POESIS LYRICA NICOLAI AVANCINI e SOCIETATE JESV, Qua continentur LYRICORUM LIBRI IV. ET EPODON LIBER UNUS. VIENNAE AVSTRIAE, Apud JOANNEM BLAEU, et ALEXANDRUM HARTTUNG. M. DC. LXX.

NICOLAI AVANCINI E SOCIETATE IESV LYRICORVM LIBER PRIMVS.  s013 HTML-Text

Eius animi magnitudinem in rebus desperatis memoria Nordlinganae victoriae excitat.

Cum adhuc Hungariae Bohemiaeque Rex bellicam expeditionem susciperet. ODE II. Vaticinium Victoriarum eius.

Ut decernat Immaculatam Conceptionem Beatae MARIAE Virginis.

Cum Augustissimus Romanorum Imperator FERDINANDUS III. Eius Immaculatae Conceptioni Statuam in summo Urbis foro Viennae poneret, eique sese devoveret.

De optima regnandi forma.

Ut imperet suaviter et fortiter.

De bello Germanico, pro pace.

Cum ab Augustissimo Imperatore FERDINANDO III. ex Legatione ad Sereniss. Remp. Venetam revocaretur, et Serenissimo Archiduci LEOPOLDO IGNATIO praeficeretur.

Cum ex Austria in Indias abirent.

De otio vitando.

De non mittendis in exteras regiones filiis.

ADMONITIO, Cum ad Aulae obsequia accederet.

De Fortuna non querendum.

Cum i. V. Doctor crearetur.

Exemplo et mores parentum plurimum posse ad prolis educationem.

Ut iuramento asser at Immaculatam Conceptionem B. V. MARIAE

Honor virtutem sequitur.

Detestat ut nostri temporis bella. Ex Harat. Epod. od. 7.

Fatua vestium gloriatio.

Adversa non sunt mala, si bene utaris.

Educatio plurimum potest ad virtutem

Discrimen veri et falsi amici.

A teneris duris assuescendum.

Virtus Sapientiae iungenda.

Mala conscientia numquam quieta.

Sapiens in utraque fortuna constans.

A terris ad spirit valem vitam conversio.

Quis Beatus

Aspiratio ad caelestem Patriam.

Sapiens in omni fortuna constans.

Vera Beatitas in Sapientia.

Eiusdem Argumenti.

Aetati iuvenili non fidendum.

Gaduca bona despicienda.

Vale Fortunae.

Cum Theologia Doctor inauguraretur.

Contra vanam et saecularem scientiam.

Cum Sacerdotio initiaretur.

Cum vitam SS. Nicephori M. et alterius Episcopi scriberet.

Cum huius vita a Reverendissimo D. Antonio Marenzio scriberetur.

Cum Reverendissimus D. Antonius Marenzius eius vitam scriberet.

Privatam fortunam magnae praevalere.

Post bella rus invitatur, ut Pastorem accipiat Reverendiss. et Illusiriss. D. PHILIPPUM FRIDERICUM BREUNER.

De Augustissimi Parentis FERDINANDI II. in Musas liberalitate.

De Austriacae stirpis amplitudine.

Alludit ad Rosam Gentilitiam.

De Mortis aequali in omnes imperio.

De obiecta ei in somno impura specie.

NICOLAI AVANCINI E SOCIETATE IESV LYRICORVM LIBER SECVNDVS.  s121 HTML-Text

Pro Pace Germaniae.

Cum is a FERDINANDO III. Imperatore in Principum ordinem adlegeretur.

Petit gregis Viennensis Pastorem.

Pales Pastorem designat Reverendissimum et Illustrissimum D. PHILIPPUM FRIDERICUM BREÜNER.

Retinendam esse in utraque fortuna animi aequabilitatem.

Sapientia Rei publicae utilis.

Taciturnitatis commendatio.

Ut morbi vim forti animo ferat.

Vera Nobilitas non est a sanguine, sed a propria virtute.

Hortatur ad arma.

Deplorat bellorum calamitates.

Aulae periculorum admonet.

Scelerum poenas nemo effugiet.

Malos socios cavendos esse.

Felices Iani Calendas precatur.

Filius Parenti annum faustum ineunte iano precatur.

Faustam navigationem precatur.

Amici adventum nunciat.

De vitae brevitate.

Deflet eius mortem.

Pro pace Germaniae tot bellis devastatae.

Medici ad Rem publicam idonei

Pax auro venalis est.

Damnis auri et argenti propostis, dehortatur a nimio huius cumulandi studio.

Quis sit Felix?

Decet Clementia Regem.

Cum iuris Utriusque Doctor crearetur.

Cum iuris conclusiones propugnaret.

Sapientia aedificavit sibi domum. Fundamenta eius in montibus sanctis. PSALM. 86.

Sapientia non interit.

Alludit ad Pomum Gentilitiam.

De tollenda ebrietate.

Regnum Sapientis.

Vir Sapiens suo magnus.

Sapientia Virtuti iungenda.

Vir sapiens semper idem.

Sapiens casuum et fortunae domitor.

Sapientia munimen est.

Sapiens ipse sibi regnum est.

Laudat et commendat Phalinum.

Ei longam vitam precatur.

Honor Philosophicis laboribus comparatur.

Philosophorum de fortuna victoria.

Sapiens fluctibus iactatus non movetur.

Sapiens de Fortuna et voluptate triumphat.

Celeusma.

Memoriam mortis ingerit.

Non est beatus, qui dives.

Incompositorum animi affectuum tyrannis.

Paupertas libera.

Sanguinis claritas virtutem ornat.

Extremi Iudicii horrore a voluptatibus absterret.

Cum Medicinae Doctor crearetur.

Ut Eudoxiae Imperatrici destinatam statuam non erigant. STROPHE.

Ut Eudoxiae statuam decimae Musae erigant.

Eum a voluptate dehortatur.

NICOLAI AVANCINI E SOCIETATE IESV LYRICORVM LIBER TERTIVS.  s213 HTML-Text

Cum Gubernatoris Belgii provinciam nomine Hispaniarum Regis suscepturus Vienna discederet.

Eum ad spem victoriae erigit promisso Crucifixi, qui ei aliquando locutus dicitur.

In morte Illustrissimae D. Coniugis Christinae Elisabethae, consolatio.

Proponit illis in exemplum studiorum Illustris- simum. D. FERDINANDUM COMITEM DE NACHOT, etc.

Despectis caducis caelum quaerendum.

DE Fortunae inconstantia.

Virtus prae divitiis et aura populari sectanda.

Maiorum nobilitas non maculanda factis.

Iniurias contemnere est nobilis victoria.

Ut in Immaculatam Conceptionem B. Virginis iuret.

S. Ignatius de Loiola arma ponens.

Societatem IESU ingredi ambientem.

In utraque fortuna animus regendus.

Affectus.

Ut in eam iuret.

Aetatis flos DEO consecrandus:

De Immaculata Conceptione B. MARIAE Virginis.

Ambitio et desideria temperanda.

Speculum sine macula.

Adversa sustinenda.

Quid Natura in nascentem B. V. MARIAM contulerit, quid Gratia.

Magno conatu est opus ad bonum.

Ne te laudaveris ipsum.

Aulae nemo se credat.

De mutua utriusque excellentia.

Ira fraenanda.

Sapientia eos ad dura laborum experimenta hortatur.

Eorum de fortuna victoria commendatur.

Cum absolutis Theologiae studiis in patriam vocaretur.

In morte FERDINANDI IV. Romanorum, Hungariae, ac Bohemiae Regis, cuius aulae Supremum Praefectum, Supremumque Camerarium agebat.

Cum Aurei Velleris Eques crearetur. PANEGYRIS.

Cum anno iubilaeo Romam devotionis ergo proficisceretur.

Cum Roma redux bustum sui palatii. intueretur.

In morte FERDINANDI filii eius primogeniti, consolatio.

De bono paupertatis.

Hortatur adsuper andas Poetici studii difficultates.

Quis sit vir fortis dicendus.

Ad debellandam inertiam animantur.

Ne credat adulatori.

Inter adversa prospera, inter prospera adversa cogitanda.

Se nec quaerere ut populo placeat, nec horrere si displiceat.

Vitae brevitatem gloriosis meritis extendendam esse.

Tranquillitatem animi cupiditatum refraenatione comparari. Parodia ad Horat. lib. 2. od. 16.

Natura paucis contentaest.

Noscere se ipsum summa est scientia.

Quod humanus animus non satiatur creatis.

Spem in adversis esse retinendam.

Invitat ad deserendam aulam.

Quod humanus animus solo DEO satietur.

Se paupertatem Religiosam prae divitiis amplecti.

Se Religiosae Castitati devovet.

Obedientiae Religiosae se dedicat.

Nobilitas literis ornatur.

Eius clementia commendatur.

Temporis esse habendam rationem.

Finem bellorum, et constantem pacem optat.

Petit eidem in cruce configi.

Author Poesin valere iubet, severioribus studiis occupatus.

NICOLAI AVANCINI E SOCIETATE IESV LYRICORVM LIBER QUARTUS.  s319 HTML-Text

Auctor resumit Poesin, cum Augustissimo Imperatori LEOPOLDO Imperii auspicia gratulaturus, L. Germanorum Imperii elogia nomine Universitatis Viennensis, qua fusa, qua vincta oratione scribere meditaretur: Inde eiusdem honori Constantinum Magnum de Maxentio victorem theatro apparaturus.

Panegyris, et futurae in Imperio felicitatis omen.

Augustissimae Familiae gloriam per ipsam exterorum invidiam crescere.

Austriacam gloriam clementia crescere, omenque futurae sub IMPERATORE LEOPOLDO felicitatis.

Imperium teneri industria.

Firmissimum Regum et Imperatorum munimen- tum esse amorem et fidem subditorum.

Non vi et impetu, sed ratione et prudentia imperandum.

Non oportere Imperatorem moliri bella, nisi pacis amore; idque praestiturum AUGUSTISSIMUM IMPERATOREM LEOPOLDUM.

Non una virtute Imperatorem constitui, sed tota omnium collectione.

Caesarum laus summa est, cum civibus pacem habere, cum vitiis bellum.

Civium et animorum unione regna conservantur.

Consilia Principum non esse evulganda.

In electione Augustissimum Romanorum IMPERATORIS LEOPOLDI omen.

In scelerato capite non stare solidum diadema; stare firmum in Austriaca Familia.

Nulla arte Principum gloriam propagari felicius, quam cultu Religionis, et literarum cultura.

Eius clementia et benignitas commendatur.

Imperium Austriacum non subiacere Fortunae, quia virtute firmatur.

Imperia mala cito interire, Austriacum duraturum.

Principum vita cordi est Superis: Austriacos Imperatores DEUS protegit.

Eucharisticus panis est Austriacorum Regno- rum alimonia.

In Austriacam Domum numquam peribit Invidia, quia eius gloria semper durabit.

Princeps, qui suos cives amat, amatur vicissim et colitur.

Dolorem, quem orbis in funere FERDINAN- DI III. et IV. concepit, temperat electio Augustissimi IMPERATORIS LEOPOLDI.

Nullum beneficium perit minus, quam quod confertur sapientibus.

Felix Res publica, cui imperat LEOPOLDUS.

Imitatorem CAROLIV. esse LEOPOL- DUM IMPERATORERM.

Augustissmum IMPERATOREM LEOPOLDUM esse FERDINANDII. imitatorem.

Ut olim Maximilianus II. COR et OCULUS Germaniae dictus est, sic hodie Aug. Imp. LEOPOLDUS.

Eum fortitudine adversus Turcas RUDOLPHUM II. aemulaturum.

Ut exemplo FERDINANDI II. adextirpandam haeresin incumbat.

In morte FERDINANDI III. Romano- rum Imperatoris.

Spem in FERDINANDI IV. morte orbi ereptam, restitui in electione ad Romanum Imperium Augustissimi Imperatoris LEOPOLDI.

Imperii Romano Germanici maiestatem in CAROLO MAGNO fundatam, a Domo Austriaca et Augustissimo Imperatore LEOPOLDO sustinendam im posterum et amplificandam esse.

Regna non sustineri sine pietate: hac ab Augustissimo IMPERATORE LEOPOLDO Imperium fundari.

Ut Imperii onus sustineat feliciter, PAR SIT FORTUNA LABORI.

Austriacum Imperium, quamvis impulsum saepius, nescit ruinam pati, quia DEO innititur.

Dum Principes alii alienis iuribus ac dignitatibus ambitiose inhiant; Augustissimus IMPERATOR ad mensuram virtutis sua vota extendit, et a DEO fovetur.

Felicissima bella sunt, quibus DEUS militat Regibus, Reges DEO.

Felicissimus est Imperator, qui a suis subditis diligitur.

Quam aegre patiuntur monitorem Principes, tam facile virtutis monitis vivit LEOPOLDUS.

Certa ruina imminet regnis, in quibus non lege, sed licentia vivitur.

Austriaca Imperatorum clementia semper habet suorum regnorum felicitatem.

Unitas religionis concordiam civium, diversitas voluntatum dissidia et Imperii ruinam creat.

Regnante LeopoLDo MartIs fUror sILebIt,

PANEGRYRIS AUSTRIACORUM CAESARUM, quorum omnium compendium est Augustissimus IMPERATOR LEOPOLDUS.

Felix constabit Res publica, si literae armis coniungantur.

Munificus Princeps liberalitate sua emit populorum affectus, et vitam prorogat.

Cum Augustissimi IMPERATORIS LEOPOLDI Supremus Aulae Praefectus renunciaretur. PANEGRYRIs.

Pro impetrata, a Serenissima Veneta Republica, Societatis IESU restitutione.

Ob receptam per statum Venetum Societatem IESU.

Ob adhibitam curam et industriam ad restituendum Venetiis Societatem IESU. EVCHARISTICA.

In gloriosa B. Virginis Assumptione.

NICOLAI AVANCINI E SOCIETATE IESV LIBER EPODON.  s440 HTML-Text

Cum serenissimam ELEONORAM Mantuae Principem in coniugium adscisceret.

Omen victoriarum eius Belli-Duce Virgine MARIA.

Praesagium eius Triumphorum.

Cum Romanorum Rex eligeretur.

Vita Principum est laboris professio.

Matthias Imperator, Magni Principis idea proponitur.

Ego ex ore Altissimi prodivi. Eccles. 24.

Vitanda improborum consuetudo.

Eius amoenitas describitur.

Ut arua pro Caesare FERDINANDO sumant; et sic suum in amorem testentur.

Cum positiones Theologicas de DEO propugnaret.

Cum Theologiae Baccalaureus crearetur.

In morbo supplicatio.

Cum post ferias Autumnales ad Academicos labores convenirent.

Mentes aureae in aureis aedibus habitant. Deaura. vit eam intrinsecus auro mundissimo. 2. PARAL. 2.

In eius Natali recurrente. DITHYRAMBUS.

Mors, quae instat omnibus, praevenienda virtutibus est.

Matri parent at silius ioannes Adamus a Scholzen. DITHYRAMBVS.

In funere DIONYSII AMBSHAMER Philosophia Studiosi. EPICEDION.

Cum is a sancto Religionis adeundae proposito defecisset.

Accipiet armaturam zelus illius, et armabit creaturam ad ultionem inimicorum --- et pugnabit cum illo orbis terrarum contra insensatos. SAP. 5.

Poetae lamentatio.

Quod Eva tristis abstulit, tu reddis almo germine.

Ut deposita segnitie, in seria incumbat.

Recurrente eius natali felix horoscopus inquiritur.

In funere Illustrissimi Adolescentis IGNATII COMITIS TRAUTHSON, etc.

Ut verum gaudium non in huius vitae bonis, sed in solo DEO quaerat.

Expectare sinistram sortem, praesentissimum est adversus eius vires remedium.

Ut nullum, aut non diuturnum debet esse malorum Principum imperium; sic solum, ac diuturnum debet esse bonorum. STROPHE.

Cum Societas IESU a suo in urbem Viennensem adventu annum centesimum ageret.