25 April 2006 Reinhard Gruhl
text typed - structural tagging completed - no semantic tagging - no spell check


page 1964, image: s0982

P.

PP. Nota in subscriptionibus constitutionum

PP. August. Petpetuo Augustus: Hot.

PABULE sunt animalium sumptus

PABULARE illo sensu. Prat.

PACEM rumpere non dicitur qui furtum facit ei, Prat.

*paxumerei=s2, a)drou=s2, paxe/ws2, inquit Hesychius:

*paxumere/steron in comparativo,


page 1965, image: s0983

Hot.

PACISCI, in l. pacisci. 33. ft. de pact. est pactum facere et convenire.

PACISCI dicimur de eo, Cuiac.

PACISCI et transigere hoc differunt, Hot. Briss.

PACISCI quoque et repudiare differunt.

PACISCI debet his modis:

PACISCI contra edictum aedilium omnimodo licet, Cuiac.

PACISCI vitam ab hoste

PACTA quae modo nuda, Hot.

PATA conventa. Elegans coniunctio est horum verborum,


page 1966

Prat.

PACTA contra legem

PACTA curialia Zasius in Intellect.

PACTA dotalia

PACTA exsecutiva

PACTA ex conventu sunt


page 1967, image: s0984

PACTA fraudulenta sunt

PACTA iusta dicuntur

PACTA nuda Bartolus et alii in leg. iurisgentium.

PACTA secundum naturam contractus esse dicuntur

PACTA turpia, Spieg.

PACTIO nuda est,


page 1968

Cuiac.

PACTIO publica

PACTIO nomen est verbale

PACTICIUM, vulgo conventionale dicitur. Spieg.

PACTIS legibus dare

PACTO, ablativus, Spieg.

PACTO stipulatio subdita.

PACTORES societatis

PACTORUM variae species, Spieg.

PACTORUM aliud quod in continenti ad contractum,


page 1969, image: s0985

Spieg.

PACTORUM quaedam in rem sunt, Old.

PACTORUM quaedam tacita sunt

PACTUM, inquit Ulpianus,


page 1970

Prat.

PACTUM tria significat, Cuiac.

PACTUM a [Orig: à] contractu sic separatur.


page 1971, image: s0986

Cuiac. Prat.

PACTUM in edicto praetoris, Prat.

PACTUM et pollicitatio differunt.

PACTUM et conventum dixit paul. lib. 1. sentent. titul. de pactis et conventis, Cuiac.

PACTUM addictionis in diem, Old.

PACTUM conventum, Old.

PACTUM immissionis. Lege

PACTUM aliud est legitimum, Cuiac.

PACTUM nudum praecipue pontificio iute, Alcia. Spieg.

PACTUM nudum in ligis et treugis principium producit actionem


page 1972

PACTUM retrovendendi

PACTUM vestitum

PACTUM vulgare leg. Boebius Digest. de pact. dot. quod inter se solerent socer et gener pacisci, Prat.

PaDUM flumen est torrens

PAEDAGOGIANOS pueros Cuiacius in rubric. Cod. de castresian. Cuiac.

PAEDAGOGIUM apud Ulpianum in leg. quaesitum. §. si instructum.

PAEDAGOGUS dicitur is


page 1973, image: s0987

PAEDAGOGII apellatione, Briss.

PAEDARIUM, locus in domicilio

*pai=des2 autem nommi liberorum respondet: Cuiac.

PAEGMA, ludus interpretatur

PAENE est

*pa(gai quid signficent

PAGANI a pagis (pagus autem dictus est a [Orig: à] Graeca voce phgh\ d est, Briss.

PAGANAM legem apud Lin. pro pagorum lege accipio.


page 1974

Briss.

PAGANUS priscis Romanisi ille erat

PAGERE, pro pacisci. Nam

PAGI apud Caesarem sunt regiones universae et populi alicuius pattes


page 1975, image: s0988

PAGORUM ptaepositi memorantur in i. 2. Briss.

PALAM factum dicitur, Spieg. Briss.

PALAM et clam opponuntur. l. ult. ff. de ritu N. Briss.

PALAM est coram pluribus. leg. 33. Briss.

PALAM fieri dicitur contractus:


page 1976

PALAM nuncupatus haeres dicitur, Spieg.

PALAM quaestum facere dicimus

PALAM relictum intelligitur, Briss.

PALAM rem esse dicimus, Spieg.

PALATINI panes seu civiles, Prat.

PALATINI largitionales seu privatiani erant: Prat.

PALATINOS quidam esse volunt eos qui habitabant in palatio,


page 1977, image: s0989

Cuiac.

PALATINORUM nomen in leg. 2. Prat.

PALATIO, id fundamenti genus est, Spieg.

PALATIA appellabantur omnes sacrae aedes dicatae habitationi principis.

PALATIUM, Cyrillus auctor Graecus, Spieg.

PALAESTAI. Lege Athletarum nomine.

PALAESTRA d ctione utimur non tantum pro ludo ipso, Spieg.

PALAESTINUS. Palaestina est provincia Syriae

PALAESTINAE Caesaream lustiniavus scribit nomen


page 1978

accepisse a [Orig: à] Vespasiano contra omnium scri ptorum sententiam qui nomen Hetodi regi Iudaeae acceptum ferunt. Cuiac.

*palaistratiw=tai, in l. sed milites Digest. de excus. tut. sunt Veterani.

OALARIS silva ex qua pali sumuntur

PALEA sine diphthongo, Prat.

PALI, lignorum appellatione non continentur. l. pali, Spieg.

PALORUM, qui vineae fulciendae causa parantur fit mentio in leg. 17. Briss.

PALLA Matcello

*pa/llac quid

PALLIARE metaphor ens2 dictum verbum

PALLIUM, ait Isidorus libro decimonono, Prat.

PALLIUM Non dubium est pallium accipi multis modis Pallium proprie extrema vestis est


page 1979, image: s0990

PALMA. non finis est laboris

PALMAM autem arborem esse

PALMARIUM, victoria: Hot.

PALMATAE tunicae seu vestes sunt, Spieg.

PALMIPEDALE, mensura unius pedis et palmi.

PALMUS, mensurae genus. Est autem duplex, Prat.

PALO, palare,


page 1980

Old.

PALOS non lignorum sed materiae numero haberi constat l. 56.

PALPATUS est. Ulpian. Spieg.

PALUS. palus

PALUDAMENTUM, vestem esse imperatorum

PALUS, pali

PAMPHYLIAE apud Iurecoss. ut et aliarum regionum, Spieg.

PANARIUM, panis receptaculum:

PANCARPUM spectaculi genus, Cuiac.

PANCHRESTUM, medicamentum nobile

PANCRATIASTEN eum dici volunt

*pagkrath\s2 Graecis

PANCRATIUM. pagkra)tion.


page 1981, image: s0991

Prat.

PANDECTA nomen Graecum est

*s*a*n*d*e*k*t*h*n Masculino genere, Briss.

Sunt qui PANDICTAS numero plurali magis probant

PANDI, manifestari

PANDOCHIUM, Latine stabulum

PANGERE inducias

PANES palatini, Prat.

PANES militares


page 1982

PANICUM. Lege

PANIS civilis. Panis civilis nomine sunt

PANIS notissima est significatio Panis tamen gradilis in rub. Codicis Theodosiani, Prat.

PANES autem gradiles ideo dicuntur, Cuiac.

PANIS nomine, Spieg.

PANNARIOS dicunt Iureconsulti pannorum venditores.

PANNEAE vestes dicuntur

PANNICULARIA bona

PANNO rubro fugatum pecus

PANORMITANUS lutioscons. nobilis

PANTHERA, waisqh/ra pro universo aucupio, Prat.

PANTOMIMI sunt hi


page 1983, image: s0992

Briss.

PANUS, ut Nonius declarat, Cuiac.

PAPIA Popaea lex quae toties in inscriptionib. Briss.

PAPINIANISTAE dicebantur, Hot. Prat.

*sappa\s2, pater Graecis est


page 1984

PAPYRUS, frutex est in palustribus Aegypti locis, Prat.

PAR, pro aequo. l. servo. C. de rei vendic. Et quome???o accipiendum sit, Spieg.

PAR est, Briss.

PAR, pro simili et aequali. l. si stipulatus.

PAR est, Prat.

PAR impetium non habet collega cum collega, Spieg.

PAR ratio appellature, Briss.

PAR alias de binis usurpatur. Briss.

PARABOLA est similitudo sumpta ex veritate. Spieg.

PARABOLANI, qui et parabolatii Iulio Firmico:


page 1985, image: s0993

Prat. Spieg. Hot.

PARABOLANOS dici eos qui ad curanda debilium aegra corpora deputantur

*sarakatabolh\ depositum

*saraxara/ktai falsi monetarii sunt l. 8. Cuiac.

PARACHLAMYS, vestimenti genus, Alcia. Prat.

*saradi/aceucis3. l. pen. C. de verb. sign. dicitur, Cuiac.

PARADIGMA, est exempli hortantis

*saradi/s1ous2 Galli appellant Parcs

PARADOGUM, barbarum et Langobarticum vocabulum, Prat.

PARADOXA dicuntur ea

PARAGAUDAE fasciae dicuntur fuisse,


page 1986

Turneb. Prat.

*saraggarei/a est transitus per viam transversam. Got.

*saragge/lmata ga\r ar)xo/ntwn, sunt praecepta sive monita quae certis personis dantur a [Orig: à] principe

PARAGIUM barbarice dictum arbitratur Hot. pro pariatione,


page 1987, image: s0994

Prat.

PARAGOGIA, ipsarum aquarum pori

PARAGRAPHE, latine exceptio dicitur

*saragrafiko\s2 a)gw\n, litis est contestatio super translatione

PARAGRAPHUS id proprie dicitur, Prat.

*saramona/rioi erant villici, Cuiac. Got.

PARANGARIAE sumptus aut labores, Briss. Cuiac.

PARANYMPHUS, de quo mentio habetur in c. sponsus 23.

PARAPETEUMA, non peritteuma,


page 1988

Cuiac.

PARAPHERNA, para/ferna, iuncto ex para\ et fernh\ nomine dicuntur ea quae praeter dotis causam ad viros deferuntur, Hot.

PARAPHERNALIA quae dicantur

*saraplei=n, l. 19. §. 2. Prat.

*sarapompika\, in Novel. 128. Prat.

PARAPSIDES in l. cum aurum 19. Briss. Cuiac. Cuiac.

PARARE prop raeparare.


page 1989, image: s0995

PARARE interdum est adquirere. Briss.

PARARI etiam dicitur, Briss.

PARARE alias est comparare

PARARIUS, proxeneta alias dicitur, Spieg.

PARARIUM aes appellabatur id quod equitibus duplex pro binis equis dabatur. Festus. Prat.

PARASANCES, ut Herodoto et Xenophonti videtur

*sarastatikh\ di)kh, actio ad exhibendum, Spieg.

PARASCENIA, sunt ab utroque latere spatia in scena: Prat.

PARASCEVE, apparatus

PARASITUS, est qui aliorum mensas et cibaria sequitur

PARASYNAXES, paras1una(ceis2, conventus, Hot.

PARATA pecunia solutioni, Spieg.

PARATA uxoris causa. Quaere

*saratatikw=s2 significat extensive et cum quodam


page 1990

temporis spatio atque tractu. l. 1. Briss.

PARATIO pro comparatione.

*sara/titla, argumenta et quasi summae tractatuum, Hot. Prat.

PARATILIA, quorum fit mentio in leg. 2. Spieg.

PARATITLA Graeca dictio est

PARATUS solvere dicitur, Spieg.

PARATUS etiam dicitur

PARAVEREDI videntur esse maiores equi agminales, Cuiac. Briss. Cuiac.

PARCAS tres antiquis Romanis fuisse docet ex Varrone Gellius quae ipsae a [Orig: à] partu nuncupatae

PARCISSIME, id est, Briss.

PARCIUS, et multo parcius. l. 24. §. Scaevola

PARCUS composito vocabulo dictus est

PARECTATI, qui de pueritia veniunt ad puberta.

*sa/redroi praesidum


page 1991, image: s0996

*saregxei/rns1ie, apud Quintil. est, Prat.

PARENS, vulgo pater et mater significatur: Spieg.

PARENTALIA instituit Romulus

PARENTARE est defunctis vita parentibus iusta persolvere:

PARENTIS appellatione non tantum pater


page 1992

PARENTES pro cognatis sumuntur Feudorum lib. 1. cap. 24.


page 1993, image: s0997

Briss.

PARENTES plorare in lege Servii Tulli dicebatur:

PARENTIA vide Parientiam.

PARENTUM tot suat genera

PARERE aeri alieno, Briss.

PAREPHIPPIUS id est, Alcia.

PARERGA sunt quasi corollaria operis locati, Spieg.

PARERE, Metaphorice est producere. Briss.

PARERE etiam adquirere significat.

PARERE, secunda producta

PARERE voluntati, Briss.

PARERE alias comparere et apparere significat. Briss.

*sarergei=a. Vide

PARERE proprium est viventis mulieris quae viventem filium utero emittit:

PARES curiae,


page 1994

Hot. Prat.

PARES curiae, Old. Spieg.

PARES, id es tsufficien tes Briss.

PARES tempore, Spieg.

PARES actiones factas dixit Quintil. declamat. 355.

*sareis1fe/rein Graeci dicunt

PARET pro Apparet usitatum fuisse in formulis Festus lib. 15. Briss.

PARET, pro agnoscitur apud Ulpianum, Spieg.

PARIA delicta mutua pensatione dissolvuntur. l. 39.

PARIA facere est,


page 1995, image: s0998

Got.

Dicimus et parem rationem facere l. ulti. §. marito. ff. de doli except. et Seneca li. 2. Briss.

PARIARE, paria facere: Hot.

PARIA sunt

PARIATAM causam in l. ex damni 40.

PARIATIONEM, pro solutione accipiunt, Spieg.

PARIATOR, qui sic rationes retulit, Hot.

PARIENTIAM accommodare, Cuiac.

PARIES, Aelio Gallo finitore,


page 1996

Briss.

PARIETEM (inquit Leo Bap. Albertus libro 1.) dicimus omnem structuram

PARIETEM ventrem facere metaforikw=s2 dixit Alfenus in l. 17. Briss.

PARIES caecus est, Cuiac.

PARIES communis est

PARIES dealbatus. Spieg.

PARIES directus dicitur, Hot.

PARIETES fiunt plerumque ex lapidum congerie

PARIETES rudes in lege 50.

PaRIETIS haec sunt adiuncta, Briss.

PARIETEM aedificare


page 1997, image: s0999

PARIETUM varia sunt genera.

PARITER, pro simul, Spieg.

PARRHIPPUS is videtur esse

PAROCHIA. Goffred. in Sum. tit. de parochiis. Parochia (inquit) est locus

PAROCHUS secundum Got.


page 1998

Got.

PAROECOS, incola est, Spieg.

*saronomas1i/an veteres appellarunt ut possessio quasi positio:

PAROPSIS, genus lancis grandioris

PARRICIDA, non utique is qui parentem occidisset. dicebatur

PARRICIDIUM apud priscos dicebatur

PARRICIDAE cum lege coeperunt


page 1999, image: s1000

PARS multiplex reperitur. praedicamentalis

PARS alias clausulam sive caput edicit significat. Briss.

PARS tripliciter accipitur, Spieg.

PARS, pro factione usurpatur eleganter. Spieg.

PARS potior est illa, Spieg.

PARS pro diviso certa est, Cuiac.

PARS virilis ea habetur, Prat.

PARSIMONIA optimum vectigal est,


page 2000

Spieg.

PARTA, id est quaesita. Briss.

PARTEM facere dicitur, Briss.

PARTEM ICtus in l. recte. de verb. sign. appellat speciem. negat enim usumfructum dominii partem esse, Spieg.

PARTES etiam lurisconsulti vocant eos

PARTES inter dum onus significant. Briss.

PARTES rei sustinere dicitur is, Briss.

PARTES defensoris sustinere dicitur, procurator

PARTEM quoties non constat de minore minimave actum esse

PARTES et Species diversa sunt.

PARTES dicuntur

PARTES suas interponere apud lustin. tit. de satisd. tut. §. 1.


page 2001, image: s1001

PARTHIARII, Parthicarum pellium negotiatores. Cuiac.

PARTIARIA pecora, Hot.

PARTIARIUS colonus dicitur, Briss.

PARTHENON est locus in interioribus tectis spearatior vel superior

PARTIBUS suis fungi, Spieg.

PARTICEPS pro filio apud Terentium in Heautontim.

PARTICIPIA futuri temporis praeteriti vim significationemque plerumque in libris nostris habent:


page 2002

Briss.

Sic et iudicii accipiendi tempus, Briss.

PARTICULATIM, id est per partes. Briss.

PARTICULONES, auctore Nonio, Briss.

PARTIM, ex parte, Spieg.

PARTIS, et pro parte stipulationes proprie dicuntur, Briss.

PARTIS appellatio naturalis est vel civilis.

PARTIS appellatione rem pro indiviso significari Q. Mutius dicebat,


page 2003, image: s1002

Briss.

PARTIS haec sunt adiuncta, Briss.

PARTITIO. Cic. vocat partitionem aliud quiddam, Goedd.

PARTIUM Iurisconsulti duo genera constituunt.


page 2005, image: s1003

Hot.

PARTIUM natura est, Spieg.

PARTIUM suarum existimabit, Spieg.

PARTUS animalium quorumlibet dicitur. Briss.

PARTUS, et ipse actus pariendi est, Spieg.

PARTUS antequam edatur

PARTUM non esse partem rei furtivae

PARTUS sequitur ventrem

PARTUS sexto mense natus, Spieg.

PARTUS etiam non modo in lucem editus, Briss.

PARTUS dicitur edi, Briss.

PARTUS e(pta/mhnos maturus est, Cuiac. Got.

PARTUS monstrosos vel portentosos Paulus videtur appellasse

PARTVUM partus. Spieg.


page 2006

PARTUS imperfectus modo spiritum ducens

PARVI refert, Spieg.

PARUM est ut non, Hot.

PARUM exaudire. l. item quaeritur.

PARVULI dicuntur qui sunt intra annum 25. Cuiac.

PARVUM vini in leg. 21.

PARVUM tempus in l. 2. Got.

PASCEOLUS a [Orig: à] verbo Graeco fa/s1kwlos et fas1kei/lion: Turneb.

PASCERE est alere et cibaria praestare seruis vel iumentis. Briss.

PASCVUM, pascui (pluraliter pascua, pascuorum) locus est

PASSA vua dicitur, Got.

PASSIM est indifferenter, Briss.

PASSIM admittere. Spieg.

PASSIM fieri intelligimus, Spieg.

PASSUM, vinum illud est, Nebriss.


page 2007, image: s1004

PASSUS, sunt quinque pedes, Spieg.

PASSUS est

PASTILLUM Latini vocant

PASTINA instituere in l. 7. Prat. Briss.

Inde PASTINANDUS fundus in l. 15. Prat. Briss.

PASTINACA putatur esse piscis nomen

PASTINARE, est vineis ponendis locum praeparare. Briss.

PASTINATIO, est pastinandi actus, Spieg.

PASTOPHORIA et Pastophorum sacerdotum aedes


page 2008

PATARENI in Authent.

PATEFACTUM exemplar testamenti, Prat.

PATER est a [Orig: à] quo nascitur initium generis; Briss.

PATER est iuris civilis.

PATER et filius una censetur persona

PATER quasi patriae is est, Cuiac.

PATER est iuxta Iurisconsultos quem iustae nuptiae designant. Spieg.

PATER quae silio emancipato studiorum causa peregre agenti subministravit: Prat.

PATER inter filios potest dividere bona, Prat.

PATER patratus unus ex Faecialium collegio dicebatur

PATERFAMILIAS dicitur quicumque Familiae prin ceps est

PATERFAMILIAS inquit Ulp. in l. 195.


page 2009, image: s1005

Briss.

PATERFAMILIAS is quoque dicitur, Prat. Cuiac.

PATERFAMILIAS his dotibus praedicatur, Briss.

PATERNA, pro bonis paternis

PATERNOS libertos

PATERNUM est officium dotem vel ante nuptias donationem pro sua dare progenie

*sa/sqh motiones dicuntur

*sa/sqos2, ait Gothofr. ad l. 5.

PATIENTIA, inquit Cicero,


page 2010

Prat.

*satrade/lfh vide s~. *ma/mmh.

PATREMFAMILIAS aestimamus ex familia

PATRES, Romulus qui primus rerum potitus est Romae, Prat.

PATRES conscripti:

PATRES conscripti vocantur, Goedd.

PATRES patrati

PATRES patriae ideo dicti, Spieg.

PATRIAE lata signisicatio est. l. non quod in fin. de pen. leg. nec solis moenib. terminatur: Old. Spieg.

PARTIA nihil est aliud

PATRIA duplex est: Cuiac.


page 2011, image: s1006

PATRIA potestas est ius

PATRIA potestas quomodo dissolvatur

PATRIA potestas, Alcia. Spieg. Cuiac.

PATRIA potestas in pietate consistit, Cuiac.

PATRIAM autem potestatem sacram ac nexu divino copulatam leges vocant


page 2012

PATRIA sua cuique iucundissima: Cuiac. Spieg.

PATRIA potestas solvitur

PATRIAE cum nos

PATRIARCHAE primis temporibus, Hot.


page 2013, image: s1007

Prat.

*satriko\n, id est

PATRIMI sive Patrimes

PATRIMONIALES fundi sunt ad patrimonium principis pertinentes fundi, Briss.

Ita PATRIMONIALEM possessorem accipe in l. 4. Briss.

PATRIMONIUM proprie est,


page 2014

Hot. Goedd.

PATRIMONIUM et hereditas differunt: Hot.

PATRIMONIUM (à patris memoria, utpote a [Orig: à] que potissimum liberis prospiciatur, ac possessiones rerum pervenire debeant. leg. pater. 14. l. nam etsi. 15. ff. de inoffici. testam. leg. ratio. de bon. damn. dictum) pro re subiecta saepe universas alicuius divitias,


page 2015, image: s1008

Goedd.

In PATRIMONIO esse et in bonis esse differunt.

PATRIMONIUM, id est, Got.

In PATRIMONIUM tuum processisse, Got.

PATRIMONIUM omnem omnium bonorum possessionem appellamus

PATRIMONIUM aliud est privatum leg. 8. Cuiac. Got.

PATRIS et matris nomen

PATRIS appellatione, Spieg.

PATRIS nomine avus quoque demonstrari iusta interpretatione intelligitur. l. 201. Briss.


page 2016

PATRIS sacris liberari dicebatur filius

PATRITIATUS honos, Hot. Hot.


page 2017, image: s1009

PATRITII non iidem sunt qui nobiles: Hot.

PATRICIOS ait Cincius apud Festum eos appellari solitos,


page 2018

Cuiac. Briss.

PATROCINIUM pro advocatione. Briss.

PATROCINIA appellari coepta sunt

PATRONA, proprie non est uxor patroni, Spieg.

PATRONATUS ius hodie aliter iure civili, Goedd.

PATRONATUS ius defertur liberis et agnatis patroni


page 2019, image: s1010

PATRONORUM tutela dicitur:

PATRONOS primum vocarunt Romani auctore Zonara in Romulo


page 2020

PATRONI autem varie in iure civili accipiuntur. Briss.

PATRONUS fisci, Prat.

PATRONUS in praediis Ecclesiasticis dicitur is, Prat.

PATRONUS item pro eo qui feudi auctor est: Prat.

Pro PATRONIS non habentur,


page 2021, image: s1011

Briss.

PATRVELES, a [Orig: à] patruo dicti:

PAIRVELES a [Orig: à] Consobrinis hoc differunt, Hot.

PATRVELES, fratres vel sorores sunt, Hot.

PATRUM hae sunt qualitates, Briss.

PATRVUM Plautus appellat patrui magni filium id est, Hot.

PATRVUS est frater patris.


page 2022

Briss.

PAUCA, dicuntur duo l. 1. Spieg.

PAUCA verba, Spieg.

PAUCORUM significat ovariat in iure. Spieg.

PAULATIM, id est

PAULATIM, alias est tractu et successu temporis.

PAULATIM, sensim. Institut.

PAULIANA actio, Hot.

PAULIANA actio competit creditoribus fraudatis


page 2023, image: s1012

PAULIANA actio competit adversus possessorem rei

PAULISPER, pro paulum admodum. l. 2.

PAULO, idem significat quod parum

PAULUS Castrensis Iuriscons. Prat.

PAUPIRIES, damnum est sine iniuria facientis datum, Prat.

PAUPERIES est ipsa paupertas Horat. in epistolis:

PAUPERIOR non est qui non acquirit, Spieg.

PAUPERIOREM fieri et locupletiorem adversantur. Briss.

PAUPERRIMUS ad opinionem refertur. l. hereditatem. §. Spieg.

PAUPERTAS, est ipsa pauperis conditio. Spieg.

PAUPERTATEM, (Aper. in libr. de Orthographia) a [Orig: à] pauperie eo separat,


page 2024

Briss.

PAUPERTINUS, Apuleiana vox

PAUPERUM appellatione, Spieg.

PAVIMENTUM, ipsum domus solidamentum: dictum a [Orig: à] paviendo, Spieg.

PAVO, qui et pavus.

PAUSA, quies, Spieg.

PAX, id est, Briss.

*sachma/s1dion Latinam vocem esse Suidas scribit, Cuiac.

PE.

PECCARE, dictum quasi pellicare, Spieg.

PECCATORES, pro adulteris lustinian. Prat.

PECCATUM dicitur

PECORARIUS (si modo non scribendum pecuarius) est qui pecora sive pecua publica redimit

PECTAE a [Orig: à] ph/gnumi quod est figo: Alcia.

PECTEN piscis genus, Prat.

PECVA, ut ait Cic. in Pompeiana,


page 2025, image: s1013

Spieg.

PECVARIA numero multitudinis dicebantur omnia

PECVARIUS, substantive

PECUS, ut vult Varro lib 4 lingu. Prat.

PECUS secundum Vallam est omne animal, Spieg.

PECUDUM seu pecorum numero sunt omnes quadrupedes, Briss.

PECULATOR est

PECULATUS est furtum pecuniae publicae vel fiscalis

PECULIARE dicitur quod ex peculio est.

PECULIARE crimen commissum dicitur, Spieg.

PECULIARE nomen, Briss.

PECULIARE vinum dicitur quod serui habent, Briss.

PECULIAREM mercem non sicuti peculium accipimus

PECULIARES serui in l. 3.


page 2026

Briss.

PECULIARIA mancipia.

PECULIARIS debitor

PECULIARITER est ex peculiari causa et peculiari nomine, Briss.

PECULIATUS appellatur, Briss.

De PECULIO actio est in personam praetoria

De PECULIO actio quandoque dicitur actio in peculiu Inst.


page 2027, image: s1014

PECULIUM dictum est quasi pusilla pecunia

PECULIUM alii aliter definiunt.


page 2028

Hot.

PECULIUM dividitur quod aliud sit Castrense

PECULIUM adventitrum est

PECULIUM Castrense est


page 2029, image: s1015

PECULIUM quasi Castrense Iustinianus in constitutione sua quae est ultima de inoffic.

PECULIUM quasi castrense dicitur

PECULIUM dominicum est

PECULIUM nuptae, Hot.

PECULIUM paganicum quod occasione vel patris

PECULIUM profectitium est, Old.

PECULIUM etiam pro universis bonis et toto patrimonio quandoque sumitur l. 16.


page 2030

PECUNIA est

PECUNIA sine peculio fragilis.

PECUNIA a [Orig: à] pecude dicta est,


page 2031, image: s1016

Goedd.

PECUNIAE verbum simpliciter prolatum non tantum rem significat mobilem et quantitatem, Goedd.

PECUNIAE verbum nonnumquam restringitur et coarctatur, Goedd.

PECUNIAE vocabulum tribus modis in iure accipitur.


page 2032

PECUNIAE verbum strictissime sumitur pro solis nummis, Goedd.

PECUNIA etsirem fignificet leg. 5. Goedd.

PECUNIA chirographaria est. Got.

PECUNIAE exactae vocabulum

PECUNIA mu va, Spieg.

PECUNIA nautica quae et traiectitia et maritima dicitur, Spieg.


page 2033, image: s1017

Cuiac.

PECUNIAE numeratae nomine, Alcia.

PECUNIAM accepisse etiam dicemus cum, Old.

PECUNIARIUM fideicommissum fideicommissariae hereditati opponitur, Briss.

PECUNIOSUM Cicero act. 2.

PECUNIA redacta sic accipitur

PECUNIA traiectitia est

PEDAGIA dicuntur quae dantur a [Orig: à] transeuntibus in locum constitutum a [Orig: à] principe. Prat.

PAEDAGOGIA et Paedagogus

PEDAM, vestigium humani praecipue pedis appellasse antiquos in commentariis quibusdam inveniri solet.

PEDAMENTA, de quibus meminit Ulp. in l. 3.

PEDAMENTA ex silva caedua sumi duobus locis indicant ICti.


page 2034

Briss.

PEDANEI iudices dicebantur, Cuiac.

PEDARII senatores auctore C. Basso dicebantur qui pedibus non curru in senatum veniebant, Goedd. Hot.

PEDE amputato debilitati. l. 3.

PEDEM in fovea habere, Spieg.

PEDEM ponere pro possidere et acquirere possessionem.

PEDES sunt symbolum et iudicium quoddam possessio nis retum immobilium, Alcia. Spieg.

PEDES equiti adversatur.

PEDES miles qui pedibus militiam exercet. l. 1.


page 2035, image: s1018

Spieg.

PEDESTRE iter quod vulgo Terrestre. Hot. Prat.

Pedibus ire in sententiam idem quod alterius sententiam approbare est. Old.

PEDICONES legi putat Schardius in §. Hot. Got.

PEDICULOS Paul. Hot. Prat.

PEDICULIS argenteis adiuncta sigilla aenea. d. l. 32. Briss.

PEDISSEQUA ancillula, Spieg.

PEDULES fasciae apud Ulp. in l. 25. Old. Cuiac.

PEDULES fasciae, Briss.

PEGASUS ICtus proculo successit, Briss.

PEGASIANO Senatusconsulto, Briss.

PEGMATA, ut docet Festus Pompeius ornamenta sunt ex aere aut marmore confecta:


page 2036

PEIERARE dicitur

PEIERARE, non est falsum iurare, Spieg. Prat.

PEIORARE pro deterlorem reddere paul. Hot. Prat.

*seiratai\ piratae sunt en u(/das1i lhstai\ vel a [Orig: à] pei/ra| quod deceptionem significat: Got.


page 2037, image: s1019

PELARGICI nomi dicti

PELECINUM, herba in segetibus crescens.

PELLERE, pro inducere, Spieg.

PELLERE id est

PELLES, pro mantica, Spieg.

PELLES Babylonicae l. ut. Briss.

PELLEX, inquit Massurius lib memorabilium,


page 2038

Goedd.

PELLIONES, a [Orig: à] pellibus conficiendis dicti sub quibus milites hiemabant, Hot. Prat.

PELOPONESIAM quinquies quaternos enixam, Spieg.

PENARIUM locus ubi necessaria ad victum quottidianum pertinentia

PENDERE conditio, Briss.

PENDERE etiam dicitur quod aliunde proficiscitur

PENDERE etiam edicta olim dicebantur. Briss.


page 2039, image: s1020

PENDERE, pro solvere l. 1. Spieg.

PENDERE actus, Spieg.

PENDERE poenas proprie dicitur

PENDERE poenas

*se/nsqos2 est virorum luctu dignorum, Cuiac.

PENES et apud,


page 2040

Goedd.

PENE dixerim, Old.

*sene/stai Athenis sqh=tai a [Orig: à] paupertate nominabantur

PENICULUS, et penicill us

PENITUS pro prorsus. Spieg.

PENSATA pecunia apud Ulp. l. in exceptionib.

PENSATIO, pro compensatione, Spieg.

PENSI in societatem sumptus, Briss.

PENSIO, id quod pro alicuius rei usu datur, Spieg.

PENSIO proprie est merces inhabitationis aedium alienatum, Briss.

PENSIO refertur ad pecuniariam causam Reditus ad alia

PENSIO, solutio. Varro,


page 2041, image: s1021

Hot.

PENSIO, fere dicitur pecunia quae ex praediorum urbanorum locatione percipitur: quae vero ex rusticorum, Hot.

PENSITANDUM proprie non dicitur

PENSITATIONES publicae secundum Azo. in summa.

PENSUM, id est modus operis praescriptus.

PENTAPROTIAS, Graeca vox est significans quinque ptimorum munus: Spieg. Prat.

PENTATEUCHUS interpretatur volumen quinque lib.

PENTATHLI Graecis sunt

*sentetnriko\s2, id est lustralis, Got.

*sensqero\s2 est pater uxoris pensqera\ mater uxoris

*sensqos2, apud C. Harmenop. Prat. Cuiac. Got.

PENULA, itinerarium, Cuiac. Got.

PENUS in robr.


page 2042

Got.

PENUS alia Esculenta alia poculenta statuitur Esculenta penu legata non ea tantum quae esse, Briss.

PENUM neutro genere protulit pomp. Spieg.

PENURIA, omnium rerum inopia: Prat.

PENUS nomen omnibus generibus dicitur. Briss.

PENORIS legato quid contineatur


page 2043, image: s1022

PEPLUM, eximii candoris vestem sine manicis,

PER, aliquando significat iuxta, Prat.

PER, auget significationem et integtum quiddam denotat. Goedd.

PER, perfectionem significat, Prat.

PER, in compositione varie accipi, Spieg.

PER adoptionem pater,

PER aetatem,

PER aliquem stetisse, Briss.

PER aliquem interdum significat alicuius opera, Briss.

PER alluvionem, Old.

PER ANNOS certos quomodo intelligendum sit, Spieg.

PER assem Instinianus universum testatoris patrimonium complectitur,

PER calumniam in possessionem mitti. Spieg.

PER chartam vel chattae beneficio possidere, Prat.

PER contrarium pro ex adverso apud Ulpian.


page 2044

PER consequentias. Spieg.

PER Deum iurate.

PER dilationem bellum gerere apud Livium.

PER fas, Spieg.

PER fideicommissum proverbiali sermone usurpari solitum pro per obliquum,

PER genium principis iurare: Hot.

PER indicem. Hot.

PER iudicem aliquid fieri,

PER iudicem peti, Briss. Prat.

PER lancem et licium furtum quaerere: Hot.

PER lasciviam.

PER legem.

PER Magistratum factum videtur in edicto, Briss. Prat.

PER manus tradi dicitur, Spieg.

PER manum prohibitio ca ratione lapilli ictus appellabatur,


page 2045, image: s1023

PER multos ambulare possessionem, Spieg.

PER obreptionem petete.

PEROMNIA, dictionessimul iunctae,

PER partes reficere. Spieg.

PER principis iurare, Hot.

PER quandoque valet propter. Briss.

PER saltum promoveri dicitur qui minus gradatim ad ordines,

PER Satyram,

PER se,

PER SOLUTIONEM, quam specie Hanc phrasim ceu elegantem apud pau. Spieg.

Hac stipulatione, Briss.

PER te stetit,

PER tempus,

PERAEQUATORES: vide paulo post.

PERAGERE adulterium in l. 5.


page 2046

Briss.

PERAGERE causam etiam is dicitur qui in iudicio non obtinet, Briss.

PERAGERE fabulam dixit Cicero, Goedd.

PERAGERE iudi cium est ita perficere iudicium,

PERAGERE litem Ulpian. Spieg.

PERAGERE reum, Briss.

PERAGIT, qui obtinet: Spieg.

PERAGI reus in criminibus,

PERANGARIAE. Lege,

PERAEDIFICARE, aed ficationem absolvere.

PERAEQUATORES, dicuntur exactores censuum capitationis:

PERCEPTI fructus, Spieg.

PERCEPTIQUE dicuntur qui terra teneri desierunt.

PERCEPTIONEM fructus,


page 2047, image: s1024

Spieg.

PERCEPTIO pro solutione et praestatione l. 4 ff. Briss.

PERCIPERE, pro valde capere,

PERCIPERE debitum destinatio~. Spieg.

PERCIPERE etiam dicitur qui quid ex testamento capit et consequitur. Briss.

PERCUNCTARI, diligenter inquirete. Spieg.

PERCUSSOR, qui percutit et occidit et ad id faciendum conducitur. Spieg. Prat.

PERCUTERE interdum cudere est,

PERDERE feudum pro amittere. Spieg. Prat.

PERDERE alias est consumere,

PERDERE causam, Briss.

PERDIDISSE creditor videtur, Prat.

PERDISCERE est perfecte et totum discere. Goedd.

PERDITUM, a [Orig: à] diminuto distat l. perditum ff. Spieg. Prat.

PERDUCERE est, Briss.

PERDUCERE servum ad libertatem,

PERDUCTA, pro petinducta, Hot. Prat.

PERDUCTORES, ut Asconius ait, Spieg.

PERDVELLES antiqui dicebaut,


page 2049, image: s1025

Hot. Goedd.


page 2050

PERDVELLIS qui pertinaciter retinet bellum. Briss.

PERDVELLIO non dicitur,

PERDVELLIONIS iudicium vocatur,

PERDVELLIONIS iudicare,

PERAEQUE pariter et aeque apud omnes.

PERAEQUE, id est ex aequo seu eodem modo,

PEREGRI dicimus,

PEREGRE est extra patriam provinciamque suam. Briss.

PEREGRINARI est patria procul proficisci.

PEREGRINATIO longa.

PEREGRINUS is dicitur,

PEREGRINUS fit is cui aqua et igni interdictum est.


page 2051, image: s1026

PEREGRINI ius connubii non habent,

PEREGRINI heredes institui non possunt.

PEREGRINUS quoque is dicitur,

PEREGRINITAS, peregrinorum conditio. Hot.

PEREGRINITATIS reus dicebatur, Spieg.

PEREGRINUS interdum urbano opponitur.

PEREGRINUS Praetor.

PEREMPTORIAE exceptiones vocantur, Old.

PEREMPTORIAE exceptiones sunt, Briss. Briss.

PEREMPTORII vim obtinet monitio facta parti praesenti a [Orig: à] indice,

Quando autem opus sit peremptorio,


page 2052

PEREMPTORIUM edictum dicitur quod post unum vel alterum, Briss.

PEREMPTORIUM edictum inde hoc nomen sumpsit, Hot. Prat.

PERENDINI nomine diem tertiam olim in formulis significatam,

PERENDINUS dies hodie dici potest,

PERENNE est, Got.

PERENNE, aut (ni fallor) peramne auspicium quid sit,

PERENNE flumen describit l. Ctus in l. 1.

PERENNISERVUS, qui perpetuo seruit uni domino. Spieg.

PERFECISSE aedificium is dicitur, Goedd.

PERFECTA aetas tametsi multiplicem habet intellectum, Spieg.

PERFECTE, id est, Briss.

PERFECTISSIMATUS, erat dignitas quaedam non mediocris,


page 2053, image: s1027

Spieg.

PERFECTISSIMI dicebantur,

PERFECTISSIMUS, titulus est dignitatis in constitutionibus posteriorum Imperatorum.

PERFECTOR, qui quod volebat, Spieg.

PERFECTUM, quod omnibus suis partibus constat, Spieg.

PERFECTUM opus dici non potest, Goedd.

PERFECTUM, et completum, Spieg.

PERFECTUS annus, Spieg.

PERFECTUS ususfructus intelligitur, Goedd.

PERFERRE inofficiosi querelam, Prat.

PERFERRE accusationem pro peragere in l. 8.Briss.

PERFERRI res,

PERFICA Dea a [Orig: à] perficiendo erat appellata,

PERFICERE donationem.

PERFIDE agere circa rem pupilli tutor dicitur potius, Prat.

PERFIDIA, pro defectione a [Orig: à] religione,


page 2054

PERFIDES qui fidem violavit, Spieg.

PERFOCARE partum in l. 4. Got.

PERFRVI, in totum frui, Spieg.

PERFRVI, id est plene et ad finem usque frui.

PERFUGA, Gallo Aelio est, Spieg.

PERFUGIUM. Hoc vocabulum tuta quaedam loca fugae significat. Spieg.

PERFUGIUM, non ut vulgo dicunt, Spieg.

PERFUNCTORIE. Ulpianus in l. aut qui alter. 5. Spieg. Prat.

PERFUNDERE aliquem iudicio,

PERFUNDERE, est aspergere,

PERFUSORIE, subobscure, Hot. Prat.

PERFUSORIE dicere, Spieg.

PERGULA apud Ulp. in l. haeres. §. 2.


page 2055, image: s1028

Prat.

PERGULA quoque in gestationibus et deambulationibus sedem habet: Briss.

PERHIBERE testimonium. Spieg.

*periagorai=oi, circuitores,

*perika\qarma, lustramentum est, Got.

*peri/kamyes2 quid, Got.

*perixei/ria dicuntur armillae et viriolae, Got.

PERICLITARI fama, Spieg.

*peri/kluma est vitium ex pluvia vel unda contractum, Got.

PERICULUM generaliter significat quodlibet damnum, Goedd.

PERICULUM nonnumquam significat id quod fit ab artifice tantum experiendi et periclitandi ingenii graria, Prat.

PERICULUM alias casum quemlibet ac damnum fatale, Briss.

PERICULI nomine, Got.


page 2056

PERICULO alicuius res esse dicitur,

PERICULUM in tit. Prat.

PERICULUM, interdum experimentum significat: Spieg. Prat.

PERIMACHIA, significat Depugnationem,

PERIMACHITOS appellatur a [Orig: à] Graecis de quo fit pugna,

*peri/d eipnon, silicernium, Got.

PERIMERE disceptationem, Spieg. Prat.


page 2057, image: s1029

PERIMERE legatum, Spieg. Prat.

PERINDE, pro ita l. si deferente. Spieg.

PERINIQUUM. l. fin. Cod. Spieg.

*peri/noia, id est, Got.

PERIODICAE febres,

*periodqotai\ in l. 6. Prat.

PERIPETASMATA, Tapetia,

PERIRE etiam dicitur id,

PERIRE dicitur,

PERIRE autem dicuntur non res modo animales,

PERIRE etiam dies dicuntur patrono vel heredi,

PERISSE verbo et scissum et fractum, Prat.

PERISSOCHOREGIA, magistratus nomen,

PERISSEUMA dici potest,


page 2058

Spieg.

PERISSOLOGIA, id est, Spieg.

PERISTEROTROPHION, quod et peristereon dicitur,

*peristro/mata Graece, Goedd.

PERITIA epitheton docentis,

PERITIA proprie iuris est, Prat.

PERITI habentur, Prat.

PERIURII reus is est,


page 2059, image: s1030

PERIURUS, qui iusiurandum violat, Prat.

PERIURUS, si apparet de eius periurio,


page 2061, image: s1031

PERLUSORIUM iudicium, Hot.

PERLUSORIO, pro, Briss.

PER manus traditum esse,

PERMISSV meo, Spieg.

PERMISSUM ad certum tempus, Spieg.

PERMITTERE significat praecipere, Prat.

PERMITTERE est concedere,

PERMITTI varie dicitur, Prat.

PERMITTI dicitur quod iure, Briss.

PERMITTO. Cum Imp. vel lex hoc verbo, Spieg.

PERMUTARE pecuniam,

PERMUTARE dicuntur, Briss.

PERMUTATIO nihil aliud est, Spieg.

PERMUTATIO, est conventio iurisgentium a [Orig: à] populo Romano ita recepta et comptobata,


page 2062

Prat. Hot.

PERMUTATIONIS significatio duplex est: Prat.

PERMUTATIONIS specialis appellatio refertur ad res quae pro rebus dantur diversi generis. Prat.

PERMUTATIONIS nomen (ait Briss.) generale omnibusque conventionibus,


page 2063, image: s1032

Briss.

PERMUTATIONIS primus est et antiquissimus contractus,

PERMUTATIO Glauci et Diomedis:

PERNICIANUM SC. de quo vide Ulpian.

PERNICIES, non destructionem, Old.

*fe/rnh dotem significat.

PERNICIOSUM urbibus mercimonium, Spieg.

PERNOCTARE extra urbem intelligendus est, Goedd. Spieg.

PERO, ut vult Hot.


page 2064

Got.

PERORARE causam est concludere in causa. Spieg.

PERPENSUM idem est quod examinatum:

PERPERAM vox derivata videtur ex duabus dictionib. Briss.

PERPERAM factum, Spieg.

PERPETRARE, perfectionem actus, Spieg.

PERPETVI non una est pro adiuncto verbo significatio. Briss.

PERPETVI appellatio nonnumquam vitae tempus amplectitur,


page 2065, image: s1033

Briss.

PERPETVUM dictio regulatur secundum subiectam materiam.

PERPETVUM dicitur,

PERPETVUM, pro centum annis. Spieg.

PERPETVUM, teste Budaeo, Spieg.

PERPETVUM, pro continuato,

PERPETVUM esse non potest, Spieg.

PERPETVUM ius in l. 9. Got.

PERPETVA octio obligationi temporali opponitur. Briss.

PERPETVA causa in seruitutibus,

PERPETVA consuetudo, Hot.

PERPETVA locatio. Old.

PERPETVAE locationis initium coepisse a [Orig: à] publicis fundis verisimile est,


page 2066

PERPETVAE exceptiones sunt, Briss. Prat.

PERPETVAE trabes,

PERPETVALE. Quintilianus lib. 2. Spieg.

PERPETVARE sine intercessione continuare: Spieg.

PERPETVARI obligationes dicuntur, Briss.

PERPETVARI dicuntur obligationes, Briss.

PERPETVARI poena dicitur, Briss.

PERPETVARII dicuntur, Spieg.

PERPETVARII fundi,

In PLRPETVUM locatos agros vectigales, Briss.

PERPETVARIUM ius pro iure emphytenticario usurpatur in l. 1.


page 2067, image: s1034

Briss.

PERPETVI usus causa posita, Briss.

PERPETVO dictio apposita instrumento,

PERPETVO, pro generaliter,

PERPETVO inductae res in proelium dicuntur,

PERPETVO vinctus in l. 10. Got.

PERPETVO, et certo tempore opponuntur. Spieg.

PERPETVO dutare, Spieg.

PERPETVO morbo aliquo negotiis suis superesse non posse, Spieg.

PERPETVO, id est,

PERPETVUM ab aeterno Philosophi distinguunt:

PERPETVUM morbum interpretor, Briss.

PERPETVUM vestimentum, Spieg.

PERPETVUS morbus,

PERPETVUS lacus is est, Briss.

PERPLEXUM casum, Spieg.


page 2068

PERQUAM, pro nimis. Spieg.

PERRARO leg. fin. de Senator.

PERSCRIBERE, Graecis an) agra/fein, Prat.

PERSCRIPTIO, Graecis an)agrafh\ est ea in tabulas publicas relatio. Prat.

PERSCRIPTOR, cauctor, Prat.

PERSCRUTARI est diligenter inquirere,

PERSECUTIO delictorum aut propria aut communis.

PERSECUTIONIS verbo extraordinariae persecutiones significantur, Briss.

PERSECUTIO dividitur in actionem et meram persecutionem:


page 2069, image: s1035

Goedd.

PERSECUTIONIS verbum longe ab actione separatur est enim Persecutio genus: Hot.

PERSECUTIO parit actionem, Old. Spieg.

PERSECUTOR. Persecutores sunt,

PERSEIS. Rara est admodum apud auctores mentio Perseidis luci,

PERSEQUI est actionem seu ius suum,

PERSEQUENDI verbum, Old.

PERSEQUI videtur et qui satis accepit,


page 2070

Goedd.

PERSEQUI (ut Lauren. Valla lib. 5.)

PERSEQUI iniurias et poenas,

PERSEQUI etiam potest pro aceusare usurpari,

PERSEVERANTIA, divortium ostendit.

PERSEVERARE est durare,

PERSEVERARE apud Ciceronem pro Quint. Prat.

PERSEVERARE in obstinatione.

PERSISTERE actione,

PERSOLVERE in totum,

PERSONA tam hominem, Spieg.

PERSONA eadem, Spieg.

PERSONA humilis et abiecta censetur ancilla,


page 2071, image: s1036

PERSONA incerta est,

PERSONA pacto inseritur non ut personale pactum fiat,

PERSONA publica, Spieg.

PERSONAE appellatio cum hominis appellatione non est eadem.

PERSONAE atrocior fit iniuria, Prat.

PERSONAE cohaerere dicuntur iura quae personas non egrediuntur, Briss.

PERSONAE coniunctae, Spieg.

PERSONAE egregiae quae sint, Spieg.

PERSONAE miserabiles.

PERSONAE necessariae quae sint gloss. Spieg.

PERSONAE speciali lege excepta.

PERSONAE speciosae.

PERSONAE spectabiles.

PERSONAE turpitudine notabiles, Spieg.

PERSONA ut plurimum causae et rei opponitur.

PERSONALE pactum est,

PERSONALES actiones, Briss.

PERSONALES constitutiones, Briss.

PERSONALIA beneficia,


page 2072

Briss.

PERSONALIA munera, Briss.

PERSONARUM seruitutes veluti usus et ususfruct. Briss.

PERSONARUM summa divisio est,

PERSVADERE, to=u me/swn e)/sti Nam et bonum consilium quis dando porest persuadere, Spieg.

PERTICA, est linea qua dividuntur agri auctore Servio Sulpit.

PERTICA in l. pali. 168. Goedd. Goedd.

PERTICAE quibus araneae deterguntur, Spieg.

PERTINACIA perseverentiae finitima est, Spieg.

PERTINAX contentio dicitur, Spieg.

PERTINENTES articuli in materia probationum sunt,

PARTINENTIA, accessiones,


page 2073, image: s1037

Old. Spieg.

PERTINENTIA in materia testium, Spieg.

PERTINERE verbum larissimam habet significationem. Goedd.


page 2074

Goedd.

IS AD QUEM EARES PERTINET: Haec verba in praetoris edictis, Briss.

PERTINERE etiam ad constitutiones, Briss.


page 2075, image: s1038

PERTINERE hereditas dicitur,

PERTINERE videntur rationes, Briss.

PERTINERE ad testamentum codicilli dicuntur, Briss.

PERTINET. Ulp. de cloac. l. Spieg.

PERTURBATIONES, Graecis appellantur pa/qh,

PERVELLERE ius, Spieg.

PERVENIRE est itinere confecto locum destinatum contingere.

PERVENISSE proprie dicitur quod est remansurum.


page 2076

Briss.

Hoc legato, QUANTA PECUNIA AD MEEXHEREDITATE TITII PERVENIT TANTUM DATO, Briss.

PERVENISSE ad nos recte dicitur,

PERVENISSE, dicitur nonnumquam quod remansurum non est l. Spieg.

PERVENIT, verbum cum effectu accipiendum est,

PERVERSUS, ait Valla, Spieg.

PERVERSI indices, Prat.

PERVERTERIT, pro subverterit. Spieg.

PERVICACIA, est interdum bonarum rerum. Spieg.

PERVICACITER, est obstinato animo,

PES, non est ultima tantum pars corporis, Spieg.


page 2077, image: s1039

PES, quatenus est as et pondo (nam alias proprie est membrum quo calcamus et incedimus para\ to\ pezeu/ein, id est, a [Orig: à] calcando)

PES in navi,

PESSUM dat, Spieg.

PESTIBILIS seu pestilis fundus,

PESTIBULAE, sunt natricum serpentumque pestes, Got.

PESTILENS caelum, Spieg.

PESTILENS fundus l. 48. Briss.

*petalourgoi\, sunt bractearii, Prat.

PETERE verbum, Spieg.

PETERE, pro nancisci honorem, Spieg.

Non petere, Spieg.

PETERE hereditatem id est suam esse intendere l. 3. Prat.

PETERE, ut plurimum,


page 2078

Briss.

PETERE et in seruitutem et in libertatem dicimus. Briss.

PETERE videtur, Prat.

PETERE poenas ab aliquo,

PETERE secretum,

PETI dicuntur,

PETI, agi,

PETITA veteres dixere pro petitionibus,

PETITIO, pro actione privata, Spieg.

PETITIO, intentio actoris,

PETITIO hereditatis in rem actio est,

PETITIONIS verbo in rem actiones significantur. Briss.

PETITIO hereditatis quo iure, Old. Spieg. Prat.

PETITIO hereditatis venit aut ex vetere iure,


page 2079, image: s1040

PETITIO quaedam est specialis,

PETITIS quoque qui id quod non debetur, Goedd.

PETITORIUM dicitur,

PETITOR appellatur actor quilibet.

PETITOR, qui petit, Spieg.

PETITOR et actor differunt.

PETITORIS partes sustinere et petitoris partibus fungi dicitur, Briss.

PETITORIO iudicio dominium rei perpetuum persequimur: Spieg.

PETITORIUM iudicium est, Hot. Prat.

PETO pro repeto, Spieg.

PETO, precarium verbum est,

PETORITUM, vehiculum fuit Gallicum,

PETRUS Ancharanus ICtus nobilis, Prat. Hot.

PETRUS Belliperticus ICtus nobilis,


page 2080

Prat. Hot.

PETRONIA lege continebatur, Briss.

PETRAM esse Aelius Gallus definiebat, Briss. Prat.

PETULANTIAM, pro improbiore facto, Spieg.

PEXAE vestes, Spieg.

PH.

PHALARICA, genus machinae bellicae,

*fHANATICUS. Lege, Goedd.

PHARMACUM, medium verbum, Spieg.

PHASIANARIUS, qui phasianos pascit. Spieg.

*fa/sma, Latine visum,

*fqonei=n apud Graecos semper significat vel negare vel prohibere.

*fenakismo\s2, impostura: Got.

*fe/rnh, dos: Got.

PHIBIONITAE, haeretici, Got.

PHILANTHROPIUM, Ulpian. Hot.


page 2081, image: s1041

PHILARCHUM Tulianus Non. 102.

*fili/m sofi/as2, amor sapientiae, Spieg.

*filiko\n, id est amicale,

PHILIPPI, orum,

PHILIPPUS Cornens, Hot.

PHILIPPUS Decius, Hot. Prat.

*fi/lhsis2 dicitur amot:

PHILODICI dicuntur,

PHILOSOPHARI, pro temperare affectibus, Spieg. Prat.

PHILOSOPHI excusantut a [Orig: à] tutelis.

PHILOSOPHIA Moralis,

PHILOSOPHIA vera est iustitiam colere, Prat.

PHILOSOPHOS hoc primum profiteri oportet, Briss.

PHILYRA in l. 50.Briss.

PHILYRA, seu Philura,


page 2082

Spieg.

*fei=nic, vide supra o)/cos2.

PHOLIS, sub Theodosio Iuniore tributum mulorum ab eo constitutum Constantinopoli:

PHONASCI appellantur Moderatores vocis,

PHOLLIS pondus est, Spieg.

PHORMIONES, formi/wnes2 tegetes ex iuncis aut straminibus contextae. Hot.

PHORMIONES contineri domus instrumento legato,


page 2083, image: s1042

Hot.

*fratri/as2 Aristoteles vocat conventus hominum qui eiusdem putei usum habent.

*fru/ginn tini Gremium.

PHRENESIS, proprie cerebri passio est, Spieg.

PHTHISIS Tabes,

PHYLACA. Lege,

PHYLACTERIA dicuntur chartae;

PHYLAR CHI dicuntur duces optionum,

*fou/sis2. Aristoteies fu/sin proprie dicit naturae inclinationem sine iudicio,

PHYTONISSA, vox in Canonicis decretis barbare scripta.

PI.

PIA causa est, Spieg.


page 2084

PIA causa dotis causa est,

PIA causa domus refectio,

PIACULUM committit qui corpus sepulturae traditum nudaverit,

PIAE causae quam indulgeatur,

PICARIAE sunt picis fodinae, Briss.

PICENUM, cuius meminit Scaevola de legat.

PICTACIA in l. 5. Briss. Prat.

PICTOR pretiosus. Spieg.

PICTORIS instrumento legato,

PICTURA et scriptura hoc differunt,

PICTURAE cedit tabula.

PIETAS est, Spieg.

PIETAS est partentibus a [Orig: à] liberis debitum obsequium, Briss.

PIETAS patris, Spieg.

PIETAS quoque fratrum inter se dicitur.

PIETAS quoque erga propinquos dicitur.


page 2085, image: s1043

Briss.

PIETATE Deo pares sumus l. si imperialis. Spieg.

PIETATIS ratio habetur leg. 1.

PIETATIS respectus, Spieg.

PIGER et tardus hoc differunt, Prat.

*p???gh\ appellatur fons Dorice pa/ga.

PIGMENTARIUS poni videtur pro pharmacopola, Hot.

PIGMENTUM, unguentum quo utuntur puellae ad venustandam faciem.

PIGNORIS appellatione eam proprie rem contineri dicimus,

PIGNORIS verbum variam habet significationem. Goedd.

PIGNUS appellatum est a [Orig: à] pugno, Briss.


page 2086

PIGNUS in genere sic dictum est omnis res pro debito creditori obligata:

Inter PIGNUS et hypothecam quantum ad actionem hypothecariam attinet. Briss.

PIGNUS Vulteius iam d. loc. num. 17. Hot.

PIGNUS aliud est privatum,

PIGNUS conventionale est,


page 2087, image: s1044

Hot.

PIGNUS praetorium est,

Praetorium autem appellatur, Hot. Cuiac.

PIGNUS legitimum est,

PIGNUS publicum est, Hot.

Quasi PIGNUS est, Briss.

PIGNUS contumaciae coercendae causa per se intelligitur,

PIGNUS rei iudicatae causa est, Hot.

PIGNUS capere,


page 2088

PIGNUS caedere,

PIGNERATIONES in tit. Prat.

PInGERATITIA actio,

PIGNORATITIA actio regulariter non datur,

PIGNERARE est prgnori ponere. Briss.

PIGNERARI est pignori obligari.


page 2089, image: s1045

Briss.

PIGNERATITIA actio est, Briss. Prat.

PIGNERATITIUM, quod pignori datum est, Spieg.

PIGNERATITIUM appellatur a [Orig: à] Papiniano iudicium, Briss.

PIGNERATITIUS creditor is dicitur, Hot. Prat.

PIGNERATITIUS fundus, Hot.

PIGNERATOR, qui pignus accipit.

PIGNERO, vel pignoro, Spieg.

PIGNORA iniuriae, Spieg.

PIGNORI ponere praedia.

PIGNORIS redditio, Cuiac.

PIGNORIBUS capti?


page 2090

Briss.

PIGRUM servum ad incipiendum, Spieg.

PIISISMUS, cum hoc Ciceroni displicuerit,

PII Imperatores dicti ab Antonino Pio,

PILA pro orbiculo, Briss.

PILA ludere apud Ulpian. Spieg.

PILAE. l. 30. Prat.

PILENTUM, matronarum vehiculum fuit,

PILEUS dicitur a [Orig: à] pilis,

PILEUM, quod insigne libertatis esset,


page 2091, image: s1046

PILEATI serui venum ire solebant, Prat.

PILUS nomen generale est, Prat.

PINACOTHECA, tablinum.

PINGVIUS Iureconsultis significat, Briss.

PINUS est atbor,

PIPERIS planta ad radices alterius arboris seritur, Briss.

PIRATAE dicuntur praedatores marini,

PIRATERIUM, habitaculum piratarum.


page 2092

PISCARI in mari, Briss.

PISCARIA, Graece i)x quopwlei=on, Spieg.

PISCATIONIBUS praepositi,

PISCINA, in l. 1. Old.

PISCIS patinarius qui sit,

PISTOR. Atteius Capito (ut testatur A. Calepin.) pistores tantum eos,

*pisto\n,

*pistikoi\ Graecis gubernatores navium dicuntur.

PISTRINUM, locus fatigationis erat plenus,

PISTURA, pinsendi attificium et ratio.

PITTACIA, sunt rationes et commentarii annonarum militarium. Cuiac.

PITTACIUM pro modico panno accipi solet, Spieg.

PITYOCAMPAE, vermiculi e [Orig: è] pinu arbore nascentes, Briss. Prat.

PL

PLACENTINUS, IC. nobilis,


page 2093, image: s1047

Hot. Prat.

PLACERE plerumque in libris nostris dicuntur, Briss.

PLACERE posse intelligitur,

PLACERE quoque significat ex diversis rationibus et sententiis,

PLACERE Latinis significat statuere,

PLACERE principi dicuntur, Briss.

PLACERE dicuntur ea,

PLACITA principum, Briss.

PLACITA, lites. Prat.

PLACITA medicorum appellat Plin.

PLACITARE, pro litigare et causari.

PLACITUM, id est, Briss.

PLACITUM interdum conventus procerum regni,


page 2094

Prat. Hot.

PLACITUM, Latine decretum dicitur, Spieg.

PLACITUM nihil aliud significat,

PLACUISSE senatui olim dicebantur, Briss.

PLERUNQUE, in loco Ulp. l. falsus.

PLAGA, priore producta, Spieg. Prat.

PLAGAE, priore correpta, Nebriss.

PLAGAE, grande linteum, Hot.

PLAGIARIUS appellatur, Briss.

PLAGIUM est,


page 2095, image: s1048

PLAGULAE, auctore Turnebo libr.

PLANA et clivosa via opponuntur,

PLANARIA cognitio, Prat.

PLANARII conslictus,

De PLANO cognoscere,


page 2096

Prat. Briss.

PLANCIANUM Senatusconsultum de liberis agnoscendis, Briss.

PLANTA de arboribus dicitur ea, Spieg.

PLANTARIUM, plantarum locus,

PLANTATUS ager ab agro proscisso diffett,

*plano\s2 dicitur erro et impostor:

PLANUS locus opponitur edito.

PLATEA, via latior, Prat.

*en pla/tei,

PLATO summae prudentiae et auctoritatis apud Graecos,

PLAUSTRA ab imperitis dici,


page 2097, image: s1049

Spieg.

PLAUTIUS IC. cuius sententiae aliquot in libtis nostris laudantur.

PLEBANI, in c???. Prat.

PLEBEII magistratus, Prat.

PLEBEIUS et decurio in libris nostris quandoque opnuntur, Hot.

Alias PLEBEIUS et honestior opponuntur,

PLEBISCITA legum appellatione comprehenduntur,

PLEBISCITA Pompon. Briss.

PLEBISCITUM, generale iussum plebis,

PLEBISCITUM id vocant,


page 2098

PLEBISCITUM et lex triplici modo inter se differunt. Hot.

PLEBS, ait Iustinian. Goedd.

PLEBS a [Orig: à] populo eo differt, Hot.

PLECTO est plane Graecum verbum,

PLENA dicuntur in libris nostris solida et integra, Prat.

PLENA custodia quae et diligentiam exigit.

PLENA defensio accipitur,

PLENA Falcidia,

PLENA negotiorum gestorum actio [Orig: actío] in leg. 37. Prat.

PLENA proprietas nudae adversatur: Briss.

PLENA pubertas dicta est ea significatione,


page 2099, image: s1050

PLENAM fide [Orig: fidé] testatori exhibere est ei, Prat.

PLENE, in l. 7. Briss.

PLENI anni vel coepti et inchoati,

PLENIUS signisicat latius, Briss.

PLENUM ius dicitur interdum rei, Prat.

PLENUM alicui adiunctum quid significet, Prat.

PLENO iute dominus dicitur, Hot.

PLENUM, id est, Old. Prat.

PLENUM compromissum appellatur, Old.

PLBNUM quoque compromissum accipitur, Briss.

PLENUM legatum seruitutis, Briss.

PLENUS uterus,

PLERIQUE, id est, Spieg.

PLERUNQUE, quod fere semper fit.

PLERUNQUE frequentius in ire notat regulam, Goedd.

PLERUNQUE pro interdum accipitur in l. 25.


page 2100

Briss.

PLETHRUM pedibus centum constat.

PLOTSNAE Augustae meminit Iuriscons. Spieg.

PLOSTRARIUS, qui plostrum ducit,

PLOSTRUM idem quod plaustrum,

PLUMARII sunt, Cuiac.

PLUMBARE, est plumbo divisas materias iungere.

PLUMBARII, apud Taruntinum in l. ult. Hot.

PLUMBATA iaculi genus in modum sagittae pennis instructum Zuit, Briss.

PLUMBATAE, verberum ex plumbo factorum genus,


page 2101, image: s1051

Briss. Prat.

PLUMBATURA est conglutinatio quarumuis materiarum, Hot.

PLUMBUM cum argento mistum deduci potest, Spieg.

PLUMBUM in ripa positum,

PLUMBUM tegularium, Goedd.

PLUMBUM (teste Iaboleno in l. malum. 242. §. plumbum. ubi Alciat. Budae. et alii. ff. de verborum signification.) quod pro tegulis poneretur,

PLURA legata sunt, Spieg.

PLURALIS locutio duorum numero contenta est. Spieg.

PLURALIS locutio de uno accipitur, Prat.

PLURES, instar unius, Spieg.

PLURES de tribus dici posse, Spieg.

PLURES et multi differunt.

PLURIBUS creditoribus teneri videtur, Spieg.

PLURIOR, ut Alber. Spieg.

PLURIS emisse.

PLURIS esse l. pen. Spieg.

PLURISUB, haec adiectio,


page 2102

Prat.

PLUS, multifariam intelligi,

PLUS aequo luminis facere.

PLUS aut minus, Spieg.

PLUS minus,

PLVA peti quatuor dicitur modis, Cuiac. Cuiac.

PLUS et minus,


page 2103, image: s1052

Spieg.

PLUS facere. Spieg.

PLUS pretii consequi propter artificium. Spieg.

PLUS repetere dicitur,

PLUSCULUM, in l. nam satis. Spieg.

PLUTEI, quae tabulae affixae, Hot.

PLUTEI Vegetio e [Orig: è] vimine contexuntur,

PLUTONEM antiqui Deum fingebant,

PLUVIA aqua dicitur,

PLUVIA aqua,

PO

POCULA oleaginea,

POCULA dicuntur omnia potui parata,

POCULENTUM dicitur,

POCULUM tum pro vase,

POCULUM abortionis,


page 2104

Goedd.

PODAGRA, in l. a [Orig: à] mulieribus. Goedd.

PODIUM, apud Ulpianum in l. quaesitum. Cuiac. Prat.

POENAE verbum latissime patet: Goedd.


page 2105, image: s1053

POENA appellatur, Briss.

POENA et fraus quomodo differant tradit Ulpian. Goedd.

POENA et mulcta quomodo differa~a,

POENA et usura,


page 2106

POENA, ut inquit Ulp. in l. aliud est fraus.

POENAE, ait Old. ob corruptam ex adae lapsu hominis naturam,


page 2107, image: s1054

POENA capitalis dividitur in summum supplicium, Spieg. Prat.

POENA capitalis est,

POENA capitis ea dicitur,

POENA extraordinaria est arbitraria quae non lege delicto praestituta,

POBNA exacta, Spieg.

POENAE causa legari dicitur,


page 2108

Briss.

POENAE causa indivisa est. Cuiac.

POENAE dispensae non repetuntur. Cuiac.

POEN AE militares quondam erant decimatio, Spieg.

POENAE seruitus et Romanae civitatis et agnationis ius exstinguit. Hot. Prat.

POENAE summae, Hot.

POENALES àctiones sunt, Spieg. Prat.

POENARUM conventionalium duplex genus. Prat.

POENARUM genera multa sunt. Cuiac.

POENARUM finis duplex est: Goedd.

POENARUM interdiotarum haec tria refert genera


page 2109, image: s1055

Iacob. Cuiac. Prat.

POENICALES olim apelliabantur funerales,

PAENITERE dicimur, Spieg.

PAENITENTIA suprema quae sit,

PAENITENTIA, secundum Ambros.

POETAE nulla immunitatis praerogativa iuvantur. Prat.

*poi/hsis2, et pra=cis2,

POLIA. pwlei\aa armentum seu grex equorum.

POLIMENTA dicebant testiculos porcorum,


page 2110

Briss.

POLLINCTOR, curatur pistrini,

POLIO, ut legit Hugo a [Orig: à] Porta apud Tarruntenum in fin. Got.

POLIPTICI, non sunt chitogtapha, Cuiac. Prat.

POLIRE vestimenta fullonici artificii est. Prat.

POLITIA est legitima ordinatio rei publicae, Old. Prat.

POLITIAE tres sunt species, Old.

POLITIAE emendandae formam, Old. Prat.


page 2111, image: s1056

POLTITAE melioris cettissima spes erit, Old. Prat.

POLITIO apud Catonem dicitur illa cultura, Got.

*politiko\n Socrates interrogatus,

POLITOR, in l. 52. Hot.

POLLERE quaestu dicitur,

POLLICERI verbum passive ponitur in l. 1. Biss.

POLLICITATIO, est solius offerentis pormissio,

OLLICITATIO in instrumenro operatur effectum pa octi simplicis,

PLLICITATIO plerumque dicitur,


page 2112

Briss.

POLTICITATIO et pacta differunt.

POLLICITATIO nuda etiam nudum pactum significat, Cuiac.

POLLINCERE, ut refert Brechae.

POLLINCTORES dicebantur, Briss.

POLLIS, linis:


page 2113, image: s1057

Spieg.

POLLUCERE, antiquum verbum,

POLLUTAM Moxses appellat,

*poluw/numei, quibus plura nomina sunt, Spieg.

POLYPOSUS is dicitur,

POLYPTYCHI, vide Poliptici.

*polu/pous2, est caruncula, Prat.

POMANA, dea apud Ouid. li. 14. Goedd.

POMARIA. Pomaria extra consuetudiem patrisfam.

POMARIUM, pro omni horto, Goedd.

POMORRIUM locus erat,


page 2114

POMI appellatine, Spieg.

POMORUM verbum generale est omnium fructuum,


page 2115, image: s1058

Briss.

POMPA, pro apparatu sollenni: Spieg.

POMPBIA lex de parricidiis eos, Briss.

PONAMUS verbum, Briss.

PONDERARE, id est,

PONDERATIO. lege 20.

PONDO dicitur vel as,

PONDO proprie significat pondus 12.


page 2116

PONDUS, infectae materiae: Hot.

PONDUS certum auri vel argenti.

POnERE in legibus,

PONERE idem est,

PONERE in lucro.

PONERE os in caelum, Spieg.

PONERE, verbum est polu/shmon.

PONERE rationem,

PONERE interdum est fingere,

PONTIFEX Maximus, Hot.

PONTIFEX privatus, Old. Spieg. Prat.

PONTIFEX Sacer,


page 2117, image: s1059

Spieg.

PONTIFICALIS auctorias,

PONTIFICATUS codicilares Lampridius usurpat, Spieg.

PONTIFICEM, et Augustum appellandos censet Alciatus,

PONTIFICEM unum duntaxat a [Orig: à] Numa institutum legimus apud T. Livium:


page 2118

Hot. Prat.

PONTIFIGES (ut Q. Scaevola Pontifex Maximus dicebat) a [Orig: à] posse et facere. Hot. Prat.

PONTIFICIUM pro potestate usurpatum in Cod. Th. Alciat. Briss. Spieg.

PONTONES, naves,

POPINA, locus est, Nebriss.

POPINA, i. e. taberna,

POPULARE imperium est, Spieg.

POPULARES, pro civibus et subditis, Spieg.

POPULARIUM actionum duo sunt genera:


page 2119, image: s1060

POPULARIS, qui eiusdem populi est. Briss.

POPULARES actiones. Briss.

POPULARI verbum crebro apud Livium paqhtikw=s2 ponitur: Briss.

POPULARIA publica iudicia eadem esse imperator


page 2120

sensisse videtur in titul.

POPULARIA sacra,

POPULITARI, populari, Hot. Prat.

POPULUM Cicoro in lib. de Republica, Goedd.

POPULUS plebem et patritios,


page 2121, image: s1061

POPULUS incensus,

POPULUS liber dicitur is,

POPULUS princeps terrarum,

POPULUS tributus apud Horat. Prat.

PORCAE, in l. 24. Briss. Prat.

PORCA praecidanea:


page 2122

PORCINARII urbis Romae pro su ariis inl. 1. Briss. Prat.

PORNAE a [Orig: à] Iustiniano, Prat.

PORRECTUM, Varro interpretatur directum. Spieg.

PORRIGERE obscaenum est verbum,

PORRIGERE manus, Spieg.

PORRIGERE alias est extendere. Briss.

PORRIGI, id est produci,

PORRINA, genus oleris porracei, Spieg.

PORRO signifciat piane aut proinde. Cuiac.

PORRO, id est, Briss.

PORTAE sanctis locis andnumerantur l. 2.

PORTARI ea dici censuit Caius, Spieg.

PORTARIA dicuntur vectigalia seu mercedes quae dantur portitorib.

PORTENTA a [Orig: à] Portendo, Old.

PORTENTOSUM, est prodigiosum, Briss.

PORTICATIO pro porticu l. funeris 36.


page 2123, image: s1062

Prat.

PROTICUS in privatis aedibus opacus et excelsus locus, Briss.

PORTICUS ambulatoria, Spieg.

PORTICUS non venit aedium nomine. Spieg.

PORTICUS apud Ciceronem libro 2. Tuscul. Prat.

PORTIO, cuiuslibet rei pars est, Spieg.

PORTIONIS nomen non semper dimidium significat

PORTIUNCULA, vide apud Ulp.

PORTORIUM vectigal est, Goedd. Hot. Briss.

PORTUS, inquit Ulpian Cuiac.


page 2124

Goedd.

PORTUS etiam Baias veteres vocasse

PORTVUM quidam naturales sunt

POSCAM quamplurimi Grammatici loram esse suspicantur

POSCIMUS imperiose, Prat.

POSITIO, fundum, Hot.

POSITIO a [Orig: à] ponendo, Prat.

POSITIO est brevis verborum formula


page 2125, image: s1063

POSITIONALIS libellus. Spieg.

POSITIONES impertinentes. Spieg.

POSITIONES, situs, Hot.

POSITIUM habeat, Spieg.

POSSE id demum quisque videtur, Goedd.

POSSE verbum, Alcia.

POSSESSIONIS verbum


page 2126

POSSESSIO unde dicta sit

POSSESSIO est ius vetendi re corporea pro domino:

POSSESSIO et ager differunt. Goedd.

POSSESSIO, inquit paulus in l. Old.


page 2127, image: s1064

Old. Spieg.

POSSESSIO, ut definit Gallus Aelius, Hot.

POSSESSIO et quasi possessio differunt. Hot. Prat.

POSSESSIO interdum non solum apud luriscoss. spieg.

POSSESSIO bonae fidei.

POSSESSIO bonorum, Old.

POSSESSIONEM certam continuamque Iurenconsultus in l.


page 2128

POSSESSIO continua dicitur, Old.

POSSESSIO defuncti quasi iniuncta descendit ad heredem, Spieg.

POSSESSIO fiduciaria dicitur

POSSESSIO iusta illa censetur, Spieg.

POSSESSIO momentanea

POSSESSIO duplex est,


page 2129, image: s1065

Cuiac.

POSSESSIO, ut scribit Baldus cons.

POSSESSIO simpliciter prolata, Spieg.

POSSESSIO tradita dicitur etiam precario rogata. Prat.

POSSESSIO acquiri non potest

POSSESSIONIS nomen Feudalium agrorum maxime proprium est:


page 2130

Prat.

POSSESSIONIS proprie vindication non est

POSSESSIO vera et propria dicitur, Spieg.


page 2131, image: s1066

Vera utique possessio et iuris est, Briss.

POSSESSIONE capere, Hot.

POSSESSIONEM inter et dominium differentia haec est

POSSESSIONEM adipisci is non videtur. Spieg.

POSSESSIONEM bonorum agnoscere apud Iudicem, Old.

POSSESSIONES appellantur agri late parentes publici privatique: Hot.

POSSESSIONUM autem variae sunt cause, Briss.

PRO dote possidet qui rem alienam ignorans doti accepit. Briss. Briss.

PRO emptore possidet, Briss.

PRO emptore possidere, Cuiac.

PRO herede possidet,


page 2132

Briss.

PRO legato possidet cui res aliena legata est, Briss.

PRO legato possidere, Cuiac.

PRO possessore possidet praedo, Briss.

PRO soluto possidet

PRO suo possessio ad omnes possessionum species porrigi potest

PRO suo quoque et alieno nomine opponuntur: Cuiac.

POSSESSOR accipiendus est, Spieg. Cuiac.

POSSESSORES duo eiusdem rei in solidum an esse possint, Cuiac.


page 2133, image: s1067

Cuiac.

POSSESSOR bonae sidei est, Goedd.

POSSESSOREM esse et in possessione esse differunt.


page 2134

Cuiac.

POSSESSORIS commoda haec sunt, Briss.

POSSESSOR incertus ille dicitur, Goedd. Alcia.

POSSESSORIAS actiones Tryphoninus in l. Briss. Briss.

POSSESSORIUM est de rei possessione

POSSESSORIUM iudicium semper antecedit petitorium

POSSIDERE, dunato\n, Prat.

POSSIDENTUR proprie tes corporales demum. Briss.

POSSIDERE verbum esse a [Orig: à] sedibus deductum


page 2135, image: s1068

POSSIDERE et tenere differunt.

POSSESSIO ab eorum consuetudine manavit,


page 2136

Hot.

POSSESSIO ius est, Hot.

POSSIDERE, Cuiac.

POSSIDERE animo aut corpore: Hot.

POSSIDERE animo est ea mente eaque opinione esse, Cuiac.

POSSIDERE desinimus, Spieg.

POSSIDERE, est longe aliud quam in possessione essel.

POSSIDERE inberi, Hot.

POSSIDERE non dicuntur municipes forum, Spieg.

POSSIDERE, pro detinere l. Spieg.

POSSIDERE rei servandae,


page 2137, image: s1069

Briss.

POSSIT et debeat.

POST, particulam esse ambiguam, Spieg.

POST, ad finem refertur ex proprietate sermonis: Spieg.

POST annum, Spieg.

POST, verbum, Goedd.

POST deinde, Spieg.

POST hominum memoriam

POST horam tertiam usq. Spieg.

POSTEA, intervallum significat. Spieg.

POSTERIORE parte testamenti ita cavit

POSTERITAS, posterum saeculum, Spieg.

POSTERORUM appellatione liberos tantum, Spieg. Prat.

POSTERIORES appelantur


page 2138

POSTERIORES Labeonis libri saepe laudantur in Pandectis, Briss.

POSRHABITA, id est

POSHAC, futurum respicit, Spieg.

POSTHUMI ii duntaxat dicuntur, Goedd.


page 2139, image: s1070

POSTHUMORUM impropria significatio, Alcia.

POSTHUMOS a [Orig: à] roma. Briss.

POSTHUMI sui sunt,


page 2140

Cuiac. Hot.

POSTHUMI aut sunt instituendi aut exheredandi.

POSTHUMUS a [Orig: à] filio iam nato sic d.iffert

POSTHUMI liberi sunt

POSTHUMI nepotes. Briss.

POSTHUMUS Cornelianus est, Cuiac.

POSTICO recedit

POSTICUM. Varroni Postica, Prat.

POSTLIMINIO receptum Gallus Aelius libr. 1.


page 2141, image: s1071

Hot.

POSLIMINIUM intuetur tempus mortis

POSTLIMINII ius et lex Cornelia saepe concurrunt, Goedd.

POSTLIMINIUM est

POSTLIMINIUM, ait Imp. Hot.


page 2142

POST magistratus legit Cuiac.

POSTMODUM, quasi post modum atum. Spieg.

POSTQUAM, et Cum multum differunt. Goedd.

POSTQUAM fari coeperit, Spieg.

POSTREMUS est, Spieg.

POSTULARE cuma d publica iudicia refertur, Hot.

POSTULARE priscis temporibus is saltem dicebatur, Goedd.

POSTULARE alias est accusare, Briss.

POSTULARE suspectum

POSTULARE capitis

POSTULARE expilatae hereditatis.

POSTULARE iudicium, Spieg.

POSTULARE quaestionem, Spieg.

POSTULARE praeterea is dicitur,


page 2143, image: s1072

Prat.

POSTULARI, possivum.

POSTULATIO est alicuius personae ad dig nitatem

POSTULATIONES quoque vocantur, Prat.

POSTULATIO, inquit Donatus, Hot.

POSTULATIO quandoque pro accusatione usurpatur. Briss.

POSTULATIONIBUS vacare, Prat.

POTENS regni

POTENTIA, est ad sua conservanda

POTENTATUS in l. Prat.

POTENTIORES viros, Spieg.

POSTEST verbi vis ac significatio interpretibus magnam disputandi occasionem praebuit:


page 2144

POTESTAS est populi.

POTESTAS ambulatoria.

POTESTAS familiae

POTESTAS duplex


page 2145, image: s1073

POTESTATE dimittere et manumittere pro eodem nonnumquam sumitur:

POTESTATIS verbo plura significantur:

POTESTAS de magistratu: Goedd.

POTIORES in muneribus iniungendis accipiuntur non solum gradu genetis, Cuiac.


page 2146

Briss. Prat.

POTIRI iis etiam rebus dicimur

POTITUS hostium, Alcia. Spieg.

POTIUS nonnunuquam apud Iurisconsultos subauditur, Hot. Prat.

POTORIO argento quid contineatur, Spieg.

POTORIA enim vasa sunt apud Iulium pollucem phialae

POTVIT, pro possibile fuit l.

PR

P.R. nota est, Prat.

*pra/ktwres2 in Novellis Iustiniani, Briss.

PRAE, pro ante, Spieg.

PRAE manu, Hot.

PRAE se ferre

PRAEAUDITAS, id est prius auditas.

PRAEBENDA, veteri loquendi modo,


page 2147, image: s1074

Prat.

PRAEBENDA dupliciter accipitur.

PAAEBENDA in titu extra de praebendis et dignitat. Prat.

PRAEBENDA est nomen utis: Prat.

PRAEBERE et tradere differunt.

PRAEBERE, fdeicommissa

PRAEBERE seruitutem

PRAEBERE consilium dicitur magistratus, Briss.

PRAEBERE se legibus reus dicitur, Briss.

PRAEBITIO, exhibitio. Spieg.

PRAECARIA contractus est

PRAECEDENS fundi dominus

PRAECENTORES dicuntur cantores, Prat.

PRAECEPS festinatio, Spieg.


page 2148

PRAECEPTA Decalogi utriusq. Old.

PRAECEPTIO, pro praesumptione, Spieg.

PRAECEPTIO in iure genus est legati

PRAECEPTIONEM dare. Spieg.

PER praeceptionem legare, Hot.

PER praeceptionem dare, Briss.

PRAECEPTIONEC relinquere, Spieg.

EXPRAECFPTIONIS eaussa possidere

PRAECEPTOR, magister

PRAECEPTOREM omnibus beneficiis venerari, Prat.

PRAECEPTORIS optimi adfectus erga auditorem suum est honestissimus.

PRAECEPTUM, sive praeceptio pro scriptura, Prat.

PRAECEPTORUM, ac scientiarum doctorum officum est,


page 2149, image: s1075

Goedd.

PRAECIDERE, vulgus, Spieg.

PRAECIDERE, est abscindere, Briss.

PRAECINGIMUS vestimenta, Spieg.

PRAECIPE, ante alios cape, Prat.

PRAECIPERE, prae aliis capere, Old.

PRAECIPERE alias est iubere, Old. Prat.

PRAECIPERE, pro instruere, Old. Prat.

PRAECIPERE interdum est

PRAECIPITARE est in praeceps deicere

PRAECIPITARE, alias est urgere Briss.

PRAECIPVA Donatus in 5.


page 2150

Briss.

PRAECIPVUM d citur

PRAECIPVUM etiam habere quis dicitur quod neque in collationem, Briss.

PRAECIPVUM, pro non communicum aliis, Spieg.

PRAECIPVUS, id est singulatis, Briss.

PRAECISE, non est quod vulgo putant, Spieg.

PRAECLUDI, id est excludi.

PRAECONES (vocis etymum in Reuchlinianis Progymnasmatis indicavimus) Senatuscoss. Spieg.

PRAECONES in comitiis legum, Hot. Prat.

PRAECONIS vox legis vox est,


page 2151, image: s1076

Cuiac.

PRAECONIUM est praeconis mereces, Turneb.

PRAECONIUM missum

PRAECORDIA, inquit Plinius, Spieg.

PRAEDA, inquit Gell. Spieg.

PRAEDAE occasionem praebere, Prat.

PRAEDES generaliter dicebantur sponsores id est, Prat.

PRAEDES dicuntur satisdatores locupletes pro te, Spieg.

PRAEDESTINARE, praeordinare, Spieg.

PRAEDIA Agonothetica.

PRAEDIA libera et serva memorat Cicero in agraria contra Rullum.

PRAEDIA stipendiaria et Tributaria ea fuisse videntur quae ab hostibus capta populus Romanus vel princeps suis emphyteutis.

PRAEDIA communia accipere debemus

PRAEDIA urbana ruinosa.


page 2152

Spieg.

PRAEDIATORES, de quibus Caium scripsisse constat ex indice leg. Turneb. Briss. Prat.

PRAEDICAMENTUM, et circumstantia, Spieg.

PRAEDICABILES voces quae dicantur et quare?

PRAEDICARE, pro aperte dicere apud Ulp. Spieg.

PRAEDICERE, est ante dicere et denuntiare. Briss.

PRAEDII appellatione etiam parscontinetur l. Spieg.

PRAEDITUS, a [Orig: à] Latinis accipitur pro affecto, Spieg.

PRAEDIUM non quasi per heredium.


page 2153, image: s1077

Goedd.

PRAEDIUM dotale, Spieg.

PRAEDIUM pignori nexum apud Ulp.

PRAEDIUM serviens, Prat.

PRAEDIUM suburbanum est, Goedd.

PRAEDIUM tamiacum Quisint tamiaci fundi,


page 2154

Alcia. Alcia.

PRAEDO definitur

PRAEDONES, et hi qui bona fide possident

PRAEDONES pro piratis. Briss.

PRAEDONES proprie sunt, Prat.

PRAEDONES in petitione hereditatis accipiuntur, Briss.

PRAEDONIUS, a, Hot.

PRAEESSE iurisdictioni et tribunali accipimus de magistratibus, Briss.

PRAEESSE, verbum est proprium Iurisconsultorum,


page 2155, image: s1078

Hot. Prat.

PRAEESSE proninciis dicuntur, Briss.

PRAEFATA iura

PRAEFATIO pro prooemio. Briss.

PRAEFATIO, id quod proloquimur antequam ad rem veniamus. Spiegl.

PRAEFATIO id erat in pactorum formulis, Prat.

PRAEFECTI fisci. In Pandectis fiscus et aerarium, Spieg.

PRAEFECTIANI ab Imp. Cuiac. Prat.

PRAEFECTORIUS vir l. Prat.

PRAEFECTUS Aegypti

PRAEFECTI aerarii primum ab Augusto instituti sunt:


page 2156

Prat.

PRAEFECTUS annonae magistratus fuit extraordinarius, Prat.

PRAEFECTUS Augustalis, Prat.

PRAEFECTOS fabrorum ita pompon.

PRAEFECTUS praetorio translata in unius dominatum Repub.


page 2157, image: s1079

Prat. Briss.

PRAEFECTUM praetorio

PRAEFECTV, vigilum non est magistratus

PRAEFECTUS vigilum institutus est ab Augusto:


page 2158

Hot. Prat.

PRAEFECTI urbis triplicem tationem tradit Hotomanuus,


page 2159, image: s1080

Hot. Prat.

PRAEFECTUS Aegypti,


page 2160

Cuiac.

PRAEFECTUS Aegypti non prius deponit praefecturam et imperium


page 2161, image: s1081

PRAEFECTURAE nomine significatur praefectura urbis Romae

PRAEFECTURAE eae appellantur in Italia, Hot.

PRAEFECTURAE dicebantur oppida quaedam Italiae, Hot.

PRAEFERE diem, Cuiac.

PRAEFERRI dicitur creditor qui ex bonis communis debitoris

Praeferti id est anteferti.

PRAEFICAE mulieres olim erant.


page 2162

PRAEFICFRE, id est rei cuilibet seu muneri praeponere.

PRAEFINIRE id est praescribere

PRAEFINITIO. Si cum praefinitione annorum legatum fuerit.

PRAEFIXUM praeclusum. Hot.

PRAEFOCARE, spiritum faucibus claudere.

PRAEFURNIUM, os patens fornacis

PRAEGNANS, quae etiam occupata est in generando, Spieg. Cuiac.

PRAEGNANTES clausulae sunt Iurisperitis ut nunc censentur, Prat.

PRAEGNATIO, est tempus quo femina praegnans est. Spieg.

PRAEGRAVARE, id est

PRAEGRAVARI verbo Iustin. Prat.

PRAEGUSTATOR, Quaere Credent arium.

PRAEIUDICARE, ICti dicunt, Prat.

PRAEIUDICIALES actiones dicuntur ex eo quod plerumque prae


page 2163, image: s1082

PRAEIUDICIALIS mulcta dicta esse videtur quod pro peter praeiudicium,

PRAEIUDICIUM dicitur, Briss.

PRAEIUDICIUM varia significat.

PRAEIUDICIUM itrogare et emolumentum adferre

PRAEIUDICIUM etiam appellatur quaestio


page 2164

controversa, Briss.

PRAEIUDI???UM non est res iudicata:

PRAEIURATIO et praeiurare dicebatur antiquis, Turneb. Prat.

PRAELATUS dies dicitur a [Orig: à] MOdestino in l. si a [Orig: à] ebitore 28 ff. de fa sis, Hot.

PRAELATI qui dicantur vide c. quae in ecolesiarum. Prat.

PRAELATI nomine intelligitur ecclesia

PRAELATURA est prioratus, Prat.

PRAELEGARE, est uni alicui ex haere dibus praeter partem hereditariam legare,


page 2165, image: s1083

Hot.

PRAELEGARE dotem maritus dicitur, Prat. Hot.

PRAELEGATA, et per praeceptionem data eadem sunt

PRAELEGATIONES pro praelegatis in l. 1. Briss.

PRAELIUM. Vide

PRAELUM in l. 19. Briss.

PRAEMATURE, id est,

PRAEMATURUM quod necdum maturum est, Nebriss.

PRAEMTUM, quod remunerandi causa datur.

PRAEPARASSE lite [Orig: lité] quis videatur, Spieg.

PRAEPONERE est alicui rei praeficere. l. 23.

PRAEPOSITI dicuntur sub rub. Cuiac. Prat.

PRAEPOSITIO diei et consulis communis omnis satio nis est, Spieg. Prat.

PRAEPOSITURA appellatur praepositorum munus

PRAEPOSITURAM autem civile et personale esse mu nus Imp. Prat.

PRAEPOSITUS, militaris officii vocabulum fuisse sub posteriorib.

PRAEPOSITORUM appellatio generalis est, Cuiac.

PRAEPOSITI et tribuni scholarum haec habent


page 2166

beneficia, Cuiac.

PRAEPOSITI in Romana militia dicebantur, Prat.

PRAEPOSITI laborum sunt qui magno illi vexillo erant praepositi, Coiac. Cuiac.

PRAEPOSITUS Ecclesiasticus Latine dicitur qui a [Orig: à] Graecis oeconomus: Prat.

PRAEPOSTERAE stipulationes dicuntur,


page 2167, image: s1084

Prat.

PRAEPOSTHRA petitio

PRAEPOSTERUM dicitur quod in ordine converso et turbato. Briss.

PRAERIPERE, interdum est proripere.

Praeripece alias est praeoccupare. Briss.

PRAEROGARE, sicut et Erogare, Prat.

PRAEROGATIVA, pro iure quodam praecipuo

PRAEROGATIVAM iustorum comitiorum volebant esse Roman

PRAES, vide supra praedes.

PRAESRYTER idem olim quod Episcopus:


page 2168

PRAESCRIBERE est aliquid ante seribere.


page 2169, image: s1085

PRAESCRIBERE, alias significat excipere

PRAESCRIBI id est exceptio obici.

PRAESCRIPTIO est legitima diffinitio temporis, Prat.

PRAESCRIPTIO exceptionem significat qua reus agentem accusamemve repellit ac summovet. Briss.

PRAESCRIPTIONIS verbum frequentissime pro exceptione accipitur


page 2170

PRAESCRIPTIO quoque pro usucapione sumitur.

PRAESCRIPTIO et consuetudo differunt.

PRAESCRIPTIO 30. Prat.

PRAESCRIPTIONES qui distinxete in favorabiles, Prat.

PRAESCRIPTIS verbis actionem Dd. varie definiunt. Cuiac.


page 2171, image: s1086

Cuiac.

PRAESCRIPTIS verbis actio cur dicatur inter Interpp. Cuiac. Hot. Hot. Hot.

PRAESCRIPTIS verbis actio, Cuiac.


page 2172

PRAESCRIPTIS verbis actiones omnes descendunt ex conventione, Cuiac.

PRAESCRIPTIS verbis, Old.

PRAESCRIPTIS verbis persecutiones ex contractibus innominatis appellantur quia duntaxat agitur ad id, Old.

PRAESENS, verbum, Spieg.

PRAESENS cum de iudiciis agitur dicitur, Hot.

PRAESENS ea res dicitur, Cuiac.

PRAESENS et in diem opponuntur. Briss.

PRAESENTIS cemporis verbum aliquando ad praeteritum refenri Pompon.


page 2173, image: s1087

PRAESENS interdum idem valet quod purum: Briss.

PRAESENS obligatio est pura. Cuiac.

PRAESENS tempus et futurum opponuntur.

PRAESENTALES magistir militum, Briss.

PRAESENTEM varie accipi Bartolus refert in l. diem. Prat.

PRAESENTEM ae momentariam curam iniungete

PRAESENTIA an hibeatur pro consensu

PRAESENTIA elegantem haber phrasin in l. de aetate


page 2174

§. Celsus. Prat.

PRAESENTIAM sui facere, Briss.

PRAESENTIA, proprie ad corpus refertur. Old. Prat.

PRAESERTIM significat praecipue

PRAESERTIM (ut et maxime) interdum sic accipitur

PRAESES is apud Ulp. est tit. de offic. Praesidis, Nebriss. Cuiac.

PRAESES. Nomen praesidis generale est.


page 2175, image: s1088

Cuiac.

PRAESES provinciae in specie etiam capitur


page 2176

PRAESIDALIS iussio quae a [Orig: à] praeside provinciae proficiscitur. Briss.

PRAESIDIUM quamquam proprie aux

PRAESIDUM appellatione in Nou. Iustin. 8. Cuiac.

PRAESTARE, est prohibere, Spieg.

PRAESTARE est satisfacere

PRAESTARE, dicta promissave implere, Prat.

PRAESTARE operas

PRAESTARE quoque mandare et cedere actiones significat. Briss.

PRAESTARE aliquem est praedem esse pro aliquo, Prat.

PRAESTARE culpam

PRAESTARE nihil debeo

PRAESTARI oportere. Spieg.

PRAESTAT, pro melius est.

PRAESTATIO, pro solutione.

PRAESTATIO. paul. de leg. 3. Spieg.

PRAESTATIONES etiam vocantur

PRAESTATVIRI, et praestituiri,


page 2177, image: s1089

Hot.

PRAESTIGIUM, quod praestringit aciem oculorum.

PRAESTITVERE, i. praescribete

PRAESTO, id est, Spieg.

PRAESULTATOR dicebatur, Turneb.

PRAESUMERE, pro prius sumere

PRABSUMBRE alias accipitur pro nudo facto prius aliquid sumere. Prat.

PRAESUMERE alias significat praeoccupare apud Rhecores, Prat.

PRAESUMERE alias pro putare ponitur, Prat.

PRAESUMERE alias denique accipitur pro praesagire, Prat.

PRAESUMPTIO est coniectura seu divinatio in rebus dubiis, Old. Cuiac. Old.


page 2178

Got.

PRAESUMPTIO est quadruplex:


page 2179, image: s1090

PRAESUMIMUS super incerto: Cuiac.

PRAESUMPTA opinio est, Spieg.

PRAESUMPTA voluntas domini, Spieg.

PRAESUMTTIO nonnumquam habetur pro certa probatione: Spieg.

PRAESUMPTIONUM cognitio censura magis,


page 2180

Old.

PRAETENDERE, obtendete

PRAETER dictio quandoque excludit l equitii. Prat.

PRAETEREA, praeter haec quae dicta sunt.

PRAETEREA, in fine clausulae a [Orig: à] Modestino.

PRAETERIRE, silentio praetermittere est.

PRAETERIISSE annus diesve dicitur

PRAETERITI liberi dicuntur, Briss. Cuiac.

PRAETERITI a [Orig: à] matre pro exheredatis habentur: Cuiac.

PRAETERITI senatores quondam in opprobrio non erant. Hot. Got.

PRAETERITO futurum contineri constat, Prat.

PRAETERMITTERE causam testamenti quid sit, Prat.

PRAETERMITTERE, id est

PRAETEXTA est genus vestis,


page 2181, image: s1091

Old. Prat.

PRAETEXTAm togam eam intelligebant veteres

PRAETEXTATA verba a [Orig: à] Sexto libro 17.


page 2182

PRAETEXTATUM assectari, Spieg.

PRAETEXTUS quartae inflecionis, Spieg.

PRAETOR dictus


page 2185, image: s1093

PRAETOREM Iutisconsulti proconsulem saepe vocant, Prat.

PRAETOR apud Paulum 1. Prat.

PRAETOR fideicomm. Prat.

PRAETOR fiscalis ab Imperatore Nerva creatus est

PRAETOR peregrinus,


page 2186

Hot. Prat.

PRAETORES provinciales creati sunt circa ann. 519. Hot. Prat.


page 2187, image: s1094

PRAETOR tutelaris primum a [Orig: à] M. Antonino philosopho creatus est. Prat.

PRAETOR urbanus, Spieg.

PRAETORES militares, Briss.

PRAETURA onus fuit senatorium, Cuiac.

PRAETORIA in constitutionibus intelliguntur domus magnificae praesidum iudicumve causa in urbib. Briss.

PRAETORIUM ideo Imperatoria domus dicta est

PRAETORIA cohors dicta fuit,


page 2188

Old.

PRAETORIA porta in castris erat, Prat.

PRAETORIAE actiones sunt, Spieg.

PRAETORIAE actiones non plus anno vixerunt

PRAETORIAE stipulationes sunt, Briss.

PRAETORIARUM stipulationum tres videntur esse spec. es: Old.

PRAETORIS cognitio, Spieg.

PRAETORIUM ius est quod praetores introduxerunt adiuvandi

PRAETORIUS is dicebatur, Spieg.

PRAETORIUS tutor:

FRAEVALENTIA, praestantia, Hot.

PRAEVALERE dicitur

PRAEVARICARI verbum dupliciter accipitur in iure ciulili.


page 2189, image: s1095

PRAEVARICARI est vera crimina abscondere l. 1.


page 2190

Briss.

PRAEVARICATIO est ab officii sui praescriptione deflectio atque alteratio, Cuiac. Hot.

PRAEVARICATOR opponitur vero accu atori. Cuiac. Prat.

PRAEVARICATORES eos appellamus, Hot.

PRAEVENIRE, interdum occupare est:

PRAEVENTIO dicitur, Prat.

PRAGMATICAE sanctiones apud Imp. Anastasium in l. omnes 6. Hot.


page 2191, image: s1096

Got.

PRAGMATICA ab annotatione differt hoc modo: Cuiac.

PRAGMATICA est illa constitutio, Briss.

PRAGMATICI, erant homines quidam forensis professionis, Hot.

PRAGMATICARII sunt, Cuiac.

PRASINUS color dicitur viridis, Got.


page 2192

PRATUM est, Prat.

PRAVUM et tectum contratia sunt.

PRECARIA, quae et ad precatium concessio dicitur, Cuiac. Cuiac.

PRECARIA seu precativa verba appellantur, Briss.


page 2193, image: s1097

Briss.

PRECARIUM est, Hot. Prat. Cuiac.

PRECARTO rogare, Briss.

PRECATOR, qui pro altero intercedit, Spieg.

PERCES passim in Const. imp. prolibellis supplicibus sive postulatis ponuntur l. 2. Prat.

PRECES fundere, Briss.

PRETIA rerum non ex affectu sed communiter statui debent, Goedd.


page 2194

PRETIA forensia interpretatur Got.

PRETII modicitas ea intelligenda est

PRETII haec sunt adiuncta

PRETIOSUS dicitur

PRETIOSIOR facta res dicitur, Briss.

PRETIOSUM et vile adversantur.

PRETIO depravatus, Spieg.

PRETIOSISIIMAS picturas licet habere in pariete communi. Spieg.

PRETIUM id appellari Varro auctor est, Spieg.

PRETIUM facere dicitur, Briss.

PRECIUM formale apud Ulpian.

PRECIUM inflctum apud Iulianum in l. ex facto. Spieg.

PRECIUM proprie est, Briss.

PRETIUM ad emptionis substantiam pertinet

PRECIUM a [Orig: à] re discernitur quod illud sit in numerata pecunia.


page 2195, image: s1098

Got.

PRECIUM succedit in locum rei. Vide Goedd.

PRECIUM minus videtur esse

PRIDEM, de longiori tempore dicitur. Prat.

PRIDIE semper accusativo iungitur.

PRIDIE, id est

PRIMA fronte

PRIMAS ptoprie patriarcha c. 1 et 2.Prat.

PRIMAE tabulae paternae accipiendae sunt in quibus pater sibi heredem instituit: Briss.

PRIMATES dicti sunt

PRIMATUS, ipsa auctoritas primatum.

PRIMICERIUM, primikh/rien in Nov. 8. Prat. Briss.

PRIMICERIUS mensorum l. unic.

PRIMICERIUS adiutor l. fin. C. de offic. praefecti utbi.


page 2196

Prat.

PRIMICERIUS in c. unic. Cuiac.

PRIMIPILUS quis sit eiusque centuriomagna controversia est:


page 2197, image: s1099

Cuiac.

PRIMIPILATUS singularia ergo sunt: Cuiac.

PRIMIPILATUS commoda sunt salatia, Cuiac.

PRIMIPILARIS qui primipili.


page 2198

Briss.

PRIMISCRINIUS in l. vit. C. de muner. Cuiac.

PRIMITIAE. Primitiae dicuntur proprie primi fructus ex agro suscepti

PRIMITIAE in conciliis appellantur a)parxai\ to=u w(ri/wn kar pw=n a [Orig: à] divo paulo a)kroqi/kia. Prat. Cuiac.

PRIMOCHIRIUS Lege

PRIMOGENITURA est ius prioris aetatis honorificum et utile

PRIMOGENITURA, ius, Prat.

PRIMOGENITUM vocat dacta scriptura

PRIMOGENITUS regis. Spieg.

PRIMORES, pro optimatibus Modest. Spieg.

PRIMO gradu scriptos accipere debemus omnes


page 2199, image: s1100

PRIMORDIUM quasi primordium gerendorum bonorum l. 1.

PRIMUS curiae dicebatur in curiis civitatum, Prat.

PRIMUS haeres dicitur, qui primo gradu scriptus est. Prat. Briss.

PRIMUS ordinis advocatorum dicitur in leg. iubemus

PRINCEPS a [Orig: à] Deo ipso constitutus est. Old. Prat.

PRINCEPS dicitur

PRINCEPS, est lex animata in terris.


page 2200

PRINCEPS. Graeci principem a)/rxon ta, a)po\ th=s2 ar)xh=s2, vel para\ to\ ar)/xesqai,

PRINCEPS, id est

PRINCEPS lege conventionis et contractus obligatur

PRINCEPS delict, Hot. Prat.

PRINCEPS est solutus legibus, Old. Prat.

PRINCEPS iustus, Alcia. Spieg.

PRINCEPS nullo alio a [Orig: à] populo distat, Cuiac.

PRINCIPALE opponitur accessioni.

PRINCIPALES constitutiones appellantur, Briss.

PRINCIPALIS, in l. meminimus.


page 2201, image: s1101

Cuiac.

PRINCIPALIS providentia in l. 22. Briss. Briss.

PRINCIPALES sunt decurionum primi, Cuiac.

PRINCIPALES civitatum et curiarum. Briss.

PRINCIPALES viri pro primis et praecipuis apud Pomp.


page 2202

PRINCIPALI, Vel pontificali auctoritate compelli, Spieg.

PRINCIPALIA tescripta

PRINCIPALITER, modo pro eo ut principem decet. Spieg.

PRINCIPALITER, valet directo in §. Briss. Prat.

PRINCIPATUS honor, Cuiac.

PRINCIPEM civitatis interpretatur Modest. Spieg.

PRINCIPES et Magistratus diligenter inquirere decet, Old. Prat.

PRINCIPES nostri intet subditos, Old. Prat.

PRINCIPES peccare, Old. Prat.

PRINCIPES, praecipue apud Hispanos appellantur regum primogeniti, Spieg.

PRINCIPIA in castris dicebantur quibus principes castra metabantur, Prat.

PRINCIPIUM, initium alicuius tei. Caius: Spieg.

PRINCIPUM benesicia haec sunt,


page 2203, image: s1102

Cuiac.

PRIOR est quem alius sequitur.

PRIOR causa

PRIOR sententia pro potiore l. Claudius.

PRIORES creditores.

PRISCUM Iabolenum in Africam et Sytiam cum aliquo imperio profectum ex eo conicio quod Iulian. Briss.

PRIVATA crimina quae sint.

PRIVATA Iudicia

PRIVATAE dicuntur res quae sunt singulorum, Briss.

PRIVATAE viae dupliciter accipi possunt:

PRIVATI futuri sunt, Spieg.


page 2204

PRIVATIM, interdum pro eo quod vugo dicitur

PRIVATIANI sive largitionales dicuntur apparitores comitum

PRIVATUS verbum est e)k tw=n pro/s2 ti,


page 2205, image: s1103

Hot.

PRIVATUS est, Prat.

PRIVATUS contractus, Prat.

PRIVATUS locus quis sit, Prat.

PRIVATUM Tr. bonianus in C. Theodosii, Cuiac.

PRIVATUM opponitur communi.

PRIVATUM et publ: Briss.

PRIVIGNA non solum ea mihi inteilligitur, Hot.

PRIVIGNUS dictus

PRIVIGNUS, ex marito uxoris natus filius

PRIVIGNUS uxoris meae filius ex alio viro natus. Briss.

PRIVILEGIARIUS ist appellatur, Nebriss.

PRIVILEGIA, sunt russa populi aut legis rogante magi straut, Prat.

PRIVILEGIA propter aliquam utilitatem concedenda sunt.


page 2206

Old. Prat.

PRIVIIEGIUM, antiquo vetbo, Old.

PRIVILEGII causa cessante, Tiraq. Prat.

PRIVILEGIUM neque nimis stricte neque nimis large oportet interpretari, Prat.

PRIVILEGIUM duplex est:

PRIVILEGIUM est ius,


page 2207, image: s1104

Old. Prat.

PRIVILEGIUM sumitur pro extraordinario quodam auxilio

PRIVILEGIUM quoque praelationem et praerogativam quandam significat, Briss.

PRIUS, quot modis sumatur

PRO, praepositio. Spieg.

PRO cum ablativo Iurisconsulti coniungunt, Hot. Old.

PRO praepositio,


page 2208

Prat. Briss.

PRO, id est, Briss.

PRO quandoque vicis nota est ut protutor, Spieg. Prat.

PRO iunctum verbo, Prat.

PRO adiudicato possidet is, Hot. Prat.

PRO aliquo stare defendere aliquem, Spieg.

PRO cesso possi let is, Hot. Prat.

PRO Debeitoribus

PRO derelicto possidet, Hot. Prat.

PRO diviso, Hot. Prat.

PRO domino, ???


page 2209, image: s1105

Hot. Prat.

PRO donato possidet is, Prat.

PRO dote possidet, Hot. Prat.

PRO emptore, Hot. Prat.

PRO emptore possidet, Hot.

PRO eo ac, Spieg.

PRO sideicommisso possidet, Hot. Prat.

PRO herede gerere videtur is, Hot. Prat.

PRO herede gerere, Hot. Prat.

PRO herede gerere quis videtur, Hot. Prat.

PRO herede gerit, Hot.

PRO herede geritio.


page 2210

PRO herede bifariam accipitur in iure. Prat.

PRO herede possidiere dicitur, Hot.

PRO herede possidet, Hot. Prat.

PRO herede possidere, Old.

PRO indiviso

PRO indiviso et certa pars opponuntur,


page 2211, image: s1106

Hot. Prat.

PRO legato possidet, Hot. Prat.

PRO noxae dedito possidet, Hot. Prat.

PRO parte virili, Spieg.

PRO patre familias agere. Hot.

PRO possessore possidere Ulp. dicit praedonem:

PRO possessore bona side, Hot. Prat.

PRO rata parte, Prat.

PRO rata pstrimonii,


page 2212

Prat.

PRO rostris schema est seu figura loquendi, Prat.

PRO soluto possidet, Hot. Prat.

PRO suo

PRO suo possidere proprie dicitur is, Hot. Prat.

PRO transacto possidet is, Hot. Prat.

PRO tribunali, Spieg.

PRO tutore negotia gerit, Prat.

*proai/resis2 liberae voluntatis decretum


page 2213, image: s1107

PROACORUS Dorica ratione

PROAMITA est proavi soror

PROASTIA, sic enim scribendum, Prat.

PROBABILE est

PROBARE vulgata signisicatione, Briss.

PROBARE nomen

PROBRE, pro laudare, Prat.

PROBARE item pro rem experiri et tentare, Spieg.

PROBARI fideiussoresdicuntur, Briss. Prat.

PROBATA sarta tecta dicuntur, Hot. Prat.

PROBARE dictum est a [Orig: à] probo:


page 2214

PROBATIO est rei dubiae per argumenta ostensie.

PROBATIONIS appellatione perfecta tatum ac plena, Goedd.

PROBATIO adeo est de substantia iudicii

PROBATIO a [Orig: à] praesumptione differt: Got.

PROBATIONIS materia sunt iuris et facti quaestiones, Hot. Goedd.

PROBANDI onus actori potissimum incumbit


page 2215, image: s1108

PROEATIONES tam Actoris quam rei certae debent esse et liquidae

PROBATIONUM in iure licet vatiae sint species

PROBATIONES, Dura.


page 2216

PROBATIONEM recentiores dividunt in plenam et semiplenam. Old. Goedd.


page 2217, image: s1109

Old. Old.


page 2218

PROBATIO semiplena est, Old.


page 2219, image: s1110

Old. Goedd.

PROBATAE castitatis dicitur

PROBATI sunt qui bene possunt docere.

PROBATIO probata

PROBATIO numquam satisfaceret advetsatio, Prat.

PROBATIONES de domo. Spieg.

PROBATIONES luce clariores requiri. Spieg.

PROBATIONIS usum propter causas in iudicio controversas institutum esse apparet, Old. Prat.

PROBATIONI admovere olim Romani dicebant argumentis cumulatim appositis adversarium ita premere, Old.

PROBATIORIA dokimasi/ai vel su/mbola in Impp. Briss. Cuiac.

PROBATIORIAE dicuncur literae

PROBE, bene, Briss.

PROBI, velut proh bi, Spieg.

PROBI nummi et reptobi adversantur. Briss.

PROBITAS multitudini invisa.


page 2220

Old. Prat.

PROBARE est probrum obicere, Goedd.

PROBRUM et opprobrim non sunt ipsum delictum, Spieg.

PROBRUM et opprobrium non ipsum est delictum, Hot. Prat.

PROCEDERE in causa de plano, Prat.

PROCEDERE stipendia militibus

PROCEDENTE tempore, Prat.

PROCEDERE, id est progredi

PROCEDIT, verbum est Iurisconsultis usitatum: Hot.

PROCERES Chartarum appellari putat Connanus

PROCERES vacantes

PROCESSIO. Consularitas est honorariorum. Cuiac.


page 2221, image: s1111

PROCESSUM pro auctibus Pomponius usurpasse vide videtur in pl. leg. 2. Spieg.

PROCESSUS iudiciartius, Spieg.

PROCESSUS iudicii, Old. Prat.

PROCESSUS transuect ones equitum, Hot.

PROCESSUS viri, Spieg.

PROCESUS. Lege

PROCHIROS vocant eos scribas, Spieg.

PROCHODOCHIUM domus in qua mendici suscipiuntur et inopes

PROCINCTUM restamentum appellatur a [Orig: à] Iustiniano in §. 1.


page 2222

Hot. Hot. Prat.

PROCITARE veteres dixisse pro cocitare et pro ducere scribit Festus:

PROCITUM dicebatur testamentum

PROCLAMARE in libettatem, Briss.

PROCLAMARE in liebertatem vel ad libetratem.

PROCLIVE, id est, Briss.

PROCLIVIUS est

PROCONSUL. Valla lib. 4.


page 2223, image: s1112

Briss.

PROCREARE, libetis operam dare.

PROCUBITORES, qui noctu custodiae causa

PROCULUM inter cognomina eum dicunt, Hot.

PROCULUS in lege non amplius. Briss.

PROCULI et Sabini discordia.

PROCURATIO. administratio. Hot. Prat.

PROCURATIO etiam est sacri sicium

PROCURATIOR est

PROCURATORUM autem varia sunt genera.


page 2224

Briss.

PROCURATOR a [Orig: à] negotiorum gestore quomodo differat

PROCUTATOR ab institore quo modo differat

PROCURATOR tuus intelligitur. Hot.

PROCURATOR voluntarius est, Cuiac.

PROCURATOR ad omne negotium ist est,


page 2225, image: s1113

Hot.

PROCUTATOR negotiorum recte pacisc tur, Cuiac.

PROCURATOR ad partem negotii

PROCURATOR ab res administrandas ist dicitur, Hot.

PROCURATOR Caesaris dictus, alcia. Spieg.

PROCURATOR Caesatis ab Augnsto primum institutus est,


page 2226

Prat.

PROCURATORES fisci primo Augustus, Cuiac. Briss. Prat.

PROCURATOR in rem suam datus dicitur, Briss. Prat.

PROCURATOR invitus non solet dari, Spieg.

PROCURATOR metallorum.

PROCURATOR Rei pub. Briss. Prat.

PROCURATOR totorum bonorum

PROCURATOR et advocatus differunt:


page 2227, image: s1114

PROCUTATOR item et cognitor differunt.

PROCURATORIAE exceptiones vocantur, Briss. Prat.

PRODERE, i. detegere et indicare. Briss.

PRODERE, i. constituere, Briss.

PRODERE Causam et accusare inter se differunt.

PRODERE pro remittere, Prat.

PRODERE fidem

PRODERE legem dicitur, Prat.

PRODICTATOR propter Consulum absentiam


page 2228

nonnumquam creatus est. Prat.

PRODIGA neutro genere numero multitudinis in l. quaecumque SC. de sid. Prat. Cuiac.

PRODIGERE pro consumere apud Modestim. Prat.

PRODIGI, inquit Cicero libro z. offic. Prat.

PRODIGI et furiosi d fferunt: Spieg. Prat.

PRODIGI consen sus non est omnino nullus

PRODIGIA, Festo auctore, Prat.

PRODIGUS est, Briss. Prat.

PRODITOR variis modis dicitur.


page 2229, image: s1115

PRODVERE adversarium ad album, Hot.

PRODUCERE obligationem, Hot.

PRODUCI in ius, Briss. Prat.

PRODUCTORES a [Orig: à] Lenonibus differunt. Cuiac.

PROFANUM Varroni lib.


page 2230

Briss.

PROFANUS locus opponitur religioso. Briss.

PROFARI, proprie dicuntur fatidici, Hot. Prat.

PROFECTA res a [Orig: à] me adte etiam tunc videtur, Spieg. Prat.

PROFECTITIA dos, Old.

PROFECTITIUM peculium:

PROFERRE interdum signisicat edere et palam facere, Briss.

PROFERRE, Iuri???consuitis est, Old.

PROFERRE etiam est diem productam prorogare, Prat.

PROFERE et differre inter se differunt. Alcia. Cuiac.

PROFERRE. i. pronuntiare sententiam.

PROFESSIO argentariorum dicitur, Prat.

PROFESSIO. interrogata responsio

PROFESSIO, sponsio, Prat.

PROFESSORES. et scholasticos omnes


page 2231, image: s1116

PROFESSORES iuris, Spieg.

PROFESSORES optimi iustitiae et rei publicae ministri esse debent. Old.

PROFESSORIBUS atque veris bonarum literarum stu diosis quicquid tribuitur, Old.

PROFESSORIS boni officium est, Old.

PROFESTI dies. Spieg.

PROFESTUM facere, Prat.

PROFICERE, prodesse. Spieg.

PROFICISCITUR pecunia. Spieg. Prat.

PROFITEOR te non teneri, Spieg.

PROFITERI, cum agitur in remilitari

PROFITERI censum dicebantur, Briss. Prat.

PROFITERI, est publice et apud acta aliquid ultor denuntiare

PROFITERI artem vulgatum est.


page 2232

Briss.

PROFITERI merces apud publicanos, Briss. Prat.

PROFITERI etiam in l. 3. § penult. Briss. Prat.

PROFITERI indicium in l. 1. Briss. Prat.

PROFITERI natales dicebantur parentes, Hot. Prat.

PROFITERI etiam est in contione publice dato nomi ne voluntatem suam de aliquo magistratus populi suffragio obtinendo declarare

PROFLIGARE tributa Graeci a)paitei=n vertunt, Prat.

PROFLVERE aqua ex fonte.

PROFUGUS, inquit Servius,


page 2233, image: s1117

Spieg.

PROFUGIUM actus ipse transfugiendi ad hostes, Cuiac Prat.

PROGNATUS prognatave:

PROGENER. Sueton. Briss.

PROGENERUM appellat avuslneptis suae virum

PROGNATUS, pro natus, Spieg.

PROCONI. Lege

*pro/gramma, Programma, Prat.

PROHEDRI, dicebantur quasi Praesides, Prat.

PRCHIEERE iniuria tenuiores. Spieg.

PROHIBET uti frui, Briss.

PROHIBITUM una via, Goedd.

PROHIBITUS muneribus dicitur is

PROIECTUM et protectum,


page 2234

Old.

PROIECTUM Nonius Marcellus interpretatur longe iactum et extensum:.

PROIECTURAS dici, Hot.

PROIICIENDI seruitus ius est, Got.

PROINDE pro perinde.

PROLATIS, i. productis testibus.

PROLETARIUS in duodecim tabulis pro inope et nullis facultatib. Goedd.

PROLIXAE ???tatis homines.


page 2235, image: s1118

PROLYTAE, prolu/tai dicebantur, Hot.

PROMAGISTER, Solet etiam

PROMATERTERA proaviae foror. Old.

PROMERCALES vestes, Spieg.

PROMERCALIA dicuntur, Spieg.

PROMERCII causa habeti dicuntur quae in hoc habentur ut veneant.Briss.

PROMERCIUM dicitur ea ratione, Hot.

PROMISCUMAE conditones

PROMISSIO deserta, Alcia.


page 2236

Alcia.

PROMISSIO stipulatio etiam est l. 1. r. C. de vusur. Alcia. Spieg.

PROMISSIONIS signisicatio tam tacitam quam expressam responsionem complectens, Goedd.

PROMISSIO de contrahendo non est contractus ille qui promittitur

PROMISSIO impossibilis censetur illa quae anteriorem ita sequitur et excedit, Goedd.

PROMISSIO de vendendo differt a [Orig: à] venditione ipsa:

PROMISSIOR appellatur qui stipulanti spopondit.

PROMISSOR interdum dicitur stipulator.


page 2237, image: s1119

PROMISSORES plures quam unum habere consultius est

PROMITTERE ponitur pro repromittere in l. 8.

PROMITTERE et pollicitari quomodo differant

PROMITTERE, facere securum ad sensum prudentis, Old.

PROMITTERE, rem habere licere, Spieg.

PROMNESTRIA. Vide infr.

PROMPTVARIUM, cella est in quam reponuntur edulia, Nebriss. Prat.

PROMULGARE est quasi provulgare

PROMULGATAE elges. recte olim in aerarium agebantur ac diligenter custodiebantur. Old. Prat.

PROMULSIDATIA vasa, Hot. Got.

PROMULSIDE autem Grammatici notari potionem annotant convivis loco mulsi ad excitandam cibi aviditatem exhiberi solitam:

PROMUTVUM pro/xreia praerogata pecumia, Cuiac. Got.


page 2238

PRONEPOS, est silius nepotis.

PRONIOR esse debet praetor.

PRONUBA, quae nuptiis celebrandis prae est ex parte uxoris, Got.

PRONUBUS annulus dicitur, Spieg. Prat. Got.

PRONUNTIARE palam et apette exprimere est l. 11. Briss.

PRONUNTIARE proprie dicimur, Prat.

PRONUNTIARE praeterea sententiam ferre signisicat l. 39. Briss.

PRONUNTIARE etiam in scena actores dicuntur l. 1. Briss. Prat.

PRONUNCIARE et statuere dicuntur ii

PRONUNTIARE, quod est in 12. Hot.

PRONUNTIATUM, inquit Ulpianus, Hot. Prat.

PRONUNTIATUM, Dialecticis est plena atque perfecta verborum sententia

PRONURUS Nurus appellatione

PROPAGARI, exten di, Prat.

PROPAGARI arbitria, Old. Spieg.


page 2239, image: s1120

PROPATRVUS, frater est proavi:

PROPE, est genus, loquendi pudorem assirmantis, Hot.

PROPE, pro quasi

PROPE futtum, est l. insiciatio.

PROPE an denotet temporis intervallum, Prat.

PROPE dicitur locus

PROPE finem triennii, Prat.

PROPENSUM signisicat quod dicimus Valde inclinatum l. 2.

*propetw=s2 l. 13. Briss. Prat.

PROPINQUI, id est affinis, Spieg.

PROPINQUI fines, Spieg.

PROPIOR sobrino, propior sobrina sunt, Hot.

PROPIUS verbo ICti utuntur pro magis est. Briss.

PROPIUS sobrinis. Hot. Prat.

PROPIUS sobrino mibi est consobrini mei silius, Hot. Prat.

PROPIUS tempus et longius opponuntur. Briss.

*prophlaki/z sqai apud Demosthenem in l. 16. Hot. Prat.

PROPOLA, prima correp a, propw/lhs2 Grzecis est,


page 2240

Prat.

PROPONERE stipulationes dicitur praetor eas, Briss.

PROPONERE edicto fraudem

PROPNERE Actoris est: Spieg.

PROPONI dicebantur

PROPONI etiam a [Orig: à] Iurisconsultis dicuntur, Briss.

PROPONI etiam dicebantur, Briss.

PROPORTIO Geometrica, Hot.

PROPOSITUM dicitur quod mente statutum

PROPOSITUM, id est, Briss.

PROPRAETORES et proconsules quinam fuerint, Hot.


page 2244, image: s1122

Prat.

PROPRIA commoda dicuntur non tantum sua, Got.

PROPRIA causa et aliena opponuntur in leg. 1.

PROPRIA causa quae sit, Briss.

PROPRIA res quae sit, Spieg.

PROPRIA lis dicitur procuratoris in rem suam datil.

PROPRIAE, pro specialiter in l. 2. Briss. Prat.

PROPRIETARIUS proprietatis dominus in l. Prat.

PROPRIETAS proprie est ius

PROPRIETAS vocabulum est a [Orig: à] lurisconsultis distinguendorum definiendorumque dominiorum causa consictum.


page 2245, image: s1123

Hot. Prat.

PROPRIETAS et dominium quomodo differant

PROPRIETATEM Caius apellat id, Spieg. Prat.

PROPRIETAS et ususfructus

PROPRIETATIS nudae nomine, Spieg.

PROPRIO iure plus sibi datum iri debere, Spieg.

PROPRIO nomine, Briss.

PROPRIUM a [Orig: à] Latinis vocatur peculiare

PROPRIUM est suum cniusque, Briss.

PROPRIUM sive proprietas dicitur,


page 2246

Prat.

PROPTER res universas, Spieg.

PROPUDIOSISSIMA. dicitur Contaminatissima

PROPUDIUM, rem pudendam significat.

PROQUAESTOR, qui Quaestoria auctoritate accepta

PROQUIRITATA, verbum fuit 12.

PRORA, ea pars navis est, Spieg.

PRORETA, proora/ths2, Hot. Prat.

PROROGARE, proprie est populi rogati lege ac iussu proferre atque producere.

PROROGARI vulgo dicitur quod producitur. Hot. Prat.

PROROGARE, ante die erogare,


page 2247, image: s1124

Hot. Prat.

PROROGARE in edicto praetoris, Old.

PROROGARE sumptus litiganti

PROROGARE, modo diem proferre. Briss.

PROROGARE pro procurare.

PROROGATIO apud interpretes fori mutatio. Old. Prat.

*pro\s2 e)/pos, ad propositum.


page 2248

Hot. Prat.

PROSA numen et potestas ab iis feminis maxime colebatur

PROSCENIUM, locus ante scenam porrectus, Hot. Got. Alcia.

PROSCINDERE terram, Nebriss.

PROSCRIBERE est palam ac publice proposito libello significare. Briss.

PROSCRIBERE, aliquid per scripturam venale proponere, Spieg.

PROSCRIBI bona dicuntur, Hot.

PROSCRIPTIO Imperialis, Old.

PROSCRIPTIO autem dicitur damnatio, Old.

PROSCRIPTI dicuntur,


page 2249, image: s1125

Prat.

PROSCRIPTIO sit de futura auctione propositis libellis in celeberrimis locis ut Cic. ait pro Quintio.

PROSCRIPTIONES incurrere l. ult. Cod. Quae res vend. non poss. Sunt autem proscriptiones, Spieg.

PROSECTA. Exta cocta solebant prosecare

PROSECUTOR is dicitur, Prat.

PROSECUTOR i A

PROSILIRE ad munus. l. 7. C. de profess. Briss.

PROSOCER pater soceri.

PROSOCRUS mihi voxoris meae avia est

PROSPECTUS seruitute constituta id adquisitum viderur

PROSPECTUS et luminis seruitus in hoc quoque differunt, Prat.


page 2250

PROSTASIA, praefecturae cuiusdam genus.

PROSTATES, modo praesidem, Spieg.

PROSTITUTAE vicem sustinere, Spieg. Prat.

*prw=ta ta\ proo=ta lustinianus appellat primam pandectarum partem, Hot. Prat.

PROTECTORES et domesticos inter se differre

PRTECTUM quid sit


page 2251, image: s1126

PROTEGENDI ius est, Spieg.

PROTELARE litem, Spieg.

*prote/leia pro\s2 trl i)ga/mwn dwrea\ appellatur

PROTERVI, qui petulanter agunt, Spieg.

PROTERVIA est impudens et arrogans audacia

PROTERVITAS, inquit Calphurnius, Spieg.

PROTESTARI interdum idem saltem est

PROTESTATIO, est animi nostri declaratio, Prat.

PROTESTATIO facto contraria dicitur

PROTESTARI proprie dicimur

PRO testimonio vacillare

FROTHOMYSTAE sunt mistarum principes et antesignani.


page 2252

PROTHYRUM quid sit, Alcia. Goedd.

*proti/mhs1is2, id est, Hot. Hot. Prat.

PROTINUS id signisicat, Spieg.

PROTINUS dictio importat idem quod statim


page 2253, image: s1127

PROTOCOLLUM, quod breviter et succincte notatur a [Orig: à] tabellione, Spieg.

PROTOCOLLUM subitanea annotatio rei gestae, quasi prima rerum collectio.

PROTONOTARIUS, vocabulum vulgatum magis

PROTOPRAXIA, id est, Spieg.

*prootopraci/an qui habebat

PROTOSPATARIUS officium fuit in Constantinopolitana aula: Prat. Briss.

PROTOSTASIAE munus l. 8.Prat.

PROTUTELAE materialiteraccipiendo, Spieg.

PROTUTOR et Tutor differunt.


page 2254

PRO tutore negotia gerit, Briss.

PROVECTAE aetatis

PROVENTUS, qui modo fructus, Goedd.

PROVERBIUM, vuglo interpretantur probatum verbum: Spieg.

PROVIDENTIA, id est, Prat.

PROVIDERE legibus

PROVINCIAE quasi procul victae in quas mittebantur Proconsules Ius dicturi.


page 2256, image: s1128

Part.

PROVINCIARUM duplex divisio est: Hot.


page 2257, image: s1129

Prat.

In PROVINCIAE formam redigere aliudolim nihil erat, Prat.

PROVINCIAE liberari dicebantur cum statuebatur, Prat.

PROVINCIAE hodie aequiparatur quaelibet civitas, Prat.

PROVINCIA urbana dicebatur,


page 2258

Hot.

PROVINCIALEM aliquem an vero de provincia dicas

PROVINCIALES eos accipere debemus

PROVINCIALES, qui a [Orig: à] provinciis mittuntur in l. 35. Briss.

PROVINCIALES militiae eorum scilicet dicebant tur

PROVINCIALES res quae sint:

PROVISIO in iure promiscue pro electione sumitur, Tiraq.

PROVISIO, ait Prat. late patet:

PROVISIO hominis facit cessare legis provisionem

PROVOCARE verbum multas habere significationes

PROVOCATIO, id est appellatio:


page 2259, image: s1130

PROVOCARE iuste dicitur, Got.

PROUT, ver bum apud lCtos sumitur pro sicut, Spieg.

PROXENETA, inquit Cuiac. 11. obs. 18.

PROXENETICUM praemium est, Prat.

PROXENETICAE arthae, Prat.

PROXENETRIA dicitur conciliatrix nuptiarum, Prat.

*pro/cenoi erant in oppidis Graeciae, Prat.

PROXIMA causa quae dicatur, Spieg.

PROXIMIOR gtadu. Instit. de capit. dimin. §. penult.

PROXMIUS infanti est


page 2260

PROXIMI menses mortis, Spieg.

PROXIMI sacrorum scriniorum. Cuiac.

PROXIMITAS, vetbum est quo proptie cognatio, Hot.

PROXIMITATIS nomine bonorum possessionem praetor defert his qui defuncto mortis tempote proximi cognati fuerunt. l. 3. Briss.

PROXIMITATIS iure

PROXIMITATIS iure ad successionem venientes, Briss.

Ita PROXIMITATIS nomine bonorum possessionem competentem accipimus in leg. 1. Briss.

PROXIMO anno dare spondes, Spieg.


page 2261, image: s1131

PROXIMUM etiam vicinum, Briss. Prat.

PROXIMUS et superior vicinus opponuntur in l. 18. Briss.

PROXIMUS, vel proximior nomina sunt naturae non iuris

PROXIMUS, superlativum nomen est, Alcia. Spieg.

PROXIMUM in leg. 12.Goedd.

PROXIMUS enim aliquando positivi vim habet

PROXIMUS agnatus dicitur,


page 2262

Hot. Prat.

PROXIMUS agnatus excludit ulteriorem;

PROXIMUs pubertati dicitur qui annum decimum tertium ingressus est.

PROXIMUS pubertati dicitur, Hot. Prat.

PROXIMAS autem pubertati videtur esse is, Hot. Prat.

PROXIMUS ab intestato est is


page 2263, image: s1132

PRUDENS, interdum sapiens, Spieg.

PRUDENS et sciens. Spieg.

PRUDENTIA communis est, Spieg.

PRUDENTIUM auctoritas. Spieg.

PRUDENTUM authotitas non minima pars iuris est

PRUDENTUM responsa, Spieg.

PRUNA, quamdiu ardet: Spieg.

PRURIGINOSI quinam sint

PRUSIAS metropolis olim Bithyniae, Got.

*prutanei=s2 appellati sunt quinquaginta viri

PRTTANEUM proprie dicebatur


page 2264

PS.

PSALTERIUM pro cantico non organo apud Iul. Paul. lib. 5. Prat.

PSEUDOMENOS, yeud o/menos, Cuiac. Cuiac. Prat.

PSEUDOCOMITATENSES legiones dictas opinatur Cuiac. 1.

PSEUDOTHYRUM, falsum ostium.

PSEUDOURBANA aedisicia. Vitruvio aedisicia sunt rustica

*yh=fos, suffragium significiat iudicum, Spieg.

*yuxro/ths2. Vide superius Friviculum.

PT.

PTERNA, inferior pars mali.


page 2265, image: s1133

Spieg.

PTBROPHORI, cursores tabellarii: Spieg.

PTOCHIA ptwxei/a, domus alendis pauperib. destinata, Prat.

PTOCHODOCHIUM, locus ubi recipiuntur mendici et inopes. Spieg.

*ptwxou\s2 et pe/nhtas2, his verbis separat paupertas apud Aristophanem in Pluto: Prat.

PTOCHOTROPHIUM, ptoxotrofei=on,

PV.

PUBEM esse lanuginem illam primo nascentem circa pudenda norunt omnes:

PUBEREM inquit Ulpianus Institut. tit. secundo Cassiani eum esse dicun

PUBERES feminae quidem a [Orig: à] duodecimo anno intelliguntur.


page 2266

Briss.

PUBERTAS est emissio ipsa pubis: Got. Prat.

PUBERTAS plena in masculis anno aetatis 18. Got. Hot. Prat.

PUBERTATEM, inquit Iustinia veteres quidem non solum exannis, Prat.

PUBERTATEM ingressi sunt, Prat.


page 2267, image: s1134

PUBESCERE, adolescere, Old. Prat.

PUBLICA ea sola proprle dicuntur quae sunt populi Rom. 1. 15. Briss. Prat.

PUBLICA abolitio est, Briss. Prat.

PUBLICA accsisatio, Old.

PUBLICA actio, Hot. Prat.

PUBLICA bona, Spieg.

PUBLICA conventio est, Briss. Prat.

PUBLICA custodia coerceri

PUBLICA side sequuntur, Prat.

PUBLICA side venire, Spieg.

PUBLICA iudicia quae dicantur et cur

PUBLICORUM iudiciorum hae sunt leges,


page 2268

Briss. Prat.


page 2269, image: s1135

Cuiac.

PUBLICA iura officiaque in l. 5. Briss. Prat.

PUBLICA lex concisa locutione dicitur, Hot. Prat.

PUBLICA lex a [Orig: à] Caio in l. Hot.

PUBLICA monumenta interpretantur doctores, Spieg. Prat.

PUBLICA vectigalia intelligere debemus, Briss.

PUBLICA item appellantur,


page 2270

Briss.

PUBLICA via

PUBLICA via canalis dicitur in leg. 2. Cuiac.

PUBLICA vis. quae armis committitur, Prat.

PUBLICA utilitas quatuor modis consideratur. Spieg. Prat.

PUBLICAE honestatis iustitia est propinquitas ex sponsalibus proveniens, Prat.

PUBLICAE mulieres, Spieg.

PUBLICAE personae modo magistratus §. pen. Briss.

PUBLICAE quaestiones, Briss. Prat.

PUBLICAE turbae dicuntur, Prat.

PUBLICAM quoque habere causam officium et ministerium argentariorum traditur in l. 10.


page 2271, image: s1136

Briss. Prat.

PUBLICANI vocantur dnmo/s1ioi. leg. 9.

PUBLICANUS a [Orig: à] populo seu publico dictus est, Goedd. Cuiac.

PUBLICARE bona idem quod confiscare. Prat.

PUBLICARE verbum, Spieg.

PUBLICARE est proscribere.

PUBLICARIA bona, Prat.

PUBLICARI dicitur quod publicum sit, Briss.


page 2272

PUBLICAE tabernae dicuntur quae in solo publico sunt

PUBLICA utilitas

PUBLICE varie accipitur: Briss. Prat.

In PUBLICUM deduci intelliguntur fugitivi serus. Briss. Prat.

PUBLICE fieri dicitur

PUBLICE fieri dicitur Alciato

PUBLICE interesse

PUBLICIANA actio dicta ab auctore suo

PUBLICIANA actio est actio in rem


page 2273, image: s1137

PUBLIcIANAM actionem in his

PUBLICIANA actio non tantum de re corporali

PUBLICIANA actio in hoc confertur cum actione quasi publiciana:

PUBLICIANA quasi

PUBLICO iure contingere, Briss.

In PUBLICO accipere. l. 25.

PVELICUM Neratius vocat


page 2274

PUBLICUM etiam Adrianus appellat quicquid est principis

PUBLICUM communium nomine amplectitur Martianus quae lustinianus distinxit.

PUBLICUM, quod non est privatum alicuius, Spieg.

PUBLICUM certamen, Spieg.

PUBLICUM consilium

PUBLICUM crimen Impp. in l. 4. Hot. Prat.

PUBLICUM instrumentum, Spieg.

PUBLICUM ius, Old.


page 2275, image: s1138

Briss.

PUBLICI appellatio id continet, Briss.

PUBLICI iuris esse testamenti factionem quo sensu dixerit Pap. in l. 3.


page 2276

PUBLICI iuris momeor. l. 5.

PUBLICI Iuris persecutio in tit. C. de aur. publ. prosecut. Briss.

PUBLICUM negotium dicitur omne id, Goedd.

PUBLICUM munus, Spieg.

PUBLICUM testimonium

PUBLICUS lacus. Vide

PUBLICUM etiam pro carcere accipitur

PUDCITIA, a [Orig: à] pudore dicta videtur: Spieg.

PUDICITIAE praemium est donatio viri in uxorem, Got.

PUDOR, ab Aristotele desinitur dolor,


page 2277, image: s1139

Spieg.

PUDOR pro existimatione, Briss.

PUELLA pact. Vide Pacta puella.

PUELLA pro muliere, Prat.

PUER in l. 36. Prat.

PUERI vocabulum Latini a [Orig: à] Graeco pai=des2 formaverunt

PUERI appellatione etiam puella signisicatur,


page 2278

Briss.

PUERI regii apud Macedonas vocabantur Principum liberi

PUERI praetoris edicto postulare prohibentur, Prat.

PUERO vel puellae si alimenta legata sint ad pubertatem scilicet plenam ali debent, Prat.

PUERUM castrare.

PUERIS legatis, Spieg.

PUERITIA, quae et pupillaris aetas dicitur, Cuiac.

PUERITIAM Ulpian. Prat.

PUERPERAE sunt

PUERPERAE appellatio etiam ad eam refertur, Goedd.

PUGIL Latine, Spieg.

PUGILLARES dicuntur tabulae de ligno sive alia materia ceratae, Prat.

PUGNANS cum bestiis, Spieg.

PUGNIS ac calcibus pro omni contumeliae genere.

PULLUS quorumcumque animalium fetus. Spieg.

PULMENTARIUM, a [Orig: à] pulmento dicitur. Prat.

PULSARE interdum est laedere, violare, Briss.

BULSARE et verberare Ofilius sic distinguit,


page 2279, image: s1140

Prat.

PULSARI pro conveniri, Prat.

PULSATIO podoris.

PULVERATICUM et pulveratica in constit. Prat.

PUNCTA. quot puncta notarii

PUNCTI solatium l. laudabile. Cuiac. Prat.

PUNCTORUM in distinguendis sensibus utilitas et necessitas

PUNCTUM temporis,


page 2280

Spieg.

PUPILLAREs usurae quaenam sint

PUPILLARIS aetas decimoquarto anno terminatur l. 16. Prat. Briss.

PUPILLARIS substitutio, Briss. Prat.

PUPILLI in rubr. C. ubi pupilli educar..

PUPILLUS est, Prat.

PUPILLUS non tantum aetatem significat, Cuiac.

PUPILLUS de que dubium non est quin rerum suarum sit dominus

PUPILLUS dicitur proximus pubertati


page 2281, image: s1141

PUPILLUS contrahens an sine tutoris auctoritate natura obligetur

PUPILLUS non est qui adhuc in utero est

PUPPAE simulacra erant seu imagines, Goedd.

PURAa [Orig: PURAà] nuptiis

PURA charta scriptae opponitur l. 32.

PURA hasta, sive purae hastae, Prat.

PURA lanx caelatae opponitur in l. 6. Briss. Prat.

PURA libertas dicitur quae pure data est


page 2282

PURA obligatio, Briss.

PURA stipulatio dicitur, Prat.

PURA substantia dicitur, Spieg.

PURA toga, Spieg.

PURA vasa apud Columel. Spieg.

PURE et sub exceptione opponuntur in l. si proprietarius in sine. Briss.

PURE, pro simpliciter et absolute. Spieg.

PURE in leg. 8.

PURE stipulatus in l. 138. Briss.

PURGARE, est et se excusare, Spieg.

PURGARE multa signisicat. Briss.

PURGARE rivum, Briss.

PURGARE in edicto praetoris de via publiea est ad libramentum proprium redigere

PURGARE se solebant olim suspecti de crimine:


page 2283, image: s1142

Old. Prat.

PURGARE fructus, Cuiac. Prat.

PURGATIO canonica.

PURGATIO vulgaris.

PURGATIONIS iurisdictio

PURIFICATIONIS ritus quis fuerit

PURUM, cui nihil est admixtum. Spieg.

PURUM iudicium, Hot. Prat.

PURUM est, Got.

PURUM Putum, Spieg.

PURUS honor, Spieg. Prat.

PURUS locus interdum inaedisicatio opponitur. Briss. Prat.

PURUS putus sycophanta

PURPURAE appellatione,


page 2284

PURPURA interdum pro magistratibus ponitur: Spieg. Prat.

PURPURAE venditio quib. prohibita fuerit, Cuiac.

PURPURA Tyria rubea est, Prat.

PURPURARII in l. 7. Spieg. Prat.

PUSILLA pecunia. Spieg.

PUSULATUM argentum ceu postulatum dicitur, Prat.

PUTAMEN, dicitur rei alicuius purgamentum.

PUTARE alium esse praetorem prae alio. vid. leg. 2.


page 2285, image: s1143

Spieg.

PUTARE pro nihilo

PUTARE Lex 12. Briss.

PUTARE quod factum est

PUTARE, transfertur etiam ad incorporalia: Prat.

PUTARE, pro conferre, Prat. Spieg.

PUTARE, vulgo signisicat aestimare, Prat.

PUTARE arbores, Prat. Briss.

PUTATORIAE falces, Prat. Briss.

PUTARE leg. 12, Briss. Prat.

PUTARI proprie arbores vitesque dicuntur. Briss. Prat.

PUTATI sumptus, Spieg.

PUTATIO, quae vulgo in arboribus emundatio

PUTEAL, id est, Hot. Cuiac.

PUTEANUM, quod ex puteo est: Spieg.

PUTEOLANOS. Puteolana matre,


page 2286

Spieg.

PUTEOS aperire, Spieg.

PUTEUS. Omnis puteus fons, Spieg. Cuiac.

PUTUM, vide paulo ante

PY.

PYCTACIA, in l. actuarii. Spieg.

PYCTAE, sunt pugiles.

PYRA dicitur lignorum congeries.

PYRGUS, vocitatur turricula

PYRGOPOLYNICES miles apud Plaut. sic dictus

PYHRHICA, est simulacrum pugnae equestris,


page 2287, image: s1144

Prat. Cuiac.

PYRRHICARII, vel Purrhicharii in l aut damnum.

PYTHAULES idem cum ascaule

PYTHOONES qui sint, Spieg.