IACOBI BIDERMANI E SOCIETATE IESU HERODIADOS. LIBRI TRES, Sive DD.INNOCENTES CHRISTO-MARTYRES, AB HERODE TYRANNO CRUDELITER CAESI Formis Academicis. DILINGAE Cum Privilegio Caesaris, Auctoritate Maiorum. Apud UDALRICUM REN. ----------------- M. DC. XXII.

HERODIADOS LIBER PRIMUS. s013 HTML-Text

HERODIADOS LIBER SECUNDUS. s054 HTML-Text

HERODIADOS LIBER TERTIUS. s096 HTML-Text


SYNOPSIS LIBRI PRIMI.

I. OPeris totius propositio: de Bimulorum clade, et paren- tum calamitate. 11

2, Magorum dona, Puero IESU data: eorumdem occulta fuga. 12

3. Herodis ira adversus magos sibi deluso elapsos. Matth. 2. ibid.

4. Eiusdem consilia de magis persoquendis. et infantibus caedendis. ibi.

5. Militum Herodianorum furor. Briareus centimanus gigas. 13

6. Militum eorumdem, adversus parvulos expeditio Naturae horror et sceleris detestatio. 14

7. Iosephus de imminenti clade premonitus. Aegyptum petere iubetur. Matth. 2. ibi.

8. Monstra caelestia, cladis futurae portenta. 15

9. Iosephus cum Puero IESU et virgine coniuge clam Aegyptum petit. 16

10. Tityrus opilio, qui nuper ad pueri incunabula inviserat, domo pulsus, insperato Iosephum assequitur. 16

11. Idem a Iosepho inuitatus, ad Pueri IESU pedes se abiicit. 17

12. Idem renarrat, quas, absente Iosepho, clades Bethlehemitae acceperint: initium narrandi a suo infortunio facit, quo nurum, et duos nepotulos a Lycorno peremtos amiserit. 18

13. Tityrus et socii opiliones ad caedem ab Herode quaesiti. 19

14. 16. Militum impetus in urbem et ad caedem ruentium. 20. 21

15. Vates anonymus in portis urbis obtruneatur. 21 17. Nimborum tempestas descripta. 22

18. Hippolytus infans, inter sua crepundia opprimitur. 23

19. Salomon infantulus perimitur: Somniu Susannae matris omniosum. 24

20. Halys, iam garrulus matrem vocare assuescit. Philomele ac pullorum certamen musicum. 25. 26

21. Halys occiditur: frustra aurum offerente Themilla. 27

22. Glyconis pueruli gratia. 28

23. Iephthidis virginis caedes, a nutri Glyconis decantata. 29

24. Glycon occiditur, a duobus. 30

25. Glyconis necem deplorat Thatbita. 31

26. Faustina, cum prole traicitur sagitta. 31

27. Helissus specu abditur. 32

28. Idem, matri excla manti reclamans, deprehenditur. 33

29. Idem a sorore lacrimante frustra defenditur. 34

30. Idem a Sipylo occiditur. 35

31. Theron et Tehlon gemelli, et omnia pares, cum aliis iugulantur. ibi.

32. 33. Varie caedes, ac promiscue liberorum et matrum. 36. 37

34. Pelecan sese vulnerat, ut sanguine suo pullos conseruet. 37

35. Phoedimus cum Lycaste configitur. 38

36. Samson, Samuel, Nestor pueruli, cum matribus obtruncantur. ibi.

37. Helorus vertitur in Heloram, mutatis vestibus. 39

38. Helorus ab Ursula sorore, suas sibi vestes reposcente, proditur. Mox occiditur. 40. 41

39. Basilus, iam ante aegritudine moriturus, ferro confoditur. 42

40. Abramus in tabula depictus, cum Isaaco immolando. Remorae descriptio. 43

41. Pantagathus, dum in sacrificanto Abramo haeret, obtruncatur. 43. 44

42. Iobus, decrepitus senex, nepotulorum necem ulturus, traiicitur. 44

43. 44. Elisae matris ominosus metus de Hyla et Haemo, utroque a belluis devorando. 45

45. Milites duo, alter lupi, alter tigridis tegmine, pro galea, usi. 47

46. Hylas misere cum matre conciditur. 48

47. 48. Haemi sexennis pueruli querelae, de matris fratrisque morte. Eiusdem preces ad milites fusae. 48. 49

49. Haemus, quamquam sexennis, tamen ab iisdem belluis iugulatur. 49

50. Confusa plurium aliorum caedes. Natura deliberat, de ulciscenda Herodis et exercitus immanitate.

SYNOPSIS LIBRI SECUNDI.

1. HERodes, absente exercitu, et in caede puerorum versante, sui sceleris conscientia exagitatur. 52

2. Miratur segnes cunctantium copiarum moras. ibi.

3. 4. In somniis mire perturbatur: puerorum Legione, et puero Rege identidem occursante, nec emque minitante. 53

5. 6. Reversae demum ad Herodem copiae, ros a se praeclare gestas commemorant. Caput Hylae, ceu deprehensi Regis, ostendant. 54. 55

7. Herodes caede puerorum laetatus, exercitum remuneratur: datis militi donativis, populo congiariis et udis. 55. 56

8. Remus et Eryx nobiles latrones, ad feras damnati. 56. 57

9. Remi, cum tigride commissi, pugna, et fortuna. 58

10. Erycis pugna cum leone, quem ipse dum sauciat, Eryx pone a tigride inuaditur, ac laniatur. 59

11. Populi spectantis affectus et clamor in Circo. 60

12. Acaernan iaculo figit leonem: aliis idem frustra conantibus. 61

13. Atlas altera sagitta tigridem ferit. 62

14. Herodes iaculatoribus praemia dividit: clypeum, in quo caelata Titanum pugna. ibid.

14. 22. Studium ac labor matrum, in exsequiis parandis. 63

15. Mangora filium tepenti furno pridie imprudens abstruserat: quem postridie reversa, undique reperit ambustum. 63. 64

16. Bulbulum infantem Barbara sub faenili absconderat, ut a milite tueretur: sed eum corruente cumulo suffocatum inuenit. 65

17. Sabella ut Tritonem sopiret, ne sese vagitu proderet militibus, infuso per errorem veneno, occidit. 66

17. 18. Paris pridie occisus, magna pompa effertur. Agylla matris ambitio sus luctus. 66. 67 20. 21. Paridis exsequiae, et tumulus. 68. 69

23. Redeunt ad Herodem furiae, aliisque novis suspicionibus eum perturbant. 70

24. Polites, Herodis filius, ex more ad patrem salutandum ingreditur. 71

25. Idem a patre digressus, suo sibi ornatu, quem regium puer gestabat, suspicionem, et cladem accersit. 73

26. Herodes de caede filii parvuli deliberat. Tempestatis alia descriptio. ibi.

27. Polites ignarus mali, ad Herodem regreditur: rex inuitus emollitur. 74

28. Herodes eiecto patris affectu, Politen occidere denique constituit. ibi.

29. Polites in patris complexu suffocatur. Iussu certe patris occisum esse aliquemm eius filium inter ceteros Innocentes, tradit Macorbius 2. Saturnal. c. 4. quem diversum esse ab Alexandro, Aristobulo, Aniipatro, (quos itidem pater, sed alio tempore occidit) ostendunt Nicolaus Serar. in Herod. 21. et Baron. tom. 1. annal. an. 1. et indicat Philo. lib. de temporib. 75

30. Regina mater diu quaesitum Politen suum videt in somno, agnoscitque a patre necatum quae vero eius infantis mater fuerit, non est compertum: cum Herodes decem omnino uxores duxerit, ut colligit Serrarius. in Herod. cap. 18. aut certe novem, ut videtur tradere Ioseph. et Gorionides lib. s. c. 32. 76

31. Regina e somnis excitatae luctus, de filio occiso: comparatus cum luctu Hypsipyles de Archemoro. 77. 78

32. Herodiani parricidii fama, per orbem universum vulgata. 78

33. Iudaei cum suis quisque liberis fugiunt, aut eos abdunt, metu Herodis. 79

34. 35. Simeon, qui puerum IESUM ulnis acceperat, Herodi suspectus, ad necem quaeritur. Qui tamen iam ante commodum de functus, tyranni ferrum evasit. De eius morte lege Epiphan. l. b. de vita et interit. proph. c. 24. 79

36. Ioannes Bapt. metu eiusdem Herodis, in silvam a matre clam exportatur, teste Niceph. 1. hist c. 14. Cedreno in comp. hist. Franc. Suar. 3. p tom. 2. d. 23. sect. 3. 82

37. Spelunca eius solitudinis, in qua delituit Ioan. Bapt. Vide Pratum spirit. capit. 1. et Bedam lib. de locis sanctis. c. 13. Suar. citat. ibid.

38. Moritur in solitudine Elizabetha Ioannis mater: ipse ab Angelo tutelari postmodum educatur. Vide Niceph. Cedrenum in compend. Hist. Suar. cit. Baronium ann. 1. qui Mortem hanc accidisse ait, quadragesimo die post initam fugam. ibi.

39. Ismaelem, Abrami filium, siti cruciatum Angelus solatur. 83

40. Ioannes Bapt. eruditur ab Angelo in eremo ibid.

41. Ioannis vita, mores, studium in eremo. 84

42. Ioannis consuetudo et familiaritas cum caelitibus. Habitatio inter feras. 85

43. Ioannes Bapt. iam sexennis modeste percontatur ex Angelo, quare et quomodo in eam solitudinem infans devenerit. 86

44. Narrat Angelus; ut pater Zacharias obmutuerit, deque Christo venturo vaticinatus fuerit. 86. 87

45. Ut Zacharias ideo ab Herode metuens, Ioannem in eremum cum matre amandarit. 87

46. Ut Ioanne nusquam reperto, Zacharias ab Herode occisus fuerit. Ita Tertull. Scorp. c. 8. Cyril. Alex. aduersus anthropomorph. et S. Petrus Alex. in regul. Eccles. can. 3. et fuse Baronius ann. 1. cum aliis: quamuis Hieron. apocryphum putet. 88

47. Nocturna spectra infestant Ioannis infantis speluncam. Saepe id loci antea caetus agere, et mala sua facinora commemorare solita: uti Davidis lapsum qua in toro, qua in homicidio. 2. Reg. 11. 88. 89

48. Salomonis iam virtus, iam miserabilis casus, 3. Reg. 11. 89

49. Lemurum stygiorum fugae, ex eremo Ioannis votum ac pium defiderium Ioannis infantuli. 90. 91

50. Angeli vaticinatio, de Herodis iunioris et Herodiadis odio in Ioannem: deque eius caede. 91

SYNOPSIS LIBRI TERTII.

1. INnocentulorum animae, in Elysiis campis congrediuntur cum Abelo, et Adamo, aliisque Patribus. 94

2. 3. Noemus, memor veteris diluvii, miratur. Unde ea occisorum frequentia, suspicatur novam orbis cladem, 95

4. Haemus, unus de innocentibus, memorat compendium cladis suae. 96

5. Isaias cum aliis patribus occurrit: et sese pro eadem causa memorat olim mortem oppettiisse, cum fuit serra divisus. 97

6. Hieremias itidem, se ait eorum cladem praedixisse: mox lapidibus obrutum occubuisse. 78

7. 8. Machabaei septem fratres, demonstrantur: gravissima itidem ab Antiocho Tyranno perpessi. 2. Machab. 7. 98. 99

9. Machabaeorum mater, eiusque mirifica quaedam constantia laudatur. 100

10. Polites, Herodis filius, longo intervallo, alios manes secutus, in limbum descendit 101

11. Iosephi Patriarchae historia, a Davide decantata. Genes. 37. ibidem.

12. Davides, monstraturus Innocentibus, quas Deus ab Herode poenas sit exacturus, ob eorum caedem, ostendit eminus locum ac supplicium inferorum. 103.

13. Supplicium Pentapolitarum, de quibus vide Genes. 19. ibidem.

14. Supplicium Gulosorum hominum. 104 15. Supplicium hominum Superborum. ibi.

16. Supplicium Invidorum, Avarorum, de sperantoum de vita. ibidem.

17. Supplicium Pharaonis, et Aegyptiorum, mari rubro submersorum. Exodi. 14. 105.

18. Supplicium alterius Pharaonis, exponentis infantulos Iudaeorum. Vide Exod. 1. 106

19. 20. Supplicium Saulis, et Goliathi Philistaei, et aliorum. ibid:

21. 22. Supplicium eorum, qui superbe moliti sunt turrim Babyloniam: quorum consilia et coepta DEVS dissipavit. Gen. 11. 107. 108.

23. 24. Linguarum, populorumque divisio. ib. 109

25. Supplicium, cui reservatus erat Senior Herodes, infanticida. 110

28. Supplicium designatum Herodi iuniori, qui Christum erat illusurus, et Ioannem obtruncaturus. Luc. 23. Marc. 6 Item Herodiadis puellae. De cutus prodigiosa morte, lege Niceph. 1. hist. c. 20. et Baron. 1. tom. anno Christi. 33. 111

27. Supplicium destinatum Agrippae maiori Herodis nepoti, Aristobuli filio: qui Petrum in vinculis habuit, Iacobum capite plexit. De quo in aect. Apost. Ioseph. Barontus tom. 1. ann. 44. et 46. 112

28. Supplicium Agrippae minoris, filii Agrippae maioris: de quo S. Lucas in act. Apost. c. 25. Fuit frater Berenicos, de qua Satyricus. vide Bar. 1. tom. ann. Christ. 46. Serrarium Herod. c. 20. Ioseph. lib. 19. c. ult. et lib. 20. c. 1. 112

29. Iosephi cum puero IESU ulterior profectio in Aegyptum. Comitatur exules Tityrus, ducit Angelus. 113

30. Gaudia naturae gestientis, ex adventu magnorum hospitum. 114

31. Ficus Pharaonis, prope Hermopolim, maxima arbor, venienti Christo et B. Virgini sese demisit. Fructusque suos decerpendos dedit. Tradit de hac Sozomenus 5. hist. c. 20. Niceph. 10 lib. c. 31. Baronius ann. tom. 1. an. Christ. 1. ibid.

32. Ficus eadem suapte vi dissiliit media in formam sacelli, locumque hospitibus dedit. Hodieque ostentum hoc videri testatur Nieol. Christ. Radivillus, in sua peregrinatione epist. 3. mense Augusto. Ibidem hodio in veneratione est, et lampade appensa colitur. 115

33. Pyramides Memphi Iadaeorum opera erectae, 116

34. Simulacra et monstra Aegyptiorum Deorum, passim collapsa decidunt, ad Christi pueruli aduentum. Tradit Eusebius de demonstr. lib. 6. c. 20. Athanasius libro de Incarn. verb. Origenes homil. 3. divers. vide Baronium tom. 1. ann. 1. ibid.

35. Canopi ventiosum simulacrum, qua fraude in Deorum numerum apud Aegyptios pervenerit. 117

36. Fabulosa comitia Deorum, ex omnibus gentibus coacta, de principatu. ibi.

37. Ignis Chaldaeorum omnes reliquos Deos vicit et confecit: a solo ventrioso Canope denique victus restinguitur. 119

38. Canopi simulacrum, praesente puero IESU collapsum diffringitus, 120

39. 40. Silva Thebaidos a stygiis monstris pridem obsessa, aduentu Christi lustratur: et in ascererium mutatur. ib.

41. 42. 43. 44. Ibi Paulum Anachoretam, ibi Antonium magnum, ibi alios innumeros ascetas olim religiosissime victuros vaticinatur Iosephus. 121. 122. 123

45. Hermopoli Arnus, vir dives et pius in somno videt adventare hospitem cum coniuge et infante: surgit cubitu, quaerit. 124

46. Arnus mane Hermopoli egressus, incidit in Iosephum agnoscit veterem amicum: complectitur. 125

47. Dum inter se illi salutant, collabitur simulacrum Vertumni. Recordatur vetus oraculum Arnus, et numen in puero agnoscit. Iosephum hospitio inuitat: offert suburbanam villam. 126. 127

48. Porticus picturis insignis. Ibi Elias curru igneo raptus: ibi Iuditha ebrium Holifernem triumphans, ostenditur. 128

49. Ibidem Maria de Pharaone submerso: ibi Hestera de Amano suspenso gratulabunda, monstratur. 128. 129

50. Naufrigium Ionae vatis, in eadem proticu depictum. 129

51. Denique in varia pictura, Tityrus maxime illam probat, qua pascua gregesque Iacobi repraesentantur: suumque ioi se pecus videre arbitratur. 129

52. 53. Iosephus laetus hospitio, villam hortumque septennium fere colit, una cum Tityro, adiutore. 130

54. Hortulus, et fons, a IESU infantulo, et B. Virgine nobilitatus. Tradunt de eo Burcard. in descript. Terr. Sanct. p. 2. c. 4. Nicol. Christ. Radivilus in peregrin. epist. 3. mense August. Baron. 1. tom. ann. Christ. 1. Auger. Busbequius leg. Turc. epist. 4. qui aiunt villam hodieque Natareata vocari. 131

55. Vita et consuetudo pueruli Iesu commorantis in Aegyqto. 132

56. Hortus Natareensis balsami ferax. Cuius succus opobalsamum est. 133. De que lege Baronium, et Burcdard. cum Busbequio, supra citatos, Refert Radivilus epi- stol. 3. paulo ante suum adventum, exaruisse ibidem omnes frutices balsami, culpa cuiusdam purpurati Turcae. Soli Iudaeae concessum eum fruticem esse tradit Plinius. lib. 12. c. 25. et lib. 16. c. 32.

57. Iesus puerulus reperit in horto florem Indicum, quem vocant Granadillae; in quo mysteria Christi patientis mire omnia conspiciuntur. Cuius eruditam descriptionem habes in 3 tom. Crucis. Iacobi Gretseri, 4. parte horti erucis. 133

58. Virgo, conspecto mirabili flore, maestum quid ominatur de cruce filii. Angeli florem idcirco ex oculis ablatum in ultimos Indos transportant. 134

59. Iosephi labor in Aegypto, et pueruli IESU collaborantis studium. 135

60. 61. 62. 63. 64. B. Virginis labor in velo artificrose texendo, in quo totum paradisum terrestrem coloribus scite expressit. Licuisse enim Iudaeis pingere et habere imagines, (etsi aliqui negant) docet Fran. Suar. 3. p. tom. 1. d. 54. fect. 1. et 2. ubi tradit. a Nicodemo quoque et ab ipso Christo imagines fuisse relictas. Vide etiam Bar. tom. 1. de Syrophoenissa. 137. 138

65. 66. Iosephus ab Angelo de reditu admonetur. 139. 140

67. 68. Iosephus et B. Virgo. Vale dicunt Arno et Melussae, hospitibus suis in Aegypto. 141

69. 70. Nuntiatur Hermopoli Mors Herodis, quem omnes prius morbi infestarant, ut fuse describit Iosephus antiq. lib. 17. c. 8. et Baron. tom. 1. anno Christi 8.

71. Cives Herodis aegritudine erecti, libertatem sperant. Iuvenes quadraginta Aquilam a auream, ab Herode contra leges in templo dedicatam, deripiunt. Iosephus 17. antiq. cap. 8. et Baron. 1. tom. ann. 8.

72. 74. Antipater Herodis filius, ob veneni suspicionem carcere clausus: et in spem regni erectus, ab Herode, quinto ante obitum die, obtruncatur. Ioseph. 17. antiq. c. 9. Baron. cit. Nicol. Serar. Herode. c. 21. Quare Herodes e filiis suis quatuor, omnino interemit: Hunc, videlicet, et paruulum, et duos florentissimos e Martamne, Alexandrum et Aristobulum. Ioseph. 16. antiq. c. 17. Ser ar. cit.

73. Aquilae raptores exuruntur vivi ab Herode Ioseph. et Baron. cit.

75. 76. 77. 78. Extremum facinus Herodis, iubentis occidi proceres omnes in Circo. Ioseph. et Baron. cit.

79. 80. Misso fulmine occulto, miserrime emoritur Herodes.

FINIS.