vela fuisse videntur,

SUPPARA autem in alto nuri et pelago pandebant aliae naves,


page 2623, image: s1312

Turneb.

SUPPETERE praeter tritas significationes est subiecta sua persona, Prat. Briss.

SUPPLENTES omnes defectus tam iuris quam facti. Cuiac.

SUPPLERE gregem,

SUPPLERE de iure vel de facto, Prat.

SUPPLERE iudex dicitur ea quae desunt advocatis partium. Briss.

SUPPLERI etiam dicitur portio non ea cui quid deficiebat, Briss.

SUPPLETIO quam ponit Papa in recriptis,

SUPPLETUR quod deest, Prat.

SUPPLETUR unum ius per aliud, Prat.

SUPPLICARE, proprie est paulo demissus orare,

SUPPLICATIO, est veniae petitio prioris erroris: Prat.

SUPPLICATIONES etiam erant,

SUPPLICIORUM alia summa sunt,


page 2624

Hot. Prat.

SUPPLICIUM Quintil. Briss.

SUPPLICIUM, nostris pro poena familiare est.

SUPPLICIUM ultimum, Hot. Prat.

SUPPONERE testamentum, Spieg. Prat.

SUPPONERE pro subicere leg. Briss.

SUPPONERE hypothecam pro pignorare. Prat.

SUPPOSITA persona. Spieg.

SUPPOSITIONES, sunt positiones,

SUPPOSITUS actor pro falso et subornato,

SUPPOSITUS iurisdiction. Spieg.

SUPPOSITIUS filius, in princ.

SUPPRAEDES dicuntur secundi et tertii sideiussores,

SUPPRIMERE testamentum in lege Cornelia testamentaria intelligtur, Cuiac.


page 2625, image: s1313

Briss.

SUPPRIMERE et intercipere dicitur,

SUPRA, id est, Prat.

SUPRA iurisd: Spieg.

SUPRASCRIPTA, omnia quae antea dicta sunt sive praecesserunt, Spieg. Prat.

SUPRASCRIPTIS aliis, Spieg.

SUPREMA dies pro novissima in leg. 7. Briss.

SUPREMA numero multitudinis abso lute pre novissimis iudiciis, Briss. Prat.

SUPREMA iudicia dicunt monnumquam l. 5. Briss. Prat.

SUPREMA sua ordinare, Hot. Prat.

SUPREMAM dicere, Prat.

SUPREMAM voluntarem, mortuorum dispositionem dicimus. Briss. Prat.

SUPREMAS etiam tabulas pro testamento Latini auctores dicunt.


page 2626

Briss. Prat.

SUPREMUS non is demum, Briss. Prat. Goedd.

SURDA testimonia dicuntur, Spieg.

SURDASTER, hoc est, Prat.

SURDUS quomode probetur, Prat.

SURRENTUM, item Surrentinum vinum.

SURREPERE. et Obrepere, Spieg. Prat.

SUSCEPTI sunt clientes,


page 2627, image: s1314

Cuiac.

SUSCEPTORES, ut tradit Postellus in lib. de magistrat. Prat.

SUSCEPTORES, qui solutionem auri et specierum accipiebant, Cuiac. Cuiac. Cuiac.

SUSCEPTORES, qui luscres recipiunt. Briss.

SUSCEPIUS pro Cliente.


page 2628

SUSCIPERE pro celare. Briss.

SUSCIPERE aliquem l. 132. Prat.

SUSCIPERE aes alienum, Briss.

SUSCIPERE coguitionem in l. 8. Briss.

SUSCIPERE hereditatem: Briss.

SUSCIPERE delationes, Briss.

SUSCIPERE iudicium seu excipere reus dicitur l. 7. Briss.

SUSCIPERE obligationem. Briss.

SUSCIPERE in se periculum, Spieg.

SUSCIPERE pro accipere: Briss.

SUSPECTAE vitae pater. Spiegl.

SUSPECTI erimen, Prat.

SUSPECTO decedere dicitur, Briss.

SUSPECTUS tutor, Spieg.

SUSPECTUS tutor est, Prat. Prat.


page 2629, image: s1315

SUSPECTUS tuter vel curator est (quantum ad crimen, quod ex lege 12. tab. descendit, attiner) qui tutor vel curator fraudulenter et negligenter in rebus pupilli vel ado lescentis versatur. Prat.

SUSPENDERE, pro differre. Briss.

SUSPENDIOSUS, qui suspensus est, Prat.

SUSPENSA bona dixit Seneca, Prat.

SUSPENSIO dicitur dispositio,

SUSPENSIO poenae genus apud Pontificios c. veritatis. Prat.

SUSPENSIO est duplex: Prat.

SUSPENSIO spiritualis canonica, Prat.

SUSPENSUM diciturid, Old. Prat.

SUSPICIO, i, suspieor, Old. Prat.

SUSPICIONEM itaque sic definiemus: Prat.

SUSPICIO autem est triplex. Old. Prat.

SUSTENTARE se. i. c. alere.


page 2630

SUSTINERE, pro differre. Hot. Prat.

SUSTINERE actiones, Hot. Prat.

SUSTINERE partes acto ris et petitoris, Briss.

SUSTINERE capitis deminutionem,

SUSTINERE etiam signisicat fertre, Briss.

SUSTINERE controversiam frustra, Briss.

SUSTINER, differri et inhiberi ad tempus signisicat. Briss.

SUSM versus, Spieg.

SUSRRO, qui occulte maledicendo odium inaliquem aut dissensionem molitur.

SVUM verbo, Goedd.

SVUM consequi et recipere creditores pro eo, Briss. Prat.

SVAE aetatis essedicuntur,


page 2631, image: s1316

Prat. Briss.

SVAE pot estat us fieri dicuntur serui manumissione. Briss. Prat.

SVA morte decedere dicuntur, Briss. Prat. Briss.

SVI iuris esse dicuntur, Briss. Prat.

SVI et necessarii heredes sunt liberi,

SVI et necessarii heredcs dicuntur, Hot. Prat.

SVI, pro Nostri. Hot. Prat.

SVI ius,

SVI dupliciter dicuntur,

SVI posthumi dicuntur,

SVITATEM, vulgus vocat sui heredis qualitatem: Alcia.


page 2632

Spieg. Prat.

SUO Marte.

SUO nomine agere.

*swri/ths2 cavillationis genus, Briss.

SUORUM, vel meorum adpellatione,

SUORUM duo sunt genera. Hot. Prat.

SUOS in l. 8. Prat. Briss.

SUOS in legatis pncipue servos, Prat.

SUOS heredes liberos in potestate positos vocamus,


page 2633, image: s1317

Briss. Prat.

SUUM esse,

SUUM esse et inter suos vocari differunt:

SUUS et Sui dicuntur proximiores ex agnatis. l. ult.

SUUS haeres is dicicitur,

SUUS haeres est,

SUUS, suae potestatis,


page 2634

Hot. Prat.

SUUS dicitur,

SUUS etiam, Hot. Prat.

SY.

SYCAMINON, morus Aegyptia, Hot. Prat.

SYCOMORUS, ficus Aegypti, Nebriss.

SYCOPHANTA, litis levissimae etiam accusator. Spieg.

Sulla [Orig: Sylla] BA. Vide leg.

SYLLOGISMUS cornutus,

SYLVA caedua,

SYLVA caedua Goeddaeo ea est,

SYLVAM quasi solivam dici quidam existimant.


page 2635, image: s1318

SYLVA palaris, Spieg.

SYLVA patcua dicitur, quae pascuis pecudum, Goedd.

*su/mbola in testamentis sunt aes, Cuiac. Prat.

SYMBOLA quoque dicuntur ea quae in omni actu legitimo fere interveniunt, Cuiac. Got.

SYMBOLA vulgo comessalia dicuntur c. non oporet.


page 2636

*su/mbola apud Iustinianum in Nevell.

SYMPHONIA, chorus symphoniacorum, Prat.

SYMPHONIACI serui eranthi,

SYNAGOGA, a [Orig: à] congregando dicta,

*suna/llagma dicitur a [Orig: à] dika/zw,


page 2637, image: s1319

Alcia.

*suna/llagma Graecis negotium gestum et ultto citro. Briss.

*sunarpagh\, in Novell. Prat.

*suneis1a/ktoi mulieres vocabantur, Got.

SYNCERA existimatio, Spieg.

SYNDICATUS. Iudices olim functi officio suo tenebantur in eadem provincia, Spieg. Prat.

SYNICI sunt actores universitatum, Briss.

SYNDICUS s1un/dikos2, defensor, Old.

SYNDICUS etiam est civium advocatus itisque publici defensor,


page 2638

Alcia.

SYNEDRIA in quadam C. constitut. Cuiac.

SYNEDRIA consessus senatorum, Spieg.

*sunhmme\nwn in l. rerum mistuta. Prat. Cuiac.

SYNGRAPHA dicitur scriptura sive schedula,

SYNGRAPHA Latinis sonat conscriptionem, Got.

SYNONETUM publica comparatio specierum,


page 2639, image: s1320

Briss. Prat.

SYNOPSIS, l. magis puto. Cuiac.

*sunth/mata in Pandectis Graecis sunt diplomata, Prat.

SYNTHESIS Hot. est congestio

SYNTHESIN Iuris consulti videntur accipere pro uniucrsa velut serie ac compositione quadam vestium in l. 38. Briss.

*sunteknon alli sororem, Cuiac.

SYRIARCHIA. sacerdortii genus in Syria l. 1.


page 2640

Briss. Prat Cuiac.

SYRI dicuntur serui lecticarii,

SYRMA vestis est fluxa et prolixa humumque vertrens,

SYRTES non tantum. Turneb.

SYRTES (ait Prat.) apud Harmonop. Prat. Cuiac.

SYSSITOS, Latine sodalis. Spieg.

*susth/mata, mansus, Cuiac.

*swmatofu/laes2 milites praetoriani Herodiano in 5. Prat.

*swri/ths2 Cavillationis genus.